Geokomunitný portál vám prináša Geokomunita

Kompletné informácie o medzinárodnej konferencii GeoKARTO 2024

Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav SAV sú organizátori konferencie GeoKARTO 2024GeoKARTO je vedecko-odborná konferencia so zahraničnou účasťou, ktorú organizuje každé dva roky Kartografická spoločnosť SR (KS SR). Tento ročník sa pripravuje v spolupráci s Geografickým ústavom SAV a s našou mediálnou podporou. Prihlásenie abstraktov do 30. júna.

Konferencia GeoKARTO 2024 je zameraná na aktuálne otázky a trendy z oblasti kartografie, geoinformatiky, geodézie a geografie. Poskytuje priestor rôznym odborníkom na prezentáciu svojich aktivít, ponúka možnosť prezentovať nové poznatky v uvedených vedeckých disciplínach a aplikačnej praxi, a tak prispieť k vzájomnej informovanosti odbornej verejnosti.

Miesto konania: Kongresové centrum SAV Academia, Stará Lesná (mapa)

Termín konania: 5. – 6. september 2024, prezenčná forma konferencie

Dôležité termíny
Tematické okruhy
 • Diaľkový prieskum Zeme a spracovanie obrazu vo vzťahu k tvorbe tematických máp
 • Geopriestorové analýzy a modelovanie
 • Historické a staré mapy
 • Informačné systémy o území a kataster
 • Mapovanie a zber dát pre GIS
 • Open-source GIS a otvorený digitálny obsah
 • Štandardizácia, infraštruktúry, metadáta, geodatabázy
 • Teória kartografie, geoinformatiky a geodézie
 • Tvorba, vydávanie, používanie máp a atlasov
 • Vzdelávanie a prax
 • Webová kartografia, geovizualizácia a publikovanie geodát
Odborní garanti
 • doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD. (Stavebná fakulta STU Bratislava)
 • doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. (Geografický ústav SAV Bratislava)
 • prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. (Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach)
 • doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc. (Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave)
 • Mgr. Ľuboslav Michalík (GKÚ Bratislava)
 • prof. Ing. Ján Tuček, PhD. (Lesnícka fakulta Technická univerzita Zvolen)
 • prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (UPOL Olomouc)
Organizačný výbor
 • Ing. Daniel Szatmári, PhD. (Geografický ústav SAV Bratislava)
 • Mgr. Tomáš Goga, PhD. (Geografický ústav SAV Bratislava)
 • RNDr. Monika Kopecká, PhD. (Geografický ústav SAV Bratislava)
 • Mgr. Miloš Rusnák, PhD. (Geografický ústav SAV Bratislava)
 • RNDr. Monika Kopecká, PhD. (Geografický ústav SAV Bratislava)
 • Mgr. Daniel Michniak, PhD. (Geografický ústav SAV Bratislava)
 • Ing. Róbert Fencík, PhD. (Stavebná fakulta STU Bratislava)
Partneri
Mediálni partneri

Publikovanie príspevkov: Účastníci konferencie môžu prispieť do konferenčného zborníka abstraktom v rozsahu 1 normostrany. Odborní garanti konferencie odporučia vybrané príspevky na publikovanie vo vedeckom časopise Kartografické listy (Scopus).

Šablóny príspevkov: abstrakt

Možnosti prezentácie: prednáška v slovenskom/českom/anglickom jazyku alebo poster

Cirkulár o konferencii: 1. cirkulár

Organizačné pokyny

výška účastníckeho poplatku na konferenciu do 31.07.2024

 • 0 eur + ubytovanie študenti 1. a 2. stupňa VŠ (bez servisu)
 • 20 eur + ubytovanie čestní členovia KS SR
 • 100 eur + ubytovanie člen KS SR
 • 100 eur + ubytovanie autor príspevku (iba jeden z kolektívu autorov)
 • 110 eur + ubytovanie nečlen KS SR

výška účastníckeho poplatku do 31.08.2024

 • 0 eur + ubytovanie študenti 1. a 2. stupňa VŠ (bez servisu)
 • 20 eur + ubytovanie čestní členovia KS SR
 • 110 eur + ubytovanie člen KS SR
 • 110 eur + ubytovanie autor príspevku (iba jeden z kolektívu autorov)
 • 120 eur + ubytovanie nečlen KS SR

ubytovanie s raňajkami za zvýhodnené ceny SAV (zvolený variant je potrebné označiť pri registrácii účastníka)

 • 58,50 eur dvojlôžková izba – štandard / single
 • 72 eur dvojlôžková izba – LUX / single
 • 76,50 eur dvojlôžková izba – štandard
 • 89,10 eur dvojlôžková izba – LUX

v účastníckom poplatku (nie je možná platba na mieste) a cene ubytovania sú zahrnuté

 • náklady na organizovanie konferencie
 • občerstvenie počas rokovania
 • zborník abstraktov
 • ubytovanie
 • raňajky 06.09.2024
 • obed 05.09.2024 a 06.09.2024
 • spoločenský večer 05.09.2024

v účastníckom poplatku nie je zahrnuté: doprava, využívanie doplnkových hotelových služieb (napr. minibar)

Účastníci konferencie majú ubytovanie za zvýhodnené ceny zabezpečené prostredníctvom registrácie na konferenciu do naplnenia kapacity (38 izieb). Účastnícky poplatok a cena ubytovania budú fakturované spoločne. Hromadnú fakturáciu prosím vopred odkomunikujte s organizátorom.

Platby

bezhotovostným prevodom:

 • po doručení faktúry poukázaním platby na číslo účtu vedeného v Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
 • názov účtu: Geografický ústav SAV, v. v. i., Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
 • IBAN: SK70 8180 0000 0070 0066 9144
 • BIC: SPSRSKBAXXX
 • variabilný symbol číslo faktúry
 • doplňujúci údaj: priezvisko účastníka
 • nie sme platcami DPH

platba v hotovosti na mieste nie je možná

Registrácia, ubytovanie a zasielanie abstraktov: Mgr. Tomáš Goga, PhD., tomas.goga(zavinac)savba.sk

Platby a faktúry: RNDr. Monika Kopecká, PhD., monika.kopecka(zavinac)savba.sk

Iné organizačné záležitosti: Ing. Daniel Szatmári, PhD., daniel.szatmari(zavinac)savba.sk

Pridaj komentár