Geokomunitný portál vám prináša Geokomunita

Crowdfundingová kampaň pre vytvorenie mapovej vrstvy mračná bodov v QGIS

Projekt QGIS sa stal jedným zo základných nástrojov na prácu s geografickými dátami. Nedávno v QGIS komunite vznikla iniciatíva pridať podporu pre ďalší typ dát – mračná bodov. Popri podpore vektorových, rastrových a sieťových vrstiev by to bol úplne nový typ mapovej vrstvy, ktorú bude možné zobraziť v 2D alebo 3D mape.

Čo je mračno bodov?

Mračno bodov je dátová sada, pozostávajúca z množstva 3D bodov, ktoré sú často obohatené o ďalšie atribúty (napr. intenzita, farba, číslo odrazu). Rozdiel oproti klasickým vektorovým bodovým vrstvám je predovšetkým v tom, že pracujeme s mnohonásobne väčším množstvom bodov. Pri mračnách bodov ide bežne o milióny či miliardy bodov. Takéto objemy dát vyžadujú vysoko optimalizovaný prístup k dátam, bez ktorého by práca s dátami trvala neúnosne dlho.

Poskytovanie údajov LiDAR

V ostatnom čase sa môžeme častejšie stretnúť s mračnami bodov vďaka rozšíreniu technológie LiDAR (Light Detection And Ranging) v diaľkovom prieskume Zeme – letecké laserové skenovanie (LLS). LiDAR umožňuje získanie množstva bodov z veľkého územia. Ich následným spracovaním vieme potom získať vysoko presný digitálny model reliéfu (DMR) a digitálny model povrchu (ang. Digital Surface Model). Úrad geodézie, kartografie a katastra SR začal v roku 2017 zo zberom údajov pomocou LLS. Mračná bodov poskytuje verejnosti zadarmo a prináša aj návod na prácu s DMR v prostredí QGIS. Momentálne je k dispozícii naskenovaná a spracovaná približne polovica územia Slovenska.

Crowdfundingová kampaň pre vytvorenie mapovej vrstvy mračná bodov v QGIS

Ak aj vy chcete zobrazovať mračná bodov v QGISe, potom sa môžete do 15. októbra 2020 zapojiť do celosvetovej crowdfundingovej kampane na zaplatenie vývoja tejto novej funkcie. Za finančnou zbierkou stoja tri firmy (Lutra Consulting, North Road, Hobu), ktoré sa aktívne podieľajú na vývoji otvoreného softvéru pre geografické dáta. Časť tímu Lutra Consulting je zo Slovenska (Martin Dobiaš, Peter Petrík) a s ich prezentáciami ste sa mohli stretnúť napr. na konferencii OSSConf 2019 v Žiline. Záujemcovia o plánované vylepšenia v QGISe nájdu technické detaily na GitHube.

Zdroj: Martin Dobiaš

Pridaj komentár