Geokomunitný portál vám prináša Geokomunita

Odišiel geodet Ján Vanko

Ján Vanko, február 2016V stredu 24. augusta 2016 v popoludňajších hodinách zomrel v Čadci niekoľko dní po úraze 80 ročný geodet Ing. Ján Vanko, priekopník štúdia recentných vertikálnych pohybov zemského povrchu a problematiky opakovaných nivelácií v Slovenskej republike. Posledná rozlúčka s ním bola 31. augusta na poludnie v bratislavskom krematóriu. Týmto článkom vám chcem predstaviť jeho životopis a uctiť si jeho pamiatku.

MAPUJ premení mobil či tablet na mapovací GPS systém

GPS aplikácia MAPUJ pre mobil a tabletMAPUJ je jednoduchá a pritom veľmi výkonná aplikácia pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android, ako sú smartfóny alebo tablety. Umožňuje rýchlo a jednoducho zameriavať pomocou GPS polohu a tvar bodových, líniových a plošných objektov a zároveň k nim ukladať rôzne ďalšie potrebné popisné informácie. Tieto vlastnosti robia MAPUJ ideálnym univerzálnym nástrojom pre mobilné mapovanie v akejkoľvek oblasti ako sú poľnohospodárstvo, lesníctvo, GIS, životné prostredie, správa majetku, geodézia, stavebníctvo a pod.

RSS Plugin by Leo