Geokomunitný portál vám prináša Geokomunita

S aplikáciou Parcela máš kataster a ZBGIS v mobile

parcela-web-aplikacia Na slovenskom internete som objavil novú webovú aplikáciu Parcela (už nie je aktívna), ktorá zobrazuje informácie z katastra nehnuteľností a základnej bázy údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS) nielen na počítači, ale aj v tablete a v mobile. Stačí mať zapnuté GPS a priamo v mape uvidíš svoju polohu, detail parcely, informácie o pozemku, vlastníkovi, liste vlastníctva alebo pohľad StreetView. Umožňuje aj jednoduché meranie vzdialenosti a plochy alebo sledovanie vlastnej pozície (mobilné zariadenia).

Nástroje pre prácu s mapou:
  • priblíženie a oddialenie mapy
  • automatické sledovanie polohy (cez GPS)
  • meranie vzdialenosti a plochy
  • zmena podkladovej mapy – Mapy Google, ZBGIS

Aplikácia Parcela (neaktívny odkaz, pozn. redakcie) zvýrazní na mape identifikovanú parcelu na základe aktuálnej polohy alebo manuálneho označenia parcely. V dolnej časti okna sa vždy zobrazí číslo identifikovanej parcely. Po označení vybranej parcely zo zoznamu sa zobrazí okno s detailnými informáciami o parcele (katastrálne územie, obec, výmera, popis parcely, vlastníci) a nasledujúcimi voľbami:

  • zobrazenie výpisu z listu vlastníctva katastra nehnuteľností
  • zobrazenie Google Street View
  • zdieľanie detailu parcely odoslaním URL alebo emailom

parcela-web-aplikacia-max

Funkcia Meranie po aktivovaní umožňuje jednoduché meranie vzdialenosti alebo plochy. Aktuálna dĺžka línie a veľkosť plochy je zobrazená v spodnej časti obrazovky. Samotnú aplikáciu nájdeš na https://parcela.app4u.sk/ (neaktívny odkaz) a odporúčam ju vyskúšať každému.

 Aplikácia Parcela bola nahradená Mapovým klientom ZB GIS.

Pridaj komentár