Dátum/čas
Date(s) - 10.11.2016 až 11.11.2016
09:00 až 16:30

Miesta konania
Holiday Inn Trnava

Kategórie


ŠTVRTOK – 10.11.2016

08:30 – 09:30 Prezentácia
09:30 – 09:45 Otvorenie 24. slovenských geodetických dní
09:45 – 10:45 INFORMÁCIE Z ODBORU GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
1. blok – Odborný garant: Ing. Vladimír Stromček (Komora geodetov a kartografov)
HARDOŠ, J. (Komora geodetov a kartografov): Z činnosti Komory geodetov a kartografov
FRINDRICHOVÁ, M. (Úrad geodézie, kartografie a katastra SR): Informácie o aktivitách Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
10:45 – 11:15 Prestávka
11:15 – 12:15 VYKONÁVANIE GEODETICKÝCH A KARTOGRAFICKÝCH PRÁC NA SLOVENSKU
2. blok – Odborný garant: Ing. Ľubomír Suchý (Úrad geodézie, kartografie a katastra SR)
LEITMANN, M. – KRÁLIK, M. (Úrad geodézie, kartografie a katastra SR): Líniové a plošné vecné bremená v súbore geodetických informácií KN
ŠUPOVÁ, I. – HANUS, D. (Úrad geodézie, kartografie a katastra SR): Tvorba zjednodušeného operátu GP pre zápis chránených území do KN
DROŠČÁK, B. a kolektív autorov (Geodetický a kartografický ústav): Desať rokov SKPOS® 2006-2016
ŠTENCEL, K. (Český úřad zeměměřický a katastrální): Vyhotovování geometrických plánů v České republice
12:15 – 13:30 Obed
13:30 – 14:30 UPLATŇOVANIE NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ V GEODÉZII A KARTOGRAFII
3. blok, 1. časť – Odborný garant: Ing. Dušan Ferianc, EUR ING. (Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov)
MATÁK, E. (Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov): Stred Európy alebo začiatok súradnicovej sústavy valcového zobrazenia na Slovensku
LAUFÍK, D. (Geotronics Slovakia, s.r.o.): Využitie nových technológií TRIMBLE v praxi
BLAŠKO, M. (GEOTECH Bratislava, s. r. o.): Novinky Leica Geosystems
TOMÁNEK, R. (SURVEYE, s.r.o.): TOPCON elite surveye siute
14:30 – 15:00 Prestávka
15:00 – 16:15 UPLATŇOVANIE NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ V GEODÉZII A KARTOGRAFII
3. blok, 2. časť – Odborný garant: Ing. Dušan Ferianc, EUR ING. (Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov)
PAŠKO, M. (Expert_for_3D_Landscape, s. r. o.): Riešenia Riegl, Vexcel a Euclideon – Mobilný verzus statický zber 3D dát a prezentácia komplexného výsledku zákazníkovi
SEDLÁČEK, M. (VILLA, s. r. o.): GEOMAX – nové produkty 2016
BELICZOVA, J. (SGS PROJECTS&BUSINESS s. r. o.): Trendy vývoja v geodetických a GIS technológiách
ORNTH, J. (ORNTH spol. s r.o.): Možnosti a spôsoby interpretácie dátových výstupov z neselektívnych meračských metód
16:15 – 16:30 Diskusia
16:30 Ukončenie 1. rokovacieho dňa 24. SGD
19:30 – 03:00 Spoločenský večer

PIATOK – 11.11.2016

09:00 – 10:30 VYSTÚPENIA ZÁSTUPCOV UNIVERZÍT NA SLOVENSKU
4. blok – Odborný garant: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. (Stavebná fakulta STU v Bratislave)
JANÁK, J. a kol. (Stavebná fakulta STU v Bratislave): Výskumné aktivity a projekty Katedry geodetických základov STU v Bratislave
KOPÁČIK, A. – KYRINOVIČ, P. – ERDÉLYI, J. – FRAŠTIA, M. (Stavebná fakulta STU v Bratislave): Výskumné aktivity a projekty Katedry geodézie STU v Bratislave
IŽVOLTOVÁ, J. (Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline): Výskumné aktivity a projekty Katedry geodézie na Žilinskej univerzite v Žiline
FABRIKA, M. (Lesnícka fakulta TU Zvolen): Výskumné aktivity a projekty hospodárskej úpravy lesov a geodézie na TU vo Zvolene
BLIŠŤAN, P. (FBERG TU Košice): Výskumné aktivity a projekty Ústavu geodézie, kartografie a geografických informačných systémov na TU v Košiciach
10:30 – 11:00 Prestávka
11:00 – 12:00 NOVINKY V OBLASTI POUŽÍVANIA UAV
5. blok – Odborný garant: Marek Fraštia, PhD. (Slovenská spoločnosť pre fotogrametriu a diaľkový prieskum)
BALHAR, D. (LAND OF DRONES, s. r. o.): Aktuální vývoj evropské legislativy pro provoz UAS
ŠRÁMKOVÁ, R. (SURVEYE, s. r. o.) – NEMEČEK, M. (Letecký úrad SR): Legislatívne podmienky používania bezpilotných prostriedkov na účely leteckého snímkovania v SR
FRAŠTIA, M. – MARČIŠ, M. (Stavebná fakulta STU v Bratislave): Niečo o “dronoch” z pohľadu geodeta
MARČIŠ, M.- FRAŠTIA, M. (SvF STU v Bratislave) – FROHMANN E. (GEOTECH Bratislava, s. r. o.): Aplikácie UAV zariadení (nielen) v geodézii
12:00 – 12:30 Diskusia a ukončenie 24. SGD
12:30 – 14:00 Obed

Počas 24. slovenských geodetických dní prebieha aj výstava prístrojovej a spracovateľskej geodetickej techniky v termínoch:
štvrtok 09:00 – 17:00
piatok 09:00 – 12:00