Geokomunitný portál vám prináša Geokomunita

Doktorandské štúdium s využitím DPZ na Ústave krajinnej ekológie SAV

Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémii viedÚstav krajinnej ekológie Slovenskej akadémii vied v spolupráci s Katedrou ekológie a environmentalistiky na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre vypísal výskumné témy pre Ph.D. štúdium v odbore 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny, v programe Environmentalistika.

Výskumné témy
  • hodnotenie stavu a dynamiky vegetácie s využitím diaľkového prieskumu Zeme
  • hodnotenie zmien poľnohospodárskej krajiny s využitím údajov diaľkového prieskumu Zeme
  • hodnotenie ekosystémových služieb
  • funkčné charakteristiky rastlín a živočíchov (functional traits) ako kľúč k pochopeniu a určeniu úžitkov a služieb ekosystémov

Výskumné témy je možné detailnejšie konkretizovať pri osobnej konzultácii. Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium je 31. máj 2017.

Ústav krajinnej ekológie SAV
Štefánikova 3
814 99 Bratislava
e-mail: directorile(zavinac)savba.sk

Pridaj komentár