Geokomunitný portál vám prináša Geokomunita

Výsledky súťaže študentských prác na konferencii GISáček 2022

Včera prebiehala online súťažná konferencia GISáček, ktorá je určená pre študentov vysokých škôl bakalárskeho, magisterského a inžinierskeho štúdia so zameraním na vedný odbor geoinformatika. Svoje práce prezentovalo 11 študentov a hodnotila ich 8-členná odborná komisia.

V piatok 18. marca 2022 sa uskutočnil 23. ročník konferencie GISáček ako súčasť sympózia GIS Ostrava 2022. Organizátorkou GISáčka 2022 bola Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D., tajomníčka Katedry geoinformatiky Hornicko-geologickej fakulty VŠB – TUO, ktorá spolu s Pavlom Švecom moderovala program.

Členovia odbornej komisie

Členovia odbornej komisie súťažnej konferencie GISáček 2022

Prihlásené práce v bakalárskej sekcii

 • Dominika Hajdová (Katedra geoinformatiky, Hornicko-geologická fakulta, VŠB – TU Ostrava): Sledovanie pohybu rýb počas úprav vodných tokov v dôsledku ťažkej techniky
 • Tomáš Jasnický (Katedra geoinformatiky, Hornicko-geologická fakulta, VŠB – TU Ostrava): Geoprocessingová služba pre aplikáciu Pátrač
 • Michal Potočiar (Katedra geoinformatiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci): Tvorba klienta pre vyhľadávač spojenie verejnou dopravou OpenTripPlanner 2
 • Radim Holub (Katedra geoinformatiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci): Desktopová aplikácia pre virtuálneho gamifikovaného sprievodcu vybraným historickým objektom
 • Ema Žurovcová (Katedra geoinformatiky, Hornicko-geologická fakulta, VŠB – TU Ostrava): Tvorba atlasu Československého opevnenia Hlučínska

Prihlásené práce v magisterskej sekcii

 • Josef Műnzberger (ČVUT v Prahe): Dantovo Peklo ako ArcGIS StoryMap
 • Adriana Brezničanová (ČVUT v Prahe): Využitie ArcGIS Dashboards na zobrazenie dát o pandémií COVID-19
 • Jakub Žejdlík (Katedra geoinformatiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci): Tyflosprievodca po vybraných pamiatkach Česka
 • Tomáš Bražina (Katedra geoinformatiky, Hornicko-geologická fakulta, VŠB – TU Ostrava): Vytvorenie 3D modelu časti mesta Kolín
 • Pavel Mlýnek (UJEP v Ústí nad Labem): Priestorová difúzia rodinných príslušníkov v odlišných kultúrach
 • Jakub Vynikal (ČVUT v Prahe): Časovo premenný gravitačný signál z družicových dráh priestorovo lokalizovaný pomocou Kalmanovej filtrácie

Autori najlepších prác súťažnej konferencie GISáček 2022

Výsledková listina GISáček 2022

 • 1. miesto Bc. – Radim Holub
 • 2. miesto Bc. – Tomáš Jasnický
 • 3. miesto Bc. – Michal Potočiar
 • 1. miesto Mgr. – Jakub Žejdlík
 • 2. miesto Mgr. – Tomáš Bražina
 • 3. miesto Mgr. – Pavel Mlýnek

Pridaj komentár