Dátum/čas
Date(s) - 20.10.2016
09:00 až 12:00

Miesta konania
Stavebná fakulta STU v Bratislave

Kategórie


Seminár Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi

8:00 – Registrácia
9:00 – 10:15 Otvorenie, 1. blok referátov
KUSENDOVÁ D.
Slovenská atlasová produkcia v rokoch 2010 až 2015
FERANEC J.
Krajinná pokrývka Európy a jej zmeny v rokoch 1990-2012
ŠAFÁROVÁ V., MIKLUŠOVÁ E., PORUBČANOVÁ D.
Rozširovanie obsahu ZBGIS®
o názvy z katastrálnych máp a názvy z lesníckych máp
ANTALÍK M., KÁČER Š.
História a súčasnosť publikovania geologických máp
10:15 – 10:30 Prestávka
10:30 – 11:45 2. blok referátov
BRÍDZIK R., RAJECKÁ M.
Územný plán regiónu – Bratislavský samosprávny kraj ako interaktívne kartografické dielo
PETRINEC A., BALÁŽI A.
GIS ako súčasť územného plánu v podmienkach hlavného mesta Bratislava
TALICH M.
Chartae-antiquae.cz je víc než jen virtuální mapová sbírka
PTÁČEK J.
Česká školní kartografie v uplynulých 10 letech
BENOVÁ A. a kol.
Prehľad kartografických aktivít študentov Katedry kartografie, geoinformatiky a diaľkového
prieskumu Zeme na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
11:45 – 12:00 Diskusia, záver
12:00 – 13:30 OBED