Geokomunitný portál vám prináša Geokomunita

Nová online verzia časopisu Geografia

logo časopisu GeografiaMinulý týždeň bol spustený nový redakčný systém časopisu Geografia na webovej stránke casopisgeografia.sk. Aj ty môžeš pomôcť pri napĺňaní obsahu nových čísel a poslať svoj návrh príspevku!

Nový výkonný redaktor

Časopis v roku 2017 oslávi 25 rokov svojej existencie. Za tento čas si postupne našiel svojich čitateľov aj prispievateľov. V posledných rokoch však podobne ako iné periodiká zápasil s nedostatkom finančných prostriedkov. To spôsobovalo všeobecnú neistotu a oneskorené vydávanie jednotlivých čísel. Zámerom redakčnej rady Geografie je znovu oživiť periodicitu a dobré meno časopisu. Chceme informovať odbornú verejnosť o aktuálnych trendoch vzdelávania, nových vedeckých zisteniach a poznatkoch z jednotlivých geografických disciplín,“ konštatuje Štefan Karolčík, nový výkonný redaktor od 11. novembra 2016.

Sekcia Geoinformatika

Okrem tradičných sekcií (fyzická geografia, humánna geografia, regionálna geografia, školská geografia a pedagogický výskum) ponúka časopis priestor aj pre články z odboru Geoinformatika, ktorá stojí medzi geografiou resp. geovedami a informatikou. V roku 2007 som sa stal členom jeho redakčnej rady. Cez geoinformačný portál Geoinformatika.sk sme zverejnili vôbec prvú online Geografiu (geografia.geoinformatika.sk). Od apríla 2014 do 5. decembra 2016 elektronická verzia používala open source softvér WordPress. Nasledujúci deň bol nasadený redakčný systém s otvoreným zdrojovým kódom Open Journal Systems,“ spomína jeden z editorov Miloslav Ofúkaný.

Výzva k autorom

Práve závery realizovaných, už aj v čisto vedeckých periodikách publikovaných výskumných aktivít, v zjednodušenej a pre geografickú verejnosť zostručnenej podobe, by mohli byť významným odborným obohatením a spestrením obsahu časopisu. Všetky príspevky prejdú recenzným konaním. Pomôžte nám prosím urýchliť proces posudzovania, schvaľovania a následného publikovania vašich príspevkov tým, že pre ich posielanie použijete novú online verziu Geografie a budete postupovať podľa pokynov pre autorov,“ povzbudzuje záujemcov Š. Karolčík.

1 Comment

Pridaj komentár