Dátum/čas
Date(s) - 18.10.2016 až 19.10.2016
10:00 až 13:00

Miesta konania
Technická univerzita vo Zvolene

Kategórie


22.9.2016 “Dovoľujeme si Vám oznámiť, že z organizačných dôvodov sa konferencia Enviro-i-Fórum 2016 neuskutoční. Veríme, že nám zachováte Vašu priazeň a budeme sa stretávat v budúcnosti pri ďalších ročníkoch konferencie, prípadne iných podujatiach,” Ing. Marek Žiačik, vedúci strediska SAŽP – DATACENTRUM
webstránka konferencie