Dátum/časudalosť
10.11.2016 až 11.11.2016
09:00 až 16:30
24. slovenské geodetické dni
Holiday Inn Trnava, Trnava
20.10.2016 až 21.10.2016
12:30 až 17:00
Kartografická konferencia 2016
Stavebná fakulta STU v Bratislave, Bratislava
20.10.2016
09:00 až 12:00
Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi
Stavebná fakulta STU v Bratislave, Bratislava
18.10.2016 až 19.10.2016
10:00 až 13:00
Enviro-i-Fórum 2016 – zrušená konferencia
Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen
21.09.2016 až 23.09.2016
09:00 až 18:00
Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2016
Wellness Hotel Repiská, Liptovský Mikuláš