• E-shop BezPilotne.sk ponúka drony a geotechniku

  Spoločnosť SGS Holding a.s.Spoločnosť SGS Holding a.s. pridala do svojho portfólia služieb nový e-shop BezPilotne.sk, ktorý ponúka techniku, príslušenstvo a náhradné diely pre geodetov, GIS odborníkov, stavebníkov a záujemcov o profesionálne drony.

  Čo vás čaká?

  BezPilotne.sk sa zameriava na výrobky od popredných svetových výrobcov Trimble, senseFly, Seco, Stonex či Spectra Precision. V ponuke sú kompletné sady pripravené na okamžité meranie pre geodetov, prístrojové vybavenie pre poľnohospodárov, lesníkov, GIS špecialistov, lasery pre stavebníkov, či príslušenstvo a spotrebný materiál ku všetkým prístrojom. Čerešničkou sú špičkové drony od profesionálov zo švajčiarskeho senseFly. SGS Holding spolupracuje s akademickou obcou na výskumných projektoch, výsledkom čoho sú nové postupy, ktoré aplikuje do praxe.

  Každodenné akcie

  V e-shope nájdete každý deň akciové produkty so zľavami, ktoré v bežnom predaji nedostanete. Web prináša nové technológie priamo k používateľom za dostupné ceny a pomáha zákazníkom využiť modernú techniku na zvýšenie produktivity.

  E-shop BezPilotne.sk ponúka drony a geotechniku
  BezPilotne.sk je e-shop s geotechnikou od popredných výrobcov
  Servis a technická podpora

  Spoločnosť SGS Holding si uvedomuje, že predajom výrobku sa pre nich obchodný vzťah nekončí. V prípade odstránenia akýchkoľvek chýb spolupracuje priamo s autorizovanými servismi. Jej pracovníci poskytujú kalibrácie, overený a cenovo výhodný servis nielen počas záručnej doby ale aj po jej skončení. Určite oceníte ich telefonickú a e-mailovú technickú podporu, keď počas merania budete potrebovať vyriešiť problém.

  Príspevok E-shop BezPilotne.sk ponúka drony a geotechniku zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Máme za sebou ďalšiu úspešnú exkurziu

  Exkurzia z humánnej geografie SR 2017

  Hoci semester začína len v týchto dňoch, študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia už majú úspešne za sebou exkurziu z humánnej geografie SR. Pod vedením dr. Kullu a Mgr. Pregiho sa uskutočnila v dňoch 10. - 15. 9.

  Správu z exkurzie aj s fotodokumentáciou si môžete pozrieť tu. Detailnejší fotoalbum nájdete na facebookovej stránke ÚG.

  hgex1

  Read more »
 • Hostili sme kolegov z Číny

  Návšteva kolegov z IRCK v Číne

  V termíne od 4. do 13. septembra 2017 naše pracovisko hostilo kolegov z Ústavu pre výskum krasu v Guiline, ktorí nás navštívili v rámci bilaterálneho čínsko-slovenského projektu „Comparative study on the karst carbon cycle and carbon sink coupling with the ecological rehabilitation under China subtropic and Slovakia temperate zones“. Vedúcou projektu za slovenskú stranu je Dr. Alena Gessert.

  Odborný program počas ich návštevy zabezpečovali Dr. Alena Gessert a doc. Zdenko Hochmuth. Počas neho navštívili oblasti Slovenského krasu, krasových oblasti Liptovskej kotliny a Demänovskej doliny. Počas nabitého programu Dr. Cao, Dr. Zhu a Mgr. Bing vykonali odbery vzoriek pôdy a analýzy vody spolu na 28 lokalitách. Počas oficiálnej návštevy Ústavu geografie boli prijatí prof. Hofierkom ako riaditeľom ústavu a GIS vybavenie im predstavili Dr. Kaňuk a doc. Gallay.

  Spolupráca medzi nami bude naďalej pokračovať a počas nášho spoločného programu sme začali plánovať nasledujúci vedecký projekt.

  PRC1

  Obr. 1: Alena Gessert a kolegovia z IRCK v Guiline

   

  PRC2

  Obr. 2: Odoberanie pôdnych vzoriek

   

  PRC3

  Obr. 3: meranie chemizmu na krasovom vodnom toku

  Read more »
 • Rektor UPJŠ v Košiciach ocenil výskum profesora Hofierku
  Rektor UPJŠ v Košiciach ocenil výskum profesora Hofierku

  cena0.jpg

  Pri príležitosti slávnostného otvorenia akademického roka 2017/2018 rektora UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. udelil tri Ceny rektora v oblasti vedy a výskumu pre akademických zamestnancov.

  cena2.jpg

  Pán rektor týmto spôsobom vyslovil uznanie aj práci nášho riaditeľa, profesora Jaroslava Hofierku, ktorý je rešpektovanou vedeckou osobnosťou v národnom aj v medzinárodnom kontexte. Svedčí o tom množstvo ohlasov na jeho práce (spolu takmer 1000 citácií v databáze Scopus) a pozvané prednášky v zahraničí ako aj úspešnosť vo vedeckej grantovej činnosti. Len v posledných dvoch rokoch Jaro viedol 4 domáce a 2 zahraničné vedecké projekty.

  Vo svojom výskume sa venuje najmä modelovaniu krajiny a jej procesov pomocou geografických informačných systémov. Významným spôsobom sa zaslúžil o rozvoj študijného odboru geoinformatika na Slovensku, je hlavným autorom jedinej vysokoškolskej učebnice geoinformatiky na Slovensku, hlavným garantom jediného doktorandského študijného programu v odbore geoinformatika na Slovensku a podpredsedom Výkonného výboru Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky.

  Pán rektor týmto spôsobom vyzdvihol smerovanie výskumu a výučby nielen profesora Hofierku ale celkovo kolektívu na Ústave geografie. Jarovi srdečne gratulujeme a želáme veľa síl do ďalšej tvorivej práce.

  cena1.jpg

  Vpravo rektorom ocenený prof. Jaroslav Hofierka a vľavo rektorom akademickej obci predstavený nový docent UPJŠ v Košiciach, Michal Gallay.
  Read more »
 • Alena Gessert generálnym sekretárom Európskej speleologickej spoločnosti
  Alena Gessert generálnym sekretárom Európskej speleologickej spoločnosti


  Na Valnom zhromaždení Európskej speleologickej spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo 17.9.2017 v belgickom Ferriéres, bola na pozíciu generálneho sekretára na obdobie 4 rokov jednomyslene zvolená Dr. Alena Gessert z Ústavu geografie UPJŠ v Košiciach.

