Geokomunitný portál vám prináša Geokomunita

Konferencia Inšpirujme sa udržateľnosťou a projekt Attractive Danube

Česko-slovenská konferencia Inšpirujme sa...Po prestávke v roku 2016 si Vás dovoľujeme pozvať na tradičnú česko-slovenskú konferenciu Inšpirujme sa… s podtitulom udržateľnosťou, ktorú CENIA, česká informačná agentúra životného prostredia organizuje spoločne so Slovenskou agentúrou životného prostredia od 14. do 15. 2. 2017 v hoteli Park Inn v Prahe.

Novinkou je tiež zlúčenie Inspirujme se … s úvodnou konferenciou projektu ATTRACTIVE DANUBE realizovaného v programe INTERREG DANUBE, vďaka ktorému je akcia rozšírená okrem češtiny a slovenčiny o ďalší rokovací jazyk – angličtinu. Podujatie má opäť podporu v inštitúciách EÚ, účasť prisľúbili zástupcovia Európskej komisie a Spoločného výskumného centra – JRC.

Hlavné témy konferencie
  • Trvalo udržateľný rozvoj v ČR a SR a INSPIRE ako nevyhnutný nástroj na jeho mapovanie
  • Ako údaje pomáhajú občanom v aktivitách k trvalo udržateľnému rozvoju – turizmus, cestovný ruch, cezhraničná spolupráca, starostlivosť o životné prostredie v regiónoch
  • Na ceste k udržateľnej mobilite s podporou dát (sprístupnených a harmonizovaných)
  • Udržateľnosť v územnom rozvoji a využívanie priestorových údajov pre jeho hodnotenie a plánovanie
  • Národné údaje ako nástroj na prezentáciu a spolurozhodovania na európskej a svetovej úrovni
  • Súčasné a budúce využitie INSPIRE v ČR a SR, väzby na eGovernment
  • Priority implementácie INSPIRE a využívanie infraštruktúry INSPIRE v EÚ
  • Klimatické zmeny a dostupné priestorové údaje a údaje z pozorovania Zeme (INSPIRE, Copernicus)

Registrácia už bola spustená.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Za INSPIRE tím Martin Koška, Slovenská agentúra životného prostredia

Pridaj komentár