Geokomunitný portál vám prináša Geokomunita

GISáček 2023: uzávierka abstraktov

Konferencia GISáček sa koná 12.5.2023 na Vysokej škole banskej – Technická univerzita Ostrava a je určená študentom vysokých škôl, ktorí majú možnosť prezentovať výsledky svojich odborných študentských prác. Vstup je zadarmo ako pre vystupujúcich, tak pre poslucháčov. Uzávierka abstraktov je 27.4.2023.

GISáček 2023 je súťažná študentská konferencia, otvorená pre všetkých študentov bakalárskych a magisterských programov všetkých vysokých škôl v Českej a Slovenskej republike, ktorí spracovávali v rámci svojich semestrálnych, bakalárskych a diplomových prác témy z oblasti geoinformatiky a geoinformačných technológií vrátane ich aplikácií. Zoznam výhier pre tohtoročný ročník je k dispozícii tu. Prezentácie budú akceptované v českom, slovenskom aj anglickom jazyku. Program konferencie bude zverejnený 2.5.2023. Predpokladaný začiatok o 9:00.

Záujem o konferenciu vždy prejavili aj zástupcovia verejnej správy a firiem. Využívajú tak príležitosť nadviazať kontakty so študentmi ako s potenciálnymi zamestnancami ešte v čase ich štúdia a prípadne možnosť ovplyvniť témy ich budúcich samostatných prác, pri riešení ktorých je možné si vyskúšať spoluprácu.

Odborná komisia

Tereza Čenčíková – StoraEnso
Vladimír Holubec – ARCDATA PRAHA
Vojtěch Hron – CGI
Boris Kružliak – Hrdlička
Marek Lesák – T-mapy
Miloslav Ofúkaný – Ministerstvo vnútra SR
Jan Prášek – Unicorn
Jan Růžička – Cybele

Pre autorov

Konečná uzávierka abstraktov: 27.4.2023.
K aktívnej účasti je nutná registrácia príspevku.
Registrácia sa vykonáva odoslaním abstraktu, kontaktných údajov a autorského vyhlásenia na katerina.ruzickova(zavinac)vsb.cz.
Vzor týchto dokumentov je k dispozícii tu.
Abstrakty prijatých príspevkov budú publikované v online zborníku.
Prezentácia by mala trvať 10 minút (5 min. je vymedzených na následnú diskusiu).

Sponzori

ARCDATA PRAHA, s.r.o.
CGI
Cybele
HRDLIČKA spol. s r.o.
StoraEnso
T-MAPY spol. s r.o.
Unicorn

Mediálni partneri

Geodetický a kartografický obzor
Geokomunita
Gisportal.cz

Pridaj komentár