Geokomunitný portál vám prináša Geokomunita

Augustové dizertačné práce z geografie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave

geografia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v BratislaveZajtra 19. septembra 2016 sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave otvára akademický rok 2016/2017. Študentom opäť začína vyučovanie a niektorým doktorandom už v auguste skončili vysokoškolské povinnosti. Chronologicky som spracoval zoznam 14 dizertačiek: fyzická (6 prác), humánna (4) a regionálna geografia (4). Najvyťaženejším školiteľom bol prof. Jozef Minár (3) a oponentami prof. Viliam Lauko (2), prof. Róbert Ištók (2).

Odišiel geodet Ján Vanko

Ján Vanko, február 2016V stredu 24. augusta 2016 v popoludňajších hodinách zomrel v Čadci niekoľko dní po úraze 80 ročný geodet Ing. Ján Vanko, priekopník štúdia recentných vertikálnych pohybov zemského povrchu a problematiky opakovaných nivelácií v Slovenskej republike. Posledná rozlúčka s ním bola 31. augusta na poludnie v bratislavskom krematóriu. Týmto článkom vám chcem predstaviť jeho životopis a uctiť si jeho pamiatku.

MAPUJ premení mobil či tablet na mapovací GPS systém

GPS aplikácia MAPUJ pre mobil a tabletMAPUJ je jednoduchá a pritom veľmi výkonná aplikácia pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android, ako sú smartfóny alebo tablety. Umožňuje rýchlo a jednoducho zameriavať pomocou GPS polohu a tvar bodových, líniových a plošných objektov a zároveň k nim ukladať rôzne ďalšie potrebné popisné informácie. Tieto vlastnosti robia MAPUJ ideálnym univerzálnym nástrojom pre mobilné mapovanie v akejkoľvek oblasti ako sú poľnohospodárstvo, lesníctvo, GIS, životné prostredie, správa majetku, geodézia, stavebníctvo a pod.

RSS Plugin by Leo