Geokomunitný portál vám prináša Geokomunita

MAPUJ premení mobil či tablet na mapovací GPS systém

GPS aplikácia MAPUJ pre mobil a tabletMAPUJ je jednoduchá a pritom veľmi výkonná aplikácia pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android, ako sú smartfóny alebo tablety. Umožňuje rýchlo a jednoducho zameriavať pomocou GPS polohu a tvar bodových, líniových a plošných objektov a zároveň k nim ukladať rôzne ďalšie potrebné popisné informácie. Tieto vlastnosti robia MAPUJ ideálnym univerzálnym nástrojom pre mobilné mapovanie v akejkoľvek oblasti ako sú poľnohospodárstvo, lesníctvo, GIS, životné prostredie, správa majetku, geodézia, stavebníctvo a pod.

Ako môžem využiť MAPUJ v praxi?

GPS aplikácia MAPUJ pre mobil a tabletMAPUJ dokáže spočítať výmeru a obvod zameraných plošných objektov, ako sú polia, lesy, vodné plochy a pod. Pri líniových objektoch, ako sú napr. cesty dokáže spočítať dĺžku objektu. Podľa pripojenej podkladovej mapy si môžete zistiť na ktorej katastrálnej parcele, alebo LPIS diele sa nachádzate a približne vytýčiť ich hranice. Dokážete sa navigovať na ľubovoľné vyznačené miesto na mape, alebo zamerať polohu objektov v teréne.

GPS aplikácia MAPUJ pre mobil a tabletAké mapy vie používať MAPUJ?

Možnosti používania máp v aplikácii MAPUJ sú naozaj široké. Umožňuje použiť množstvo online podkladových máp, ako sú Google mapy, Open Street Map, alebo Bing mapy. Umožňuje použiť online mapové zdroje, ako je napr. katastrálna mapa SR, alebo Register pôdy LPIS. Taktiež môžete v MAPUJ použiť vlastné dlaždicové mapy, alebo vektorové mapy.

Čím je ešte MAPUJ výnimočný?

MAPUJ je prispôsobený špeciálne pre potreby slovenských užívateľov. Je kompletne v slovenskom jazyku. MAPUJ tiež podporuje používanie slovenských mapových súradníc JTSK, čo umožňuje napr. export nameraných údajov, tak, aby sa dali načítať do ďalších kancelárskych mapových softvérov pracujúcich v súradniciach JTSK. Rovnako umožňuje načítanie mapovaných podkladov, ktoré sú v súradniciach JTSK. MAPUJ dokáže importovať a exportovať dáta aj na diaľku, napr. cez Mail alebo DropBox.

GPS aplikácia MAPUJ pre mobil a tabletČo ak potrebujem presnejšie GPS, ako je v mojom telefóne?

Okrem použitia vnútorných GPS prijímačov zabudovaných v smartfónoch alebo tabletoch, vieme dodať aj externé GPS prijímače poskytujúce vyššiu presnosť od 1 metra až po niekoľko centimetrov. Tieto externé GPS prijímače komunikujú so smartfónmi alebo tabletmi cez Bluetooth, alebo cez USB.

Ako je možné získať aplikáciu MAPUJ?

Aplikáciu MAPUJ je možné získať objednaním na gps(zavinac)geotech.sk. MAPUJ si potom môžete sami nainštalovať na vaše Androidové zariadenie a aktivovať ho zaslaným licenčným kódom. MAPUJ je tiež možné zakúpiť už nainštalovaný na niektorom z našich odolných smartfónov alebo tabletov určených do náročných terénnych podmienok. Viac informacii o aplikacii MAPUJ najdete na www.mapuj-gis.sk.

1 Comment

Pridaj komentár