Geokomunitný portál vám prináša Geokomunita

Lieskovský Tibor

Pozvánka na seminár Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2023

Logo Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky, spoluorganizátora seminára Aktivity v kartografii

Cieľom seminára Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi je poskytnúť priestor odborníkom z viacerých vedných disciplín prezentovať svoje kartografické diela a súčasne diskutovať o aktuálnych otázkach týkajúcich sa kartografie a príbuzných disciplín. Seminár sa uskutoční v priestoroch Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (SvF STU Bratislava) v piatok 24. novembra 2023. Program je zverejnený. Prihlasovanie účastníkov beží do 15. novembra.