Geokomunita (geoinformačná komunita) je neformálne združenie používateľov priestorových údajov, ktorí budujú geografické povedomie v spoločnosti, vzdelávajú sa v geoinformatike, šíria osvetu o geovedných odboroch a technológiách GIS, presadzujú slobodný a otvorený softvér plus otvorené dáta, organizujú podujatia dobrovoľníkov (Missing maps mapathony, Kvapka krvi rečníkov, GISkola), podporujú osobnostný rozvoj a miestne organizácie, realizujú tréningy rečníckych a líderských techník (Toastmasters Petržalka).

Geokomunita pokračuje v aktivitách AMAVET klubu č. 962 (Asociácia pre mládež, vedu a techniku ho zrušila 16.2.2023) a ponúka záujemcom priestor nielen pre rozvíjanie ďalších vedecko-technických disciplín ale aj kultúrno-spoločenských tém.

Záujemcov o spoluprácu prosíme vyplniť kontaktný formulár.

Činnosť komunity môžete podporiť finančným príspevkom na účet v 365.bank: SK65 6500 0000 0036 5196 0914

Kontaktná osoba a adresa združenia: Mgr. Miloslav Ofúkaný, Rovniankova 12, 851 02 Bratislava