Geokomunitný portál vám prináša Geokomunita

Koho stretnete na 11. ročníku Fóra mladých geoinformatikov vo Zvolene?

logo vedeckej konferencie Fórum mladých geoinformatikovFórum mladých geoinformatikov je vedecká konferencia, určená pre interných a externých študentov doktorandského štúdia a mladých vedecko-výskumných pracovníkov s odborným zameraním na geoinformatiku, kartografiu, diaľkový prieskum Zeme a príbuzné disciplíny. Jej 11. ročník sa uskutoční v piatok 25. mája 2018 na Technickej univerzite vo Zvolene.

Fórum mladých geoinformatikov 2018 organizujú doktorandi a mladí vedecko-výskumní pracovníci z Katedry hospodárskej úpravy lesov a geodézie na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene. Základným výstupom podujatia bude recenzovaný online zborník a vybrané príspevky budú uverejnené v recenzovaných odborných časopisoch Kartografické listy a Geodetický a kartografický obzor.

Pre autorov

Do 1. apríla je potrebné poslať prihlášku vrátane abstraktu. Uzávierka pre odoslanie recenzovaných príspevkov v slovenskom/českom alebo anglickom jazyku je 6. máj. Rozsah príspevku v kategórii postery je max. 8 strán a pre prezentácie max. 10 strán. Pre prezentáciu príspevku bude na konferencii vyhradený čas max. 15 minút v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

Garant konferencie:

  • prof. Ing. Ján Tuček, CSc.

Organizačný výbor:

  • Ing. Michal Antal
  • Ing. Alžbeta Grznárová
  • Ing. Milan Hunčaga
  • Ing. Zuzana Slatkovská
  • Ing. Martin Zápotocký

Dôležité termíny:

  • 01. 04. 2018 zaslanie predbežných prihlášok vrátane abstraktov
  • 06. 05. 2018 uzávierka pre odoslanie recenzovaných príspevkov
  • 25. 05. 2018 Fórum mladých geoinformatikov 2018
Registrácia geoinformatikov

Registrácia bude sprístupnená od 15. februára 2018. Vďaka podpore partnerov podujatia, autori príspevkov vložné neplatia. Prezentujúci autor má zdarma obed a občerstvenie počas prestávok. Odborná verejnosť je na podujatí vítaná. V prípade záujmu pasívnej účasti je potrebné uhradiť vložné vo výške 10 eur, pre študentov je pasívna účasť bezplatná. V prípade záujmu o ubytovanie bude cena ubytovania 12€ (internát) alebo 15€ (nadštandartná časť internátu).

Medzinárodný charakter vedeckej konferencie

Koho stretnete na 11. ročníku Fóra mladých geoinformatikov? Na túto otázku nepoznám momentálne odpoveď, avšak minulý rok som sa vo Zvolene stretol so zhruba 30 účastníkmi (pozri program 10. ročníka a fotogalériu), ktorí zastupovali okrem domácej univerzity tieto ďalšie organizácie: Mendelova univerzita Brno, Slovenská agentúra životného prostredia, Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, Univerzita Pardubice, VŠB-TU Ostrava, YMS, Žilinská univerzita.

Miloslav Ofúkaný, vedúci AMAVET klubu č. 962

Pridaj komentár