Geokomunitný portál vám prináša Geokomunita

Pozvánka na konferenciu o využiteľnosti datasetov CORINE Land Cover

Konferencia CORINE Land Cover 2018: metodika, spracovanie, výstupySlovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v spolupráci s mediálnym partnerom AMAVET 962 vás pozýva na konferenciu CORINE Land Cover 2018: metodika, spracovanie, výstupy. Odborné podujatie sa uskutoční 28. marca 2019 v Banskej Bystrici.

Konferencia je určená nielen pre odborníkov v oblasti geoinformatiky, diaľkového prieskumu Zeme a mapovania krajinnej pokrývky, ale aj pre akademickú obec a zástupcov z vedeckých inštitúcií.

CORINE Land Cover je súčasťou Pan-Európskeho komponentu aktivity COPERNICUS. Jednou z úloh je mapovať stav a zmeny krajinnej pokrývky krajín Európy pomocou materiálov diaľkového prieskumu Zeme – z družicových snímok. Aktivity koordinuje Európska environmentálna agentúra. SAŽP koordinuje mapovanie krajinnej pokrývky na národnej úrovni. Projekt CORINE Land Cover bol realizovaný v roku 2018.

Mapová prezentácia projektu CORINE Land Cover

Konferencia sa uskutoční v sídle SAŽP (Tajovského 28, Banská Bystrica) vo štvrtok 28.3.2019 od 10. hodiny.

Program konferencie

10:00 Úvodný príhovor a otvorenie konferencie

10:00 – 10:30 Post-production verification of High Resolution Layers (HRL) for the 2015 reference year: Tree Cover Density, Dominant Leaf Type
Národné lesnícke centrum: Ing. Maroš Sedliak, PhD.

10:30 – 11:00 Post-production verification of HRL for the 2015 reference year: Grassland
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum: Ing. Michal Sviček, CSc., Ing. Pavol Bezák, RNDr. Boris Pálka, PhD.

11:00 – 11:30 Post-production verification of HRL for the 2015 reference year: Water and Wetness, Imperviousness
SAŽP: RNDr. Matej Masný, PhD., RNDr. Karol Weis, PhD., Ing. Jakub Fuska, PhD., RNDr. Daniel Kubinský, PhD.

11:30 – 11:45 Krátka prestávka na občerstvenie

11:45 – 12:45 CORINE Land Cover – metodika, spracovanie, referenčná vrstva 2018, využiteľnosť datasetov pre vedeckovýskumné a vzdelávacie účely
SAŽP: Mgr. Ľuboš Balážovič, PhD., RNDr. Matej Masný, PhD., RNDr. Karol Weis, PhD., Ing. Jakub Fuska, PhD., Ing. Veronika Fusková, PhD., Mgr. Jozef Drugda, RNDr. Peter Koleda, PhD., RNDr. Daniel Kubinský, PhD.

12:45 – 13:15 Verifikácia a kvalitatívne hodnotenie vrstiev Urban Atlas
Slovenská akadémia vied: Ing. Daniel Szatmári, PhD., RNDr. Monika Kopecká, PhD., RNDr. Ján Feranec, DrSc.

13:15 – 13:45 Urban Atlas Enrichment
SAŽP: Mgr. Richard Pouš, PhD., Mgr. Ľuboš Balážovič, PhD.

14:00 Ukončenie konferencie

 

Pridaj komentár