Geokomunitný portál vám prináša AMAVET klub č. 962

Svetový deň geodetov a kartografov