  Európska speleologická spoločnosť so sídlom v Luxemburgu združuje národné jaskyniarske spoločnosti 33 európskych štátov od roku 1990 a je oficiálnym partnerom Medzinárodnej speleologickej spoločnosti (UIS). Organizácia podporuje športovú aj vedeckú speleológiu vo všetkých jej formách, organizuje všetky aktivity a štruktúry, ktoré sú dôležité na naplnenie týchto cieľov (pracovné skupiny, stretnutia, konferencie 1x ročne).

  speleo.jpg
  Členovia FSE Bureau – zľava Jean-Claude Thies (Luxembursko) – prezident ECPC komisie, Ernest Geyer (Rakúsko) – vicetreasurer, Antonya Vlaykova (Bulharsko) – prezidentka Cave Rescue komisie, Ged Campion (Veľká Británia) – prezident FSE, Mladen Garašič (Chorvátsko) – Viceprezident FSE, Michael Laumanns (Nemecko) – vicesekretár, Alena Gessert (Slovensko) – generálny sekretár, Henk Goutiér (Holandsko) - treasurer
   

  Dr. Alena Gessert je dlhoročnou jaskyniarkou v rámci Speleoklubu UPJŠ v Košicach, realizuje geomorfologický a geochemický výskum jaskýň a povrchového krasu najmä v Slovenskom krase ale aj v zahraničí (Mexiko, Nemecko, Maďarsko, Čína).  V súčasnosti vedie bilaterálny projekt APVV SK-CN s partnerským pracoviskom v Guilline, Čína. Výsledky výskumu publikuje v odborných vedeckých časopisoch a tiež vedu popularizuje formou prednášok, napr. Iné cesty.

  Zvolenie do pozície generálneho sekretára je prejavom medzinárodného uzania komunitou európskych speleológov a ku tomuto úspechu Alenke srdečne blahoželáme.

  Read more »
 • Historické mapy a Kelti na Bratislavskom hrade

  Historické mapy organizuje Kartografická spoločnosť SRMedzinárodná konferencia Historické mapy sa uskutoční 23. novembra 2017 v priestoroch Bratislavského hradu. Sprievodnou akciou bude výstava Kelti z Bratislavy.

  Konferencia sa koná pravidelne v štvorročných cykloch od roku 1983. Bývajú na nej prezentované témy, týkajúce sa historických máp – od opisu stavu a problémov ich archivovania, digitalizácie, vyhotovenia, analýzy, hodnotenia ich obsahu, využívania a publikovania, až po informácie o ich tvorcoch, vydavateľoch a zberateľoch.

  Historické mapy 2017 organizuje Kartografická spoločnosť SR (KS SR) v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Historické múzeum a Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (SvF STU Bratislava).

  Programový výbor:
  Organizačný výbor:
  • Ing. Róbert Fencík, PhD. (SvF STU Bratislava)
  • Mgr. Miroslav Kožuch, PhD. (Prírodovedecká fakulta UK Bratislava)
  • Mgr. Robert Peschl (SvF STU Bratislava)
  • Mgr. Peter Barta (SNM – Historické múzeum)
  • Mgr. Slavomír Pjatek (SNM – Historické múzeum)

  Termín prihlásenia abstraktu na konferenciu bol do 10. septembra. Autori majú do 10. októbra poslať buď príspevok do recenzovaného elektronického zborníka alebo článok do recenzovaného časopisu Kartografické listy.

  Predbežný program:
  • 08:00 – 09:00 registrácia
  • 09:00 – 09:15 otvorenie konferencie
  • 09:15 – 10:30 1. blok referátov
  • 10:30 – 11:00 prestávka
  • 11:00 – 12:30 2. blok referátov
  • 12:30 – 13:30 obed
  • 13:30 – 15:00 3. blok referátov
  • 15:00 – 15:30 ukončenie konferencie
  • 15:30 – 16:30 výstava Kelti z Bratislavy v priestoroch Bratislavského hradu
  1. informácia Historické mapy 2017

  Výška účastníckeho poplatku:
  • 30 eur – členovia KS SR, pracovníci štátnych archívov a múzeí, autori príspevkov (iba jeden z kolektívu autorov)
  • 40 eur – nečlenovia KS SR
  • 15 eur – študenti 1. a 2. stupňa vysokej školy (bez servisu)
  • 10 eur – čestní členovia KS SR
  • v cene sú zahrnuté náklady na organizovanie konferencie, občerstvenie počas rokovania, vydanie zborníka príspevkov
  • v cene nie sú zahrnuté doprava, ubytovanie, obed (možné priobjednať v sume 5 eur)

  Prihlásenie účastníkov prebieha do 15. novembra 2017 elektronicky prostredníctvom konferenčného systému.

  Príspevok Historické mapy a Kelti na Bratislavskom hrade zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Úvodné sústredenie prvákov 2017

  Úvodné sústredenie prvákov 2017

  V dňoch 4. – 6. septembra sa pre študentov 1. ročníka geografie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočnilo úvodné sústredenie, ktoré sa tento rok konalo v rekreačnej oblasti Sigord v zariadení Zelený breh pri obci Kokošovce. Počas úvodného dňa študenti absolvovali kurz informačného portálu AIS, prodekan pre vzdelávanie doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD. ich oboznámil s organizáciou vysokoškolského štúdia na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ. V rámci druhého dňa sústredenia riaditeľ Ústavu geografie Prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. a zástupca pre pedagogickú činnosť Mgr. Marián Kulla, PhD. predstavili štruktúru ústavu, jeho aktivity (projekty, publikácie), študijný poriadok, laboratória a technologické vybavenie Ústavu geografie. Súčasťou programu bola aj krátka ukážka skenovania s pozemným laserovým skenerom RIEGL VZ-1000. Následne Mgr. Ján Šašak oboznámil študentov s praktickým používaním tohto zariadenia pri mapovaní v teréne a spracovaním získaných dát pre tvorbu veľmi podrobnej trojrozmernej (3-D) digitálnej reprezentácie krajiny. Študentom bola predstavená webová stránká a sociálne siete ústavu, podujatia a spoločenské akcie organizované na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, resp. Ústavu geografie. Dr. Kulla informoval študentov o populárnej forme výučby na Ústave geografie – o exkurziách. Konkrétne prezentoval zahraničné exkurzie Krym – Kaukaz a Západný Balkán. Počas večerného programu študenti preukázali svoje vedomosti a zručnosti v rôznych aktivitách, ktorých cieľom bolo sa zoznámiť s novými spolužiakmi navzájom, ale aj so zúčastnenou časťou pedagogického zboru. Oficiálny program sústredenia uzavreli odborné prednášky o aktuálnych trendoch vo vývoji automobilového priemyslu vo svete a na Slovensku (Dr. Kulla) resp. o súčasnom vývoji zahraničnej a vnútornej migrácii obyvateľstva na Slovensku (Mgr. Pregi). Na záver študenti absolvovali krátku vychádzku po lesnom náučnom chodníku Sigord. Našim čerstvým prvákom prajeme ešte príjemný zvyšok prázdnin, načerpanie dostatku síl na úspešný štart v novom prostredí a v neposlednom rade veľa pekných zážitkov na našej škole. 

