Geokomunitný portál vám prináša Geokomunita

Pozvánka na seminár Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2023

Cieľom seminára Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi je poskytnúť priestor odborníkom z viacerých vedných disciplín prezentovať svoje kartografické diela a súčasne diskutovať o aktuálnych otázkach týkajúcich sa kartografie a príbuzných disciplín. Seminár sa uskutoční v priestoroch Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (SvF STU Bratislava) v piatok 24. novembra 2023. Prihlasovanie abstraktov beží do 5. októbra.

Organizátormi seminára sú SvF STU Bratislava, Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky (KS SR), Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. (GgÚ SAV Bratislava) a mediálnym partnerom združenie Geokomunita. Odbornými garantami sú Ing. Róbert Fencík, PhD. zo SvF STU Bratislava a Ing. Daniel Szatmári, PhD. z GgÚ SAV Bratislava.

Termíny

Prihlásenie abstraktov: 30.7.2023 05.10.2023
Vyrozumenie o prijatí príspevkov: 15.8.2023 15.10.2023
Zaslanie článkov do Kartografických listov: 15.10.2023
Prihlásenie účastníkov: 15.11.2023
Úhrada účastníckeho poplatku prevodom na účet: 15.11.2023
Dátum konania seminára: 24.11.2023

Predbežný program

08:30 registrácia účastníkov
09:00 – 11:30 otvorenie, blok prednášok
11:30 – 12:30 prestávka
12:30 – 14:30 blok prednášok, diskusia a záver
14:30 – 15:30 plenárne zasadnutie KS SR

Organizačné pokyny

Účastnícky poplatok:

 • člen KS SR – 35 eur
 • autor príspevku (jeden z kolektívu autorov) – 35 eur
 • nečlen KS SR – 45 eur
 • študent 1. a 2. stupňa VŠ (bez servisu) – 10 eur
 • čestní členovia KS SR, dôchodcovia – 5 eur

V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na organizovanie seminára, občerstvenie počas rokovania, vydanie tlačeného zborníka abstraktov.

V účastníckom poplatku nie je zahrnuté: doprava, ubytovanie, obed.

Ubytovanie: Účastníci seminára si ubytovanie zabezpečujú individuálne.

Obed: Účastníci si môžu objednať obed v cene 7 eur v rámci registrácie na seminár. Úhradu prosíme vykonať súčasne s vložným za seminár.

Platby:

  • bezhotovostným prevodom, poukázaním platby na číslo účtu vedeného vo Fio banka, a.s., Dunajská 1, 811 08 Bratislava
   • Názov účtu: KS SR
   • IBAN: SK95 8330 0000 0026 0163 1018
   • BIC: FIOZSKBAXXX
   • variabilný symbol 202322
   • doplňujúci údaj: PRIEZVISKO účastníka
   • PLATBY z ČR na Slovensko zasielať na účet: 2601631018/2010
  • pri registrácii v hotovosti

Registrácia: formulár pre účastníkov

Publikovanie príspevkov

Autori sa môžu zúčastniť seminára formou abstraktu, ktorý bude publikovaný v tlačenom zborníku abstraktov alebo formou článku v recenzovanom časopise Kartografické listy. Abstrakt príspevku v predpísanej šablóne (na stiahnutie) prosíme poslať e-mailom najneskôr do 20. októbra 2023 kontaktnej osobe. Príspevok bude na seminári prezentovaný formou prednášky.

Články (v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku) budú po úspešnom recenznom konaní publikované v časopise Kartografické listy (pokyny na spracovanie). Články je potrebné zaslať v predpísanej šablóne a termíne najneskôr do 15.10.2023 na kartografickelisty(zavinac)gmail.com.

Kontaktná osoba

Ing. Róbert Fencík, PhD.
Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11, 810 05 Bratislava
Tel.: +421-2-32888325
E-mail: robert.fencik(zavinac)stuba.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Captcha loading...

*