Geokomunitný portál vám prináša Geokomunita

Matečný Igor

Geografické príspevky na eŠVK PriF UK 2023

Logo Študentskej vedeckej konferencii Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 2023

V stredu 26. apríla 2023 z dôvodu rozsiahlych rekonštrukčných prác naprieč celou budovou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK) prebiehala Študentská vedecká konferencia online formou (eŠVK) v 6 sekciách: biologická, chemická, environmentálna, geografická, geologická a didaktická. Konferencia bola určená pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia prírodovedných odborov (bez vedecko-akademickej hodnosti PhD.). Mohli sa jej aktívne zúčastniť aj študenti stredných škôl a gymnázií. Kto získal ocenenie za najlepší príspevok z oblasti geografie v tomto roku?

Kompletné informácie o medzinárodnej konferencii GeoKARTO 2022

Kartografická spoločnosť SR je organizátor konferencie GeoKARTO 2020GeoKARTO je vedecko-odborná konferencia so zahraničnou účasťou so zameraním na aktuálne otázky a trendy teórie i praxe kartografie, geoinformatiky a geodézie. Podujatie organizuje každé dva roky Kartografická spoločnosť SR (KS SR) a tento ročník ju pripravuje v spolupráci s Katedrou fyzickej geografie a geoinformatiky Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, Geografickým ústavom SAV a mediálnou podporou AMAVET klubu č. 962. V programe konferencie na konci článku nájdete 37 prednášok a 8 posterov.