   1-sasak

  Ukážka spracovania a vyhodnotenia dát získaných pozemným laserovým skenovaním pre tvorbu 3D modelov krajiny

   

   2-Kulla

  Prednáška o aktuálnych trendoch v automobilovom priemysle vo svete a na Slovensku

   

   3-kulla2

  Referát Dr. Kullu pri vodnej nádrže Sigord o histórii vodného diela, ťažbe opálu a dreva v tejto oblasti Slanských vrchov

   

   4 teren

  Vyhľadávanou oblasťou pre návštevníkov, ktorú sme v rámci sústredenia navštívili je lesopark a lesný náučný chodník Sigord plný vzácnych drevín a rastlín

   

   5-teren2

  Zastávka pri „Šťavici“, kde cisárovná Alžbeta Bavorská, známa aj ako Sissi, v roku 1895 absolvovala so svojim sprievodom obed na lúke pri minerálnom prameni Kyselka. Na jej pamiatku bola pri studničke postavená kamenná mohyla.

   

  Read more »
 • Veľký úspech mladých slovenských geografov na IGEO 2017 v Srbsku

  Filip Prášil, Michal Vitkovič, Ján Maťufka, Pavol Draganovský na 3. mieste, foto: Ladislav TolmáčiV srbskom Belehrade sa pred mesiacom uskutočnila v poradí už štrnásta Medzinárodná geografická olympiáda (International Geography Olympiad – IGEO). Je to súťaž mladých geografov a geografiek vo veku od 16 do 19 rokov. Naši reprezentanti získali zlato a bronz.

  International Geography Olympiad

  IGEO sa pravidelne zúčastňuje viac ako 40 krajín a počet súťažiacich býva okolo 200. Slovensko je pravidelným účastníkom olympiády. Naši reprezentanti sa vyberajú na základe úspešnosti v národnej – celoslovenskej geografickej olympiáde a nadväzných sústredení pred IGEO. Súťaž pozostáva z troch častí: písomný test, multimediálny test a praktický – terénny test s analytickým výstupom.

  Reprezentačný tím Slovenska v Belehrade, foto: Ladislav Tolmáči
  Reprezentačný tím Slovenska v Belehrade
  Súťažné pravidlá

  Mladých geografov hodnotí medzinárodná porota (delegáti). Pravidlom je, že vlastných reprezentantov nemôžu hodnotiť porotcovia z tej istej krajiny. Každú úlohu hodnotia nezávisle dvaja posudzovatelia, ktorí musia pri nezhode bodovania daný test hodnotiť spoločne. Súťaží sa aj v družstvách na zadanú tému (postery s obhajobou). Prezentácie hodnotia všetci delegáti aj reprezentanti jednotlivých krajín formou konsenzu.

  Michal Vitkovič na 1. mieste, foto: Ladislav Tolmáči
  Michal Vitkovič na 1. mieste
  Slovenská reprezentácia geografov

  V Belehrade nás od 2. do 8. augusta 2017 reprezentovala štvorica súťažiacich Pavol Draganovský, Ján Maťufka, Filip Prášil, Michal Vitkovič plus dvaja delegáti a súčasne vedúci našej malej výpravy Gabriel Zubriczký, Ladislav Tolmáči. Naši geografi dosiahli skvelý výsledok. Medzi jednotlivcami spomedzi 174 účastníkov získal prvé miesto Michal Vitkovič a družstvo obsadilo v prezentácii a propagácii Slovenska (tohtoročná téma: Potenciál cestovného ruchu v reprezentovanej krajine) tretie miesto zo 43 zúčastnených štátov.

  Filip Prášil, Michal Vitkovič, Ján Maťufka, Pavol Draganovský na 3. mieste, foto: Ladislav Tolmáči
  Filip Prášil, Michal Vitkovič, Ján Maťufka, Pavol Draganovský na 3. mieste
  Sprievodný program

  Okrem samotnej súťaže, ktorá má samozrejme aj prípravnú časť v podobe spoznávania regiónu terénneho cvičenia, organizátori IGEO 2017 pripravili pekné uvítanie, kultúrne programy a exkurzie po Belehrade ako aj priľahlých zaujímavých lokalitách: Nový Sad, televízna veža Avala pri Belehrade, mestečko Kovačica ai. Krátke vystúpenie pre ostatné družstvá si pripravila každá reprezentácia. Naši boli opäť výborní. Vyhlásenie výsledkov bolo slávnostné a pre nás veľmi radostné.

  Reprezentačný tím nad Dunajom v Novom Sade, foto: Ladislav Tolmáči
  Reprezentačný tím nad Dunajom v Novom Sade

  Poďakovanie patrí nielen reprezentantom ale aj prípravnému odbornému tímu z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a organizátorom pod vedením Dr. Romana Lehotského z IUVENTY.

  Autor textu a fotiek: Ladislav Tolmáči

  Príspevok Veľký úspech mladých slovenských geografov na IGEO 2017 v Srbsku zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Ničivý turizmus - reportáže v RTVS
  Ničivý turizmus - reportáže v RTVS

  Turizmus je dôležitou súčasťou hospodárstva mnohých, pričom prináša pozitíva aj negatíva. Tie prvé sú najmä vo finančných prijímoch a zvyšovaní zamestnanosti a tie druhé napríklad v strate pokoja a súkromia miestnych obyvateľov, ako aj v ničení samotných turistických atrakcií a životného prostredia. 

  V týždni 14.-18.8.2017 o týchto aspektoch cestovnéh ruchu na odbornej úrovni diskutovali reportéri Rozhlasu a televízie Slovenska na Rádiu Slovensko s našimi kolegami, ktorí sa venujú problematike geografie cestovného  ruchu. Reportáže poskytol Dr. Marián Kulla, Dr. Stela Csachová a Dr. Ladislav Novotný. Z partnerského pracoviska, Katedry humánnej geografie a deomogeografie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave bol oslovený doc. Ján Buček.

  Reportáže si môžete vypočuť z archívu RTVS:

  http://slovensko.rtvs.sk/relacie/140554/nicivy-turizmus-1-cast
  http://slovensko.rtvs.sk/relacie/140672/nicivy-turizmus-2-cast
  http://slovensko.rtvs.sk/clanky/spolocnost/140770/nicivy-turizmus-3-cast
  http://slovensko.rtvs.sk/relacie/140867/nicivy-turizmus-4-cast
  http://slovensko.rtvs.sk/relacie/140965/nicivy-turizmus-5-cast
  Read more »
 • Úspešné ukončenie výskumného projektu VEGA o dynamike urbanizovanej krajiny
  Úspešne završený výskum v projekte VEGA: Dynamické 3-D modelovanie urbanizovanej krajiny v rôznych rozlišovacích úrovniach
   

  Komisia pre vedy o Zemi a vesmíre a environmentálne vedy Vedeckej grantovej agentúry (VEGA) posúdila výsledky projektu VEGA 1/0473/14 a udelila certifikát o úspešnom ukončení riešenia projektu  v roku 2016 a dosiahnutí vynikajúcich výsledkov.

