Geokomunitný portál vám prináša Geokomunita

Čestné uznanie ministra životného prostredia pre Annu Krippelovú

Anna Krippelová s manželom Eduardom, foto: archív Anny KrippelovejČestné uznanie ministra životného prostredia za mimoriadne výsledky v oblasti geológie a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie si minulý piatok prevzala Ing. Anna Krippelová. Osobne ju poznám a srdečne jej blahoželám.

Rok 2016

V Banskej Štiavnici sa 9. septembra konali oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov. Minister životného prostredia László Sólymos pri tejto príležitosti udelil čestné uznania a ďakovný list pracovníkom rezortu, akademického aj súkromného sektora. Medzi 10 ocenenými osobami bola aj Ing. Anna Krippelová, vedúca Oddelenia služieb a správy majetku v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra.

Článok: V Banskej Štiavnici boli ocenení 10 pracovníci envirorezortu, foto: archív Anny Krippelovej

Súčasťou celoslovenských osláv Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov bol aj tradičný Salamandrový sprievod. Predstavuje povesť o založení mesta a objavení banskoštiavnických zlatých a strieborných rúd, ktoré položili základ baníctva a samotného mesta.

Rok 2015

Čestné uznanie ministra životného prostredia za mimoriadne výsledky v oblasti geológie a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie získal pred rokom odborník, ktorého tiež poznám, RNDr. Štefan Káčer, vedúci Odboru informatiky v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra.

Čestné uznanie ministra životného prostredia za mimoriadne výsledky v oblasti geológie a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie pre Štefana Káčera, foto: geology.sk

Pridaj komentár