Geokomunitný portál vám prináša AMAVET klub č. 962

Výsledky súťaže študentských prác na konferencii GISáček 2022

Včera prebiehala online súťažná konferencia GISáček, ktorá je určená pre študentov vysokých škôl bakalárskeho, magisterského a inžinierskeho štúdia so zameraním na vedný odbor geoinformatika. Svoje práce prezentovalo 11 študentov a hodnotila ich 8-členná odborná komisia.

V piatok 18. marca 2022 sa uskutočnil 23. ročník konferencie GISáček ako súčasť sympózia GIS Ostrava 2022. Organizátorkou GISáčka 2022 bola Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D., tajomníčka Katedry geoinformatiky Hornicko-geologickej fakulty VŠB – TUO, ktorá spolu s Pavlom Švecom moderovala program.

Členovia odbornej komisie

Členovia odbornej komisie súťažnej konferencie GISáček 2022

Prihlásené práce v bakalárskej sekcii

 • Dominika Hajdová (Katedra geoinformatiky, Hornicko-geologická fakulta, VŠB – TU Ostrava): Sledovanie pohybu rýb počas úprav vodných tokov v dôsledku ťažkej techniky
 • Tomáš Jasnický (Katedra geoinformatiky, Hornicko-geologická fakulta, VŠB – TU Ostrava): Geoprocessingová služba pre aplikáciu Pátrač
 • Michal Potočiar (Katedra geoinformatiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci): Tvorba klienta pre vyhľadávač spojenie verejnou dopravou OpenTripPlanner 2
 • Radim Holub (Katedra geoinformatiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci): Desktopová aplikácia pre virtuálneho gamifikovaného sprievodcu vybraným historickým objektom
 • Ema Žurovcová (Katedra geoinformatiky, Hornicko-geologická fakulta, VŠB – TU Ostrava): Tvorba atlasu Československého opevnenia Hlučínska

Prihlásené práce v magisterskej sekcii

 • Josef Műnzberger (ČVUT v Prahe): Dantovo Peklo ako ArcGIS StoryMap
 • Adriana Brezničanová (ČVUT v Prahe): Využitie ArcGIS Dashboards na zobrazenie dát o pandémií COVID-19
 • Jakub Žejdlík (Katedra geoinformatiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci): Tyflosprievodca po vybraných pamiatkach Česka
 • Tomáš Bražina (Katedra geoinformatiky, Hornicko-geologická fakulta, VŠB – TU Ostrava): Vytvorenie 3D modelu časti mesta Kolín
 • Pavel Mlýnek (UJEP v Ústí nad Labem): Priestorová difúzia rodinných príslušníkov v odlišných kultúrach
 • Jakub Vynikal (ČVUT v Prahe): Časovo premenný gravitačný signál z družicových dráh priestorovo lokalizovaný pomocou Kalmanovej filtrácie

Autori najlepších prác súťažnej konferencie GISáček 2022

Výsledková listina GISáček 2022

 • 1. miesto Bc. – Radim Holub
 • 2. miesto Bc. – Tomáš Jasnický
 • 3. miesto Bc. – Michal Potočiar
 • 1. miesto Mgr. – Jakub Žejdlík
 • 2. miesto Mgr. – Tomáš Bražina
 • 3. miesto Mgr. – Pavel Mlýnek

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Captcha loading...

*