Geokomunitný portál vám prináša Geokomunita

Nezaradené

S aplikáciou Parcela máš kataster a ZBGIS v mobile

parcela-web-aplikacia Na slovenskom internete som objavil novú webovú aplikáciu Parcela (už nie je aktívna), ktorá zobrazuje informácie z katastra nehnuteľností a základnej bázy údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS) nielen na počítači, ale aj v tablete a v mobile. Stačí mať zapnuté GPS a priamo v mape uvidíš svoju polohu, detail parcely, informácie o pozemku, vlastníkovi, liste vlastníctva alebo pohľad StreetView. Umožňuje aj jednoduché meranie vzdialenosti a plochy alebo sledovanie vlastnej pozície (mobilné zariadenia).

Augustové dizertačné práce z geografie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave

geografia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v BratislaveZajtra 19. septembra 2016 sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave otvára akademický rok 2016/2017. Študentom opäť začína vyučovanie a niektorým doktorandom už v auguste skončili vysokoškolské povinnosti. Chronologicky som spracoval zoznam 14 dizertačiek: fyzická (6 prác), humánna (4) a regionálna geografia (4). Najvyťaženejším školiteľom bol prof. Jozef Minár (3) a oponentami prof. Viliam Lauko (2), prof. Róbert Ištók (2).

Odišiel geodet Ján Vanko

Ján Vanko, február 2016V stredu 24. augusta 2016 v popoludňajších hodinách zomrel v Čadci niekoľko dní po úraze 80 ročný geodet Ing. Ján Vanko, priekopník štúdia recentných vertikálnych pohybov zemského povrchu a problematiky opakovaných nivelácií v Slovenskej republike. Posledná rozlúčka s ním bola 31. augusta na poludnie v bratislavskom krematóriu. Týmto článkom vám chcem predstaviť jeho životopis a uctiť si jeho pamiatku.