Geokomunitný portál vám prináša Geokomunita

Aktivity v kartografii

Pozvánka na seminár Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2023

Cieľom seminára Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi je poskytnúť priestor odborníkom z viacerých vedných disciplín prezentovať svoje kartografické diela a súčasne diskutovať o aktuálnych otázkach týkajúcich sa kartografie a príbuzných disciplín. Seminár sa uskutoční v priestoroch Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (SvF STU Bratislava) v piatok 24. novembra 2023. Prihlasovanie abstraktov beží do 5. októbra.