Geokomunitný portál vám prináša Geokomunita

Ponuka práce: Majetkovoprávne vzťahy so znalosťou GIS

Slovenská správa ciestSlovenská správa ciest hľadá s okamžitým nástupom zamestnanca pre prácu s popisnými/geodetickými údajmi katastra nehnuteľností a správu informačného systému ESID System, ktorý slúži na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov s ostatnými vlastníkmi a správcami cestných komunikácií.

Organizácia

Slovenská správa ciest (SSC), Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Pracovná pozícia

Hlavný odborný zamestnanec pre majetkovoprávne vzťahy

Druh pracovného pomeru

hlavný pracovný pomer – zastupovanie za zamestnanca na materskej dovolenke

Náplň práce
 • udržiavanie, správa a rozvoj vnútroorganizačného systému popisných a geodetických údajov poskytnutých katastrom nehnuteľností
 • administrátorský prístup k informačnému systému ESID System, správa informačného systému, koordinácia oprávnených používateľov, aktualizácie, kompatibilita s prepojenými informačnými systémami SSC
 • metodické usmerňovanie užívateľov informačného systému ESID System
 • výkonná činnosť v oblasti zabezpečenia spolupráce za technické činnosti v zmysle cestného zákona delegované z Ministerstva dopravy a výstavby SR na SSC, medzi SSC a ostatnými vlastníkmi a správcami cestných komunikácií (Národná diaľničná spoločnosť, samosprávne kraje, Slovenský pozemkový fond, obce a mestá, správcovské organizácie)
 • príprava procesu uzatvárania zmluvných vzťahov medzi SSC a vyššie uvedenými subjektmi zameraných na spoluprácu v oblasti technických činností SSC
 • spolupráca pri koordinácii činností v právnej oblasti zameraných na majetkovoprávne vysporiadavanie pozemkov pod cestami v správe SSC na pracoviskách investičnej výstavby a správy ciest s cieľom zabezpečiť centrálnu evidenciu a riadenie týchto činností
 • analýza a identifikácia majetkovoprávne nevysporiadaných pozemkov pod cestnými komunikáciami na strane štátu
 • realizácia spolupráce s Ministerstvom dopravy a výstavby SR a ostatnými orgánmi štátnej správy na príprave podkladov pre tvorbu legislatívnych predpisov pre oblasť technickej a majetkovoprávnej problematiky SSC
Kvalifikačné predpoklady
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického príp. humanitného smeru
 • prax nie je podmienkou
Osobnostné predpoklady
 • užívateľská znalosť GIS, Microsoft Office – Excel, Word, Powerpoint, internet
 • záujem o znalosti o nových informačných systémov, komunikatívnosť a tímová spolupráca pri riešení úloh
 • dôslednosť, precíznosť, procesné myslenie, samostatnosť, zmysel pre povinnosti a zodpovednosť
 • občianska a morálna bezúhonnosť
 • znalosť anglického jazyka vítaná
Výhody
 • možnosť profesionálneho a odborného rastu
 • pružná pracovná doba
 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce
 • stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a práceneschopnosti
 • každé dva mesiace 1 deň voľna na regeneráciu pracovnej sily
Platové podmienky
 • podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení
 • nástupný funkčný plat je cca od 800 € (uchádzač bez praxe) a cca od 900€ (uchádzač s praxou)
Miesto výkonu práce

Bratislava

Termín nástupu

ihneď

Kontakty
 • Ing. Monika Máťušová, +421 911 536 222, monika.matusova(zavinac)ssc.sk
 • Ing. Ján Bobko, +421 911 536 220, jan.bobko(zavinac)ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto je potrebné zaslať profesijný životopis na vyššie uvedené kontakty. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje (ochrana), ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu. Kontaktovaní budú iba uchádzači, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

Pridaj komentár