Historické mapy a Kelti na Bratislavskom hrade

Historické mapy organizuje Kartografická spoločnosť SRMedzinárodná konferencia Historické mapy sa uskutoční 23. novembra 2017 v priestoroch Bratislavského hradu. Sprievodnou akciou bude výstava Kelti z Bratislavy.

Konferencia sa koná pravidelne v štvorročných cykloch od roku 1983. Bývajú na nej prezentované témy, týkajúce sa historických máp – od opisu stavu a problémov ich archivovania, digitalizácie, vyhotovenia, analýzy, hodnotenia ich obsahu, využívania a publikovania, až po informácie o ich tvorcoch, vydavateľoch a zberateľoch.

Historické mapy 2017 organizuje Kartografická spoločnosť SR (KS SR) v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Historické múzeum a Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (SvF STU Bratislava).

Programový výbor:
Organizačný výbor:
 • Ing. Róbert Fencík, PhD. (SvF STU Bratislava)
 • Mgr. Miroslav Kožuch, PhD. (Prírodovedecká fakulta UK Bratislava)
 • Mgr. Robert Peschl (SvF STU Bratislava)
 • Mgr. Peter Barta (SNM – Historické múzeum)
 • Mgr. Slavomír Pjatek (SNM – Historické múzeum)

Termín prihlásenia abstraktu na konferenciu bol do 10. septembra. Autori majú do 10. októbra poslať buď príspevok do recenzovaného elektronického zborníka alebo článok do recenzovaného časopisu Kartografické listy.

Predbežný program:
 • 08:00 – 09:00 registrácia
 • 09:00 – 09:15 otvorenie konferencie
 • 09:15 – 10:30 1. blok referátov
 • 10:30 – 11:00 prestávka
 • 11:00 – 12:30 2. blok referátov
 • 12:30 – 13:30 obed
 • 13:30 – 15:00 3. blok referátov
 • 15:00 – 15:30 ukončenie konferencie
 • 15:30 – 16:30 výstava Kelti z Bratislavy v priestoroch Bratislavského hradu
1. informácia Historické mapy 2017

Výška účastníckeho poplatku:
 • 30 eur – členovia KS SR, pracovníci štátnych archívov a múzeí, autori príspevkov (iba jeden z kolektívu autorov)
 • 40 eur – nečlenovia KS SR
 • 15 eur – študenti 1. a 2. stupňa vysokej školy (bez servisu)
 • 10 eur – čestní členovia KS SR
 • v cene sú zahrnuté náklady na organizovanie konferencie, občerstvenie počas rokovania, vydanie zborníka príspevkov
 • v cene nie sú zahrnuté doprava, ubytovanie, obed (možné priobjednať v sume 5 eur)

Prihlásenie účastníkov prebieha do 15. novembra 2017 elektronicky prostredníctvom konferenčného systému.

Pridaj komentár