Geokomunitný portál vám prináša Geokomunita

Geodetický a kartografický obzor 10/2016

geodeticky-a-kartograficky-obzorPripravil som prehľad obsahu októbrového čísla časopisu Geodetický a kartografický obzor.

Obsah:
 • Pozvánka na 24. Slovenské geodetické dni, 10. – 11. 11. 2016, Trnava
 • doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD., Ing. Vladimír Raškovič, Ing. Kateřina Jusková, Ing. Ľubomír Konc, PhD.: Rozdeľovací plán v projektoch pozemkových úprav – porovnanie slovenskej a českej metodiky
 • RNDr. Lenka Tlapáková, Ph.D., Ing. Václav Šafář: Výber archívnych leteckých meračských snímkov na základe údajov databáze eAGRI.cz
 • RNDr. Ing. Petr Holota, DrSc.: Valné zhromaždenie Európskej geovednej únie vo Viedni – EGU2016
 • Ing. Peter Katona: XXII. medzinárodné slovensko-poľsko-české geodetické dni
 • Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.: 33. stretnutie predstaviteľov geodetických a katastrálnych služieb krajín bývalej rakúsko-uhorskej monarchie
 • Ing. Branislav Droščák, PhD.: Výročné sympózium EUREF 2016
 • Ing. Petr Dvořáček: 5. české užívateľské fórum Copernicus v Prahe
 • doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.: Carl Zeiss
 • Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D.: Mýty o obsahu mapových zbierok a verejné šírenie starých máp
 • Ing. František Beneš, CSc.: Nečakane zomrel Ing. Ján Vanko

Geodetický a kartografický obzor 10/2016 k stiahnutiu.

Pridaj komentár