Geokomunitný portál vám prináša Geokomunita

Aký program čaká hackerov na otvorené priestorové údaje v Bratislave?

Otvorené priestorové údaje na DanubeHack 2.0 v BratislaveOd 12. do 13. decembra 2016 sa v Bratislave uskutoční podujatie DanubeHack 2.0, ktoré je zamerané na otvorené priestorové údaje (tvorba a využitie) a súvisiace technológie pre rôzne aplikácie a služby.

DanubeHack 2.0 sa taktiež pokúsi priniesť viac informácií z oblastí Citizens Science, participácie, INSPIRE a stimulácie tvorby nových projektov. Formát podujatia kombinuje klasický hackathon so sériou krátkych inšpiratívnych príspevkov z predmetnej oblasti, prostredníctvom ktorých poskytuje priestor na zdieľanie znalostí a skúseností.

Program DanubeHack 2.0

Pondelok 12.12.2016

08:30 Registrácia

09:00 Privítanie a otvorenie podujatia, organizačné informácie (Alexander Kotsev, Martin Tuchyňa)

09:30 Rýchle predstavenie dátových zdrojov

10:30 Stručné predstavenie projektových myšlienok (2 min. na osobu – bez PPT prezentácie)

11:00 Prestávka na kávu a vytváranie tímov

11:30 Hackerské a bleskové príhovory európskych zástupcov

 • Cena open source s tým čo dávam a potrebujem, pokiaľ pracujem s open source softvérom (Jáchym Čepický)
 • Dátové zdroje EÚ (Kathi Schleidt)
 • Otvorené geodáta a revolúcia internetu vecí (Aleksander Kotsev)
 • Otvorené geodátové koncové body údajov o kvalite ovzdušia v Belgicku (Olav Peeters)

13:00 Prestávka na obed

14:00 Hackerské a bleskové príhovory európskych zástupcov

 • Open Data@Partnerstvo pre otvorené vládnutie (Milan Andrejkovič, Iveta Ferčíková)
 • Otvorená komunita z dielne Slovensko.digital (Ľubor Illek, Ján Suchal)
 • Otvorená smernica INSPIRE z prostredia Česko&Slovenska (Jitka Faugnerova, Martin Tuchyňa)
 • Smerom k štandardizácii verejných linkovaných geodát na Slovensku (Miroslav Líška)

15:30 Prestávka na kávu

16:00 Hacking

18:00 MidHack – prezentácia úspechov a problémov, ktorým čelia tímy (každý na 3-5 min.)

20:00 Ukončenie prvého dňa

Utorok 13.12.2015

08:00 Hacking

11:00 Prestávka na kávu

11:30 Hackerské a bleskové príhovory európskych zástupcov

 • Sila open source, obchodné vnímanie (Dirk Frigne)
 • Potenciál zariadení UAV a drony ako zdroj údajov (Brooke Tapsall)
 • Veda občanov vo vzťahu k otvoreným údajom, zhromažďovaniu a používaniu (Sven Schade)
 • Propagácia voľného zdieľania geopriestorových vedomostí (Codrina Maria Ilie)

13:00 Prestávka na obed

14:00 Rýchle školenie pre vedúcich hackerských tímov k záverečným prezentáciám

15:30 Prestávka na kávu

16:00 Hacking

16:30 Záverečné prezentácie

17:30 Vyhlasovanie a oceňovanie víťazov

18:00 Ukončenie a poďakovania

Viac informácií o podujatí nájdete na http://danubehack.eu.

1 Comment

Pridaj komentár