Geokomunitný portál vám prináša Geokomunita

Pozvánka na seminár Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2023

Logo Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky, spoluorganizátora seminára Aktivity v kartografii

Cieľom seminára Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi je poskytnúť priestor odborníkom z viacerých vedných disciplín prezentovať svoje kartografické diela a súčasne diskutovať o aktuálnych otázkach týkajúcich sa kartografie a príbuzných disciplín. Seminár sa uskutoční v priestoroch Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (SvF STU Bratislava) v piatok 24. novembra 2023. Program je zverejnený. Prihlasovanie účastníkov beží do 15. novembra.

Geografické príspevky na eŠVK PriF UK 2023

Logo Študentskej vedeckej konferencii Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 2023

V stredu 26. apríla 2023 z dôvodu rozsiahlych rekonštrukčných prác naprieč celou budovou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK) prebiehala Študentská vedecká konferencia online formou (eŠVK) v 6 sekciách: biologická, chemická, environmentálna, geografická, geologická a didaktická. Konferencia bola určená pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia prírodovedných odborov (bez vedecko-akademickej hodnosti PhD.). Mohli sa jej aktívne zúčastniť aj študenti stredných škôl a gymnázií. Kto získal ocenenie za najlepší príspevok z oblasti geografie v tomto roku?

RSS Plugin by Leo