  Hlavným riešiteľom 3 roky trvajúceho projektu bol Dr. Ján Kaňuk z Oddelenia geoinformatiky. Vedecký tím sa zamerali na výskum a vývoj nových metód pre modelovanie a priestorové analýzy krajiny a jej procesov v trojrozmernom priestore. Boli vyvinuté nové metódy pre kartografické vyjadrenie priestorovej distribúcie slnečného žiarenia na rôznych mierkových úrovniach, tvorbu a analýzu časového radu virtuálnych 3D modelov miest, spracovania 3D dát z laserového skenovania a digitálnej fotogrametrie a simulácie geografickcýh procesov v čase.

  Dosiahnuté výsledky boli adekvátne publikované celkovo v 6 karentovaných časopisoch, 4 časopisoch registrovných v Scopuse, 2 kapitolách v zahraničných monografiách a viacerých (prevažne zahraničných) konferenčných príspevkoch. Najvýznamnejšie publikácie sú uvedené nižšie:

  • KAŇUK, J., GALLAY, M., HOFIERKA, J. (2015): Generating time series of virtual 3-D city models using a retrospective approach. Landscape and Urban Planning, 139, pp. 40-53 (IF 2016: 4.563; 7 citations by Scopus)
  • HOFIERKA, J., KAŇUK, J., GALLAY, M. (2014). Spatial distribution of photovoltaic power plants in relation to a solar resource potential: a case study of the Czech Republic and Slovakia. Moravian Geographical Reports, 22(2), 26-33. PDF (IF 2016: 2.149; 6 citations by Scopus)
  • NOVOTNÝ, L. (2016). Urban Development and Migration Processes in the Urban Region of Bratislava from the Post-Socialist Transformation until the Global Economic Crisis. Urban Geography, 37, 1009-1029. (IF 2016:1.319; 2 citations by Scopus)
  • ONAČILLOVÁ, K., KAŇUK, J. (2016). Porovnanie interpretačných metód digitálnej fotogrametrie pre tvorbu 3D modelov budov úrovne LOD 2. Geographia Cassoviensis, 10 (1), pp. 70-81. (Scopus)
  • NOVOTNÝ, L., PREGI, L. (2016). The impact of intra-regional migration and natural reproduction of population on changes in its structure by religiosity, Geographia Cassoviensis, 10 (1), pp. 47-69. (Scopus)
  • NOVOTNÝ, L., PREGI, L. (2015). Changes in ethnic structure of population in the light of recent trends of migration and natural reproduction. Geographica Pannonica, 19(4), 194-211. PDF (Scopus)
  Read more »
 • Prekvapujúci dosah nášho pozemného laserového skenera
  Prekvapujúci dosah nášho pozemného laserového skenera
  zadiel_tls_jano_low_res.jpg

  Náš pozemný laserový skener RIEGL VZ-1000 využívame pre tvrobu veľmi podrobnej trojrozmernej (3-D) digitálnej reprezentácie krajiny. Podľa jeho technickej špecifikácie je vzdialenosť objektov, od ktorých skener ešte dokáže zachytiť odrazené laserové žiarenie do 1400 metrov. Túto schopnosť chceme využiť pre tvrobu veľmi podrobného digitálneho modelu Malej studenej doliny vo Vysokých Tatrách v rámci spoločného vecdeckého projektu APVV SEGMENT s Katedrou fyzickej geografie a geoekológie  PriF UK v Bratislave.

  Pred touto meračskou misiou sme si však potrebovali preveriť funkčnosť zariadenia a najmä presnosť vzájomnej orientácie skenov skalného povrchu, ktoré budú v Tatrách viac ako 1000 m od skenera. Najbližšie ku Košiciam sa podpobný skalaný terén nachádza v Zádielskej tiesňave v Slovenskom krase.

   tls_rgb_web1.jpg
  V rámci tohto testu, dňa 18.8.2017 Dr. Kaňuk a doc. Gallay z troch skenovacích pozícii zamerali ústie Zádielskej tiesňavy vyznačujúce sa ostrými skalnými útvarmi, ktoré boli vo vzdialenosti 800 až 1500 metrov od skenera. Použitá bola frekvencia 70 000 laserových pulzov za sekundu pre dosah 1400 metrov.
  tls_range_web.jpg
  Výsledkom skenovania z každej pozície bolo mračno bodov so vzájomným rozostupom 2 cm  vo vzdialenosti 100 metrov od skenera. Ako vidieť na obrázku, skener spoľahlivo zachytil plochy vo vzdialensoti viac ako 1400 metrov od skenera. Pre vzájomnú orientáciu a vyrovnanie mračien bodov sme využili najmä plochy na skalách a tiež niektorých budovách. Dosiahnutá presnosť automatickej orientácie metódou Multi-station adjustment bez použitia akýchkoľvek terčov bola 3,26 cm.
  tls_rez_web.jpg

  Výslednú presnosť preukazuje obrázok detailu úzkeho rezu 3 metre vysokej skalnej steny vo vzdialenosti 1000 m od skenera. Prítomné sú v nej body zamerané zo všetkých troch skenovancích pozícií.

  Tento jednoduchý test preukázal možnosti zariadenia, ktoré v tomto prípade presiahli očakávanú kvalitu. Výskum glaciálneho vývoja Malej studenej doliny, tak budeme môcť spoľahlivo podporiť detailným 3D modelom.

  Read more »
 • 17. medzinárodný speleologický kongres, Penrith, Austrália

  isc_2017.jpg

  17. medzinárodný speleologický kongres UIS , Penrith, Austrália

  UIS  (Union Internationale de Spéléologie) je vrcholná svetová jaskyniarska (speleologická) organizácia, ktorú zastrešuje UNESCO. Združuje národné speleologické organizácie, u nás je to Slovenská speleologická spoločnosť. Má svoje štruktúry, riadiaci výbor a prezidenta. Raz za 4 roky organizuje kongres, ktorého súčasťou je vedecká konferencia, kde sa prezentujú najvýznamnejšie aktivity, realizujú sa sprievodné podujatia – exkurzie, prezentácie techniky, filmov, máp, dokonca aj umenia, a samozrejme volí sa výkonný výbor a najmä prezident. Taktiež sa na základe ponúk a hlasovania vyberie miesto nasledovného kongresu.

  V roku 2013 sa kongres uskutočnil v Česku, v Brne. Vtedy bola účasť mimoriadne vysoká, okolo 2000 osôb. Zúčastnili sme sa (Hochmuth, Gessert) kongresu aktívne, náš príspevok bol zaradený medzi posterové prezentácie. V Brne sa schválilo, že nasledovný kongres v roku 2017 bude v Austrálii, aj keď bola obava že je to ďaleko a bude to finančne náročné pre veľkú časť záujemcov. Pracovali sme však na tom, aby sme mohli v Austrálii prezentovať  kvalitné výsledky karsologického výskumu, ktoré realizujeme pod rôznymi projektmi Ústavu geografie, najmä projektu APVV SPATIAL 3D. Doc. Hochmuth sa zúčastnil kongresu v Penrithe nielen ako zástupca UPJŠ, ale aj za Slovensko ako zástupca národnej speleologickej organizácie, ktorá tiež účasť podporila.Zdenko Hochmuth prezentoval spoločný príspevok (Hochmuth, Gessert) s názvom „The Jasov Plateau in the Slovak Karst as an Experimental Area for the Denudation Dynamic Research“, ktorý bol zaradený do programu a publikovaný v kongresovom zborníku. Po rôznych peripétiách s vízami sa napokon podarilo vycestovať iba jednému z dvojice autorov. Zo Slovenska sa kongresu zúčastnili ešte p. Hochmuthová a z Prírodovedeckej fakulty UK kolegovia Láncoš a Aubrecht.mapa.jpg

  Ako to vyzeralo na kongrese? V poradí 17. kongres sa konal 23. - 29. júla v meste Penrith cca 30 km západne od Sydney, v podhorí Modrých hôr. Miesto bolo vybraté pre svoju pokojnú atmosféru, blízkosť krasu, nerušení zvodmi veľkomesta. v zariadení“ Panthers“, kde sa nachádzalo 6 rokovacích miestností, bar, kasíno ap. V blízkosti postavili takmer „cirkusový“ stan rozmerov cca 30 x 60m, kde sa konali veľké prezentácie, premietanie filmov, tu boli umiestnené postery a mapy a tiež tu boli „stánky“ národných spoločností, konali sa preteky speleologickej zručnosti, podávala sa káva a pivo. Tu tiež prebiehali neformálne diskusie, lobing a spoločenské akcie (banket). Ako sa predpokladalo, účasť bola nižšia, ako keby to bolo v Európe, kde je predsa len najviac speleológov. Kongresu sa zúčastnilo cca 600 účastníkov. Tým, že prednášky a prezentácie prebiehali v paralelných sekciách, samozrejme nebolo možné všetkých sa zúčastniť, často bolo ťažké sa rozhodnúť, ale  bol tu zborník abstraktov a napokon aj publikované príspevky, ale tak to už na veľkých podujatiach býva.

  kongres.jpg

  Po náročnej ceste a presunom zo Sydney sme sa ale zapojili do kongresového „hemženia“. Zistili sme, že výskumy a projekty prebiehajúce u nás, sú v súlade so svetovými trendmi. Úvodné prednášky boli inšpirujúce pre geomorfológa (geologický a geomorfologický vývoj Austrálie, najnovšie trendy výskumu), kde tematicky zapadli aj naše geomorfologické výskumy.

  Avšak jedna z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich disciplín je speleokartografia, mapy a 3D výstupy boli inšpirujúce. Z tohto hľadiska veľký záujem vyvolal aj náš Bulletin“, ktorých sme pre obmedzenú hmotnosť mohli dopraviť iba cca 100 ks. Spoločný príspevok viacerých členov UGE s názvom „Laser scanning and digital 3D modeling of the UNESCO Heritage Cave – Domica (Hochmuth , Gallay, Kaňuk, Hofierka, Sedlák, Gessert, Barabas, Šupinský, Šašak) bol v kuloároch hodnotený vysoko. Museli sme sa vyrovnať s rôznymi skutočnosťami – nepr. že teraz je v Austrálii zima, v noci klesala teplota k nule. Tma bola už poobede. Orientácia podľa slnka pre človeka zo severnej pologule neobvyklá – na obed bolo na severe a tiež noci sme nevideli na oblohe Malý voz, ale Južný kríž.

  Po dvoch dňoch rokovania sa uskutočnila spoločná exkurzia do jaskýň  „Jenolan caves“ v Modrých horách. Jednotlivé exkurzie viedli svetové osobnosti (napr. exkurziu  do paleokrasu viedol osobne p. Osborne).  Po ďalších dvoch dňoch rokovaní napokon prebehli záverečné ceremónie zahŕňajúce voľby výkonného výboru. Mali sme tu želiezko v ohni, na miesto prezidenta kandidoval náš priateľ Zdeněk Motyčka z Česka. Američan G. Veni ho predstihol iba o 1 hlas – smola. Ale nasledovné obdobie bude Zdeěk pôsobiť ako viceprezident, v sedemčlennom „výbore“ sú z našich známych Maďar Gyula Hegedüs, Slovinka Naďa Župan či Chorvát Mladen Garašič. Teda Motyčka bude mať silnú podporu, aby ovplyvnil vývoj ináč dosť byrokraticky sa uberajúcej inštitúcie. Už sa tešíme na 18. kongres, ktorý sa uskutoční v pohorí Vercors (veľakrát sme tam boli) vo Francúzsku.

  sss_2.jpg

  Sprava: Zdenko Hochmuth, Pavel Bosák, Zdeněk Motyčka, Valéria Hochmuthová

  ubir_2.jpg

  Vzhľadom na skutočnosť, že do Austrálie sa necestuje často a pre geografa je to inšpirujúci kontinent, rozhodli sme sa, že po kongrese si pobyt a Austrálii predĺžime, a realizujeme cestu po významných oblastiach z hľadiska fyzickej či humánnej geografie.

  Navštívené lokality a témy:
  -    východné pobrežie Austrálie, presun autobusmi a lietadlom – východiskami boli mestá Townswille a Cairns. Výstup na vrcholy Castlehill (286m) a Mt. Stuart (584) ako príklady exfoliačných klenieb v granitoch.
  -    Problematika Veľkého bariérového útesu, plavba na Magnetic Island, potápanie na útese, v NP Magnetic pozorovanie fauny v prírode (koaly ap)
  -    Návšteva múzea Veľkého útesu, návšteva historického múzea, návšteva múzea prírídy Queenslandu, návšteva Zoo - parku
  -    tropický dažďový les NP Daintree, cesta lanovkou na Red hill domorodej obce Kuranda a Tjapukai, vodopády,  cesta panoramatickou (vyhliadkovou) železnicou.
  -    Mesto Darwin – presun letecky z Cairns. Zoznámenie sa problematikou Ingenious (Aborigenes) ktorí v severnom teritóriu sú najpočetnejšia menšina.
  -     cesta do oblasti Jabiru a Ubirr,  dokumentácia skalných kresieb a problematika údržby a správy NP s využitím a poskytnutím práce pre pôvodných obyvateľov.
  -    Estuáre na severnom pobreží Arnehmskej zeme, zoznámenie s flórou a faunu NP Mary river
  10-11.8 nás už čakala iba dlhá letecká doprava domov a tu potom zvykanie si na odlišnú klímu a vyrovnanie sa s časovým posunom

  kroko_2.jpg

  Kto z koho?

  koala_2.jpg

  Kde je koala?
  Získané inšpirácie a poznatky z kongresu a spoznávania kontinentu protinožcov obohatia výučbu geografie na UPJŠ a budú podkladom pre verejné prednášky, ktoré v priebehu akademického roka 2017/18 zorgranizujeme.
  Read more »
 • Suroviny z odpadu - sme členom európskej siete pre tento výskum
  Clipboard01.jpg

  Suroviny z odpadu - sme členom európskej siete pre tento výskum

  Program Európskej komisie pre vedecko-technologickú spoluprácu  (COST) umožňuje výskumníkom vybudovať svoje interdisciplinárne výskumné siete v Európe i mimo nej.

  V roku 2016 Technická univerzita vo Viedni iniciovala vznik siete výskumnímkov pod názvom Mining the European Anthroposphere (MINEA). V projekte MINEA je združených 27 krajín, z ktorých každú zastupuje jedna inštitúcia. V prípade Slovenska je to Ústav geografie PF UPJŠ v Košiciach reprezentovaný prof. Vladimírom Sedlákom.

  MINEA by mala do roku 2020 zjednotiť poznatky o spôsoboch nakladania s rôznymi druhmi odpadu. Tradičná banská ťažba nepretržite presúva suroviny z geosféry do antroposféry. Tieto materiály sa hromadia v antropogénnych úložiskách majúcich rôzne formy, ako napríklad v autách, v elektronike, v budovách a napokon na skládkach odpadov. Predstavujú tak surovinový potenciál pre materiály budúcnosti.

  Na poskytovanie informácií o dostupnosti primárnych surovín do budúcnosti boli vytvorené metodiky a databázy zásob geogénnych ložísk (zdrojov) a ekonomicky extrahovateľných rezervy. Avšak podobné informačné mechanizmy chýbajú o dostupnosti sekundárnych materiálov. Napriek tomu, že množstvo materiálov v antroposfére sa v posledných desaťročiach dramaticky zvýšilo, zdrojový potenciál v antropogénnych úložiskách nebol dostatočne preskúmaný.Tento fakt zabraňuje porovnaniu zdrojov/rezerv primárnych a sekundárnych materiálov a chýbajú tiež integrované informácie o dostupnosti materiálov z dosahovania budúcich komoditných trhov.

  Cieľom tejto akcie COST je preto aktivovať nahlasovanie materiálnych zdrojov / rezerv v antroposfére. MINEA kladie dôraz na stavebný odpad, odpad získaný zo skládok a na tuhé zvyšky zo spaľovania odpadu. V súčasnosti existujú veľké rozdiely v súvislosti s recykláciou druhotných materiálov z týchto troch druhov odpadov v celej Európe v dôsledku izolovaného vnútroštátneho výskumu, technológií odpadového hospodárstva a politických stratégií. Celoeurópsky prístup je potrebný na vytvorenie spoločnej vedomostnej základne na hodnotenie potenciálu zdrojov na rôznych priestorových úrovniach.

  Prostredníctvom koordinácie národných výskumných aktivít v európskych krajinách sa MINEA snaží o prelom v integrovanom hodnotení primárneho a sekundárneho surovinového potenciálu, ktorý je predpokladom efektívneho riadenia zdrojov.

  Read more »
 • Ľuboslav Michalík na tlačovej besede prezentoval funkcie webového Mapového klienta ZBGIS

  Ľuboslav Michalík na tlačovej besede prezentoval funkcie nového Mapového klienta ZB GIS na interneteNa piatkovej tlačovej besede podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini a predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Mária Frindrichová predstavili novinárom nového Mapového klienta ZB GIS (Základná báza údajov pre geografický informačný systém) a pripravované legislatívne zmeny v rámci iniciatívy Jeden krát a dosť. Jednotlivé funkcie webovej aplikácie prezentoval Ľuboslav Michalík, vedúci Odboru referenčných údajov pre geografické informačné systémy z Geodetického a kartografického ústavu Bratislava.

  Testovacia prevádzka Mapového klienta ZB GIS

  Dňa 30. júna 2017 sprístupnil rezort geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky cez internetovú stránku zbgis.sk (pozn. registrácia domény 3. júna 2017) testovaciu prevádzku novej webovej aplikácie Mapový klient ZBGIS, ktorá je funkčne zameraná na zobrazovanie a interaktívnu prácu s digitálnymi údajmi katastra nehnuteľností, ZB GIS a registra adries, referenčnými geodetickými bodmi, rastrovými mapami z archívu, digitálnym modelom terénu, geografickými názvami.

  Testovacia prevádzka webovej aplikácie Mapový klient ZBGIS od 30. júna 2017
  Testovacia prevádzka webovej aplikácie Mapový klient ZB GIS od 30. júna 2017

  Tieto údaje sú integrované do jedného celku, čo umožňuje používateľom získať komplexnejšie informácie o konkrétnom území nielen z pohľadu aktuálnych vlastníckych vzťahov ale aj z hľadiska topografie (vlastnosti objektov, výšková členitosť terénu a iné). Mapový klient ZBGIS je navrhnutý a realizovaný tak, aby používateľom ponúkal čo najväčší komfort pri práci s mapou – využíva čo najväčšiu časť mapového okna a moderné prvky dizajnu, taktiež prispôsobuje aj dostupnosť funkcionality podľa témy a obsahu mapy (tzv. task-oriented prístup). Aplikácia je platformovo nezávislá, používateľovi postačuje internetové pripojenie v desktopovom počítači alebo v mobilnom zariadení (tablete, smartfóne) a internetový prehliadač (napr. Google Chrome 51+, Mozilla Firefox 48+, Opera 15+, Safari 6+, Microsoft Edge, Internet Explorer 11+).

  Tlačová beseda (video)

  Peter Pellegrini na tlačovej besede povedal, že nová aplikácia nahrádza a rozširuje funkčnosť aplikácie MAPKA, ktorá bola dočasným riešením.

  Mária Frindrichová uviedla, že Mapový klient ZBGIS vznikol integráciou dvoch ukončených projektov Elektronické služby Katastra nehnuteľností a Elektronické služby Katastra nehnuteľností ZB GIS. Doplnila, že v 2016 bola ukončená viac ako 20 ročná úloha – konanie ROEP (Registra obnovenej evidencie pozemkov) vo viac ako 3500 katastrálnych územiach.

  Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu vysvetlil, že iniciatíva Jeden krát a dosť súvisí s odstránením povinnosti pre občanov a firmy prinášať na úrady v rôznych konaniach výpisy z listov vlastníctva a snímky z katastrálnych máp, čo je zakotvené v 14 zákonoch, 12 vyhláškach, 12 interných dokumentoch. Všetky tieto predpisy budú novelizované tak, aby úrady priamo overovali údaje v informačných systémoch rezortu geodézie, kartografie a katastra.

  Prezentácia Ľuboslava Michalíka (video od 13:05 do 20:54)
  Ľuboslav Michalík na tlačovej besede prezentoval funkcie nového Mapového klienta ZB GIS na internete
  Ľuboslav Michalík na tlačovej besede prezentoval funkcie nového Mapového klienta ZB GIS na internete

  Ľuboslav Michalík novinárom ukázal šesť základných tém Mapového klienta ZB GIS (Základná mapa, Kataster nehnuteľností, Terén, Geodetické základy, Archív, Geografické názvoslovie – vo vývoji, zatiaľ sú tam iba štandardizované názvy štátov). Na podklade katastrálnej mapy prezentoval ukážku lokalizácie, zobrazenie adresných bodov (aktualizácia na dennej báze) a informácie o súradniciach (zemepisná šírka a dĺžka, národné súradnice, výška terénu). Ukázal základné informácie o parcele a rýchle vygenerovanie výpisu z listu vlastníctva, ktorý zatiaľ nie je použiteľný na právne úkony.

  Vedúci Odboru referenčných údajov pre GIS prezentuje aj ďalšie funkcionality (pozri používateľský manuál Mapový portál ZBGIS):

  • zapínanie a vypínanie vrstiev
  • zobrazenie orientácie pozemkov voči svetovým stranám a príprava tlačovej zostavy (výstup je v PDF)
  • pridávanie vlastných vektorových vrstiev (DGN V7, DGN V8, DXF/DWG, GML, GPX, Shapefile) a online mapových služieb
  • možnosť merania vzdialeností (zobrazí sa aj výškový profil vypočítaný z DMT)
  • zdieľanie máp na sociálnych sieťach
  Otázky novinárov (video od 21:00 do 32:30)

  • Je potrebne inštalovať nejaké doplnky na používanie mapového klienta? M. Fridrichová: Nie stačí mobilné zariadenie alebo desktop počítač, pripojenie na internet a webový prehliadač.
  • Kto vyvíjal túto aplikáciu? M. Fridrichová: Na rozvojovú a servisnú zmluvu to bola firma Sevitech v spolupráci so zamestnanci rezortu.
  • Koľko aplikácia stála? M. Fridrichová: Zo štátneho rozpočtu SR išlo na analýzu a rozvoj projektu 150 000 eur.
  • Je to už jedna aj so služieb Online kataster z obývačky? M. Fridrichová: So svojim mobilom sa postavíte na nehnuteľnosť a získate online informácie z katastra.
  • Koľko z tých všetkých služieb dnes funguje? M. Fridrichová: V októbri 2015 bolo publikovaných 15 služieb, tento rok sa snažíme vypublikovať ďalšie služby. P. Pellegrini: Projekt bude ukončený v roku 2018.
  • Ako si majú občania vysvetliť 6 ročné meškanie tohto projektu? M. Fridrichová: Kataster nehnuteľností je jeden z najväčších informačných systémov – 4,5 mil. listov vlastníctva, 8 mil. parciel registra C, 8 mil. aj niečo parciel registra E, každý deň využíva tento softvér 2,5 tis. zamestnancov, aktualizácia na dennej báze, každé 3 minúty (pozn. v úvode tlačovky uviedla 3 sekundy) jedna číselná parcela, každých 9 sekúnd príde nový záznam a nová zmena v katastri, overí sa denne viac ako 250 geometrických plánov, teraz riešime backoffice.
  • Koľko má byt celkovo služieb? M. Fridrichová: 45 služieb.
  • Kde je vyvodenie zodpovednosti za meškanie projektu? P. Pellegrini: …

  Príspevok Ľuboslav Michalík na tlačovej besede prezentoval funkcie webového Mapového klienta ZBGIS zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Nové doktorandské štúdium v odbore geoinformatika na UPJŠ v Košiciach

  Logo Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  Od akademického roku 2017/2018 sa na Ústave geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach otvára nový doktorandský študijný program Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme, ktorý je zameraný na mapovanie a výskum krajiny pomocou geografických informačných systémov a metód diaľkového prieskumu Zeme.

  Štúdium

  Študenti tohto doktorandského študijného programu budú mať možnosť počas 4-ročného štúdia (5-ročného v externej forme) oboznámiť sa s najnovšími geopriestorovými technológiami a využívať ich vo vlastnom výskume krajiny. Doktorandi budú tiež aktívne zapojení do širokej palety zahraničných a domácich vedeckých projektov riešených na Ústave geografie. Tento študijný program je na Slovensku jediný v danom študijnom odbore. Štúdium je otvorené aj pre absolventov príbuzných študijných odborov so záujmom o geoinformatiku a diaľkový prieskum Zeme.

  Na Ústave geografie sú zriadené v súčasnosti štyri špecializované laboratóriá.

  Projekty

  Ústav geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa odborne profiluje najmä na využitie technológie laserového skenovania, bezpilotných leteckých zariadení, spracovanie družicových dát a modelovanie krajiny v geografickom informačnom systéme. V súčasnosti rieši viacero zaujímavých výskumných projektov, medzi nimi sú aj zahraničné projekty pre Európsku vesmírnu agentúru, Horizont 2020 a INTERREG. Ústav geografie je tiež jediným zástupcom Slovenska v medzinárodnom zoskupení pracovísk podporujúcich geovedné vzdelávanie na báze voľne šíriteľných softvérových aplikácií pre spracovanie a analýzu geografických dát Geo4All.

  Príspevok Nové doktorandské štúdium v odbore geoinformatika na UPJŠ v Košiciach zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Stretnutie projektu Visegrad CON@SK.PL Transboundary ecological connectivity – modelling landscapes and ecological flows 26. -27.6. 2017, Stará Lesná
  V termíne od 26.6 do 27.6. 2017 sa v Starej Lesnej stretnú účastníci projektu Visegrad CON@SK.PL Transboundary ecological connectivity Viac informácií nájdete tu. Read more »
 • Výnimočný RTK GNSS prijímač Leica Zeno GG04 umožňuje maximálnu slobodu výberu

  Výnimočný RTK GNSS prijímač Leica Zeno GG04 umožňuje maximálnu slobodu výberuSpoločnosť GEOTECH Bratislava zaradila do svojej ponuky nový externý RTK GNSS prijímač Leica Zeno GG04. Je ideálny pre všetkých, ktorí potrebujú dosiahnuť veľmi presné meranie aj vo veľmi náročných podmienkach a pritom chcú použiť svoj vlastný smartfón alebo tablet s vhodnou aplikáciou pre meranie.

  Vlastnosti

  Základom Leica Zeno GG04 je presný trojfrekvenčný GNSS prijímač s 555 kanálmi a podporou všetkých súčasných aj budúcich signálov GPS (L1, L2, L2C, L5), GLONASS (L1, L2), BEIDOU (B1, B2, B3) a GALILEO (E1, E5a, E5b, Alt-BOC, E6). Leica GG04 vyniká odolnosťou IP68 a výkonným RTK meraním aj v náročných podmienkach s okolitými prekážkami. Prijímač pritom ostáva ergonomický, ľahký (len 0,8 kg vrátane batérie) a kompaktný. Vymeniteľná batéria umožňuje celodenné meranie.

  Výnimočný RTK GNSS prijímač Leica Zeno GG04 umožňuje maximálnu slobodu výberu
  Výnimočný RTK GNSS prijímač Leica Zeno GG04 umožňuje maximálnu slobodu výberu
  Možnosti výberu

  Ako ovládacie zariadenie si geodet môže vybrať z viacerých riešení. Okrem svojho mobilu alebo tabletu si môže vybrať z ponuky ultra odolných ručných počítačov alebo tabletov značky Handheld. K nim sa dajú dokúpiť výborné mapovacie aplikácie MAPUJ (pre Android) alebo topoXplore (pre Windows).

  Dodávateľ

  Viac informácii o novom RTK prijímači Leica Zeno GG04 získate u výhradného distribútora Leica Geosystems na Slovensku, firmy GEOTECH Bratislava s.r.o. na tel. čísle 0903 443 981, alebo na gps(zavinac)geotech.sk.

  Príspevok Výnimočný RTK GNSS prijímač Leica Zeno GG04 umožňuje maximálnu slobodu výberu zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Program 10. ročníka Fóra mladých geoinformatikov

  logo vedeckej konferencie Fórum mladých geoinformatikovV piatok 26. mája 2017 sa na Technickej univerzite vo Zvolene koná jubilejný 10. ročník vedeckej konferencie Fórum mladých geoinformatikov. Je prihlásených 10 odborných príspevkov študentov doktorandského štúdia a mladých vedecko-výskumných pracovníkov so zameraním na geoinformatiku. Program konferencie (aktualizované 2.6.2017) obsahuje aj workshop o mapovaní neobjavených miest tzv. Missing Maps mapathon.

  Program

  08:30 – 09:30 Registrácia účastníkov

  09:30 – 10:00 Úvod a príhovory garanta konferencie prof. Ing. Jána Tučeka, CSc. a dekana Lesníckej fakulty prof. Dr. Ing. Viliama Pichlera

  Prvý blok príspevkov

  • 10:00 – 10:20 Martin Zápotocký (Technická univerzita vo Zvolene): Komplexný návrh participatívneho GIS Arboréta Borová hora
  • 10:20 – 10:40 Martin Lofaj, Zuzana Slatkovská (Technická univerzita vo Zvolene): Identifikácia mŕtveho dreva, prales Badín

  10:40 – 11:15 Prestávka

  Druhý blok príspevkov

  • 11:15 – 11:35 Zdeněk Patočka, Kateřina Novosadová, Tomáš Mikita (Mendelova univerzita v Brne): Comparing of different approaches for modelling of leaf area index using airborne laser scanning data
  • 11:35 – 11:55 Jakub Chromčák, Tomáš Cesnek (Žilinská univerzita v Žiline): Toponomastická mapa Vysokých Tatier
  • 11:55 – 12:15 Martin Zápotocký, Stanislava Vranová, Jana Oráviková (Technická univerzita vo Zvolene): Využitie webových služieb pre podporu lesoturistiky na Slovensku

  12:15 – 13:30 Obedná prestávka

  Tretí blok príspevkov

  • 13:30 – 13:50 Momo Amadu Alhassan, Miloslav Hub, Jitka Komárková (Univerzita Pardubice): The Role of Geographical Information Systems in Urban and Inner Cities Development in Ghana
  • 13:50 – 14:10 Radovan Pondelík (Technická univerzita vo Zvolene): Využitie GIS pri navrhovaní projektov miestnych územných systémov ekologickej stability
  • 14:10 – 14:30 Alžbeta Grznárová (Technická univerzita vo Zvolene): Porovnanie presnosti bodových mračien vytvorených v rôznych softvérových prostrediach

  14:30 – 14:45 Prestávka

  Štvrtý blok príspevkov

  • 14:45 – 15:05 Jakub Kočica, Marcel Kliment, Michaela Bulíková (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre): Analýza presnosti priestorových dát získaných nízkonákladovou UAS technológiou
  • 15:05 – 15:25 Michal Antal (Technická univerzita vo Zvolene): Využitie SDSS v terénnej a technologickej typizácii
  • 15:25 – 15:45 Juraj Čerňava (Technická univerzita vo Zvolene): Mobilné mapovanie lesa

  15:45 – 16:00 Prestávka

  16:00 – 18:00 Workshop Missing Maps Mapathon (učebňa B111, 1. poschodie, blok B)

  18:00 Raut

  Prihlásené a neprezentované príspevky
  • Jaroslava Čermáková, Martin Boltižiar (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre): Model vzťahových súvislostí medzi pôdnymi druhmi a zmenenými plochami krajinnej štruktúry územia okresu Nitra v prostredí ArcGIS
  • Filip Frčka (SPŠ Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica): Zameranie zmien objemu Halčianskeho tajchu a tvorba technických podkladov pre manažment povodí
  • Milan Muňko (Slovenská technická univerzita v Bratislave): Použiteľnosť Konvolučných neurónových sietí pri detekcii zápoja viniča z multispektrálnych snímok
  Missing Maps Mapathon

  Mapathon je stretnutie, počas ktorého sa účastníci venujú digitálnemu mapovaniu napr. neobjavených miest (tzv. Missing maps) na svete. Používajú pritom open source nástroje v online prostredí OpenStreetMap, pomocou ktorých vytvárajú mapové vrstvy budov a ciest na podklade satelitných snímok. Úplní začiatočníci sa môžu naučiť pracovať s mapovým editorom a skúsenejší užívatelia môžu využívať pokročilejšie online nástroje.

  Missing maps mapathony na Slovensku organizuje neziskové združenie AMAVET klub č. 962 pre medzinárodnú humanitárnu organizáciu Lekári bez hraníc/Médecins Sans Frontières. Výstupy z mapathonov pomáhajú lekárskym tímom v oblastiach, ktoré sú najviac ohrozené krízami.

  Ak nemáte skúsenosti s digitálnym mapovaním, tak to vôbec nie je prekážka. Všetko sa naučíte na mieste. Po krátkom úvodnom školení budeme všetci spoločne mapovať. Pokiaľ ešte nemáte účet na OpenStreetMap, prosím vytvorte si ho.

  Mapovanie je prístupné nielen pre účastníkov Fóra mladých geoinformatikov aj pre širokú verejnosť. Prosíme záujemcov o registráciu.

  Príspevok Program 10. ročníka Fóra mladých geoinformatikov zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Doktorandské štúdium s využitím DPZ na Ústave krajinnej ekológie SAV

  Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémii viedÚstav krajinnej ekológie Slovenskej akadémii vied v spolupráci s Katedrou ekológie a environmentalistiky na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre vypísal výskumné témy pre Ph.D. štúdium v odbore 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny, v programe Environmentalistika.

  Výskumné témy
  • hodnotenie stavu a dynamiky vegetácie s využitím diaľkového prieskumu Zeme
  • hodnotenie zmien poľnohospodárskej krajiny s využitím údajov diaľkového prieskumu Zeme
  • hodnotenie ekosystémových služieb
  • funkčné charakteristiky rastlín a živočíchov (functional traits) ako kľúč k pochopeniu a určeniu úžitkov a služieb ekosystémov

  Výