Geokomunitný portál vám prináša Geokomunita

Veľký úspech mladých slovenských geografov na IGEO 2017 v Srbsku

Filip Prášil, Michal Vitkovič, Ján Maťufka, Pavol Draganovský na 3. mieste, foto: Ladislav TolmáčiV srbskom Belehrade sa pred mesiacom uskutočnila v poradí už štrnásta Medzinárodná geografická olympiáda (International Geography Olympiad – IGEO). Je to súťaž mladých geografov a geografiek vo veku od 16 do 19 rokov. Naši reprezentanti získali zlato a bronz.

International Geography Olympiad

IGEO sa pravidelne zúčastňuje viac ako 40 krajín a počet súťažiacich býva okolo 200. Slovensko je pravidelným účastníkom olympiády. Naši reprezentanti sa vyberajú na základe úspešnosti v národnej – celoslovenskej geografickej olympiáde a nadväzných sústredení pred IGEO. Súťaž pozostáva z troch častí: písomný test, multimediálny test a praktický – terénny test s analytickým výstupom.

Reprezentačný tím Slovenska v Belehrade, foto: Ladislav Tolmáči
Reprezentačný tím Slovenska v Belehrade
Súťažné pravidlá

Mladých geografov hodnotí medzinárodná porota (delegáti). Pravidlom je, že vlastných reprezentantov nemôžu hodnotiť porotcovia z tej istej krajiny. Každú úlohu hodnotia nezávisle dvaja posudzovatelia, ktorí musia pri nezhode bodovania daný test hodnotiť spoločne. Súťaží sa aj v družstvách na zadanú tému (postery s obhajobou). Prezentácie hodnotia všetci delegáti aj reprezentanti jednotlivých krajín formou konsenzu.

Michal Vitkovič na 1. mieste, foto: Ladislav Tolmáči
Michal Vitkovič na 1. mieste
Slovenská reprezentácia geografov

V Belehrade nás od 2. do 8. augusta 2017 reprezentovala štvorica súťažiacich Pavol Draganovský, Ján Maťufka, Filip Prášil, Michal Vitkovič plus dvaja delegáti a súčasne vedúci našej malej výpravy Gabriel Zubriczký, Ladislav Tolmáči. Naši geografi dosiahli skvelý výsledok. Medzi jednotlivcami spomedzi 174 účastníkov získal prvé miesto Michal Vitkovič a družstvo obsadilo v prezentácii a propagácii Slovenska (tohtoročná téma: Potenciál cestovného ruchu v reprezentovanej krajine) tretie miesto zo 43 zúčastnených štátov.

Filip Prášil, Michal Vitkovič, Ján Maťufka, Pavol Draganovský na 3. mieste, foto: Ladislav Tolmáči
Filip Prášil, Michal Vitkovič, Ján Maťufka, Pavol Draganovský na 3. mieste
Sprievodný program

Okrem samotnej súťaže, ktorá má samozrejme aj prípravnú časť v podobe spoznávania regiónu terénneho cvičenia, organizátori IGEO 2017 pripravili pekné uvítanie, kultúrne programy a exkurzie po Belehrade ako aj priľahlých zaujímavých lokalitách: Nový Sad, televízna veža Avala pri Belehrade, mestečko Kovačica ai. Krátke vystúpenie pre ostatné družstvá si pripravila každá reprezentácia. Naši boli opäť výborní. Vyhlásenie výsledkov bolo slávnostné a pre nás veľmi radostné.

Reprezentačný tím nad Dunajom v Novom Sade, foto: Ladislav Tolmáči
Reprezentačný tím nad Dunajom v Novom Sade

Poďakovanie patrí nielen reprezentantom ale aj prípravnému odbornému tímu z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a organizátorom pod vedením Dr. Romana Lehotského z IUVENTY.

Autor textu a fotiek: Ladislav Tolmáči

Pridaj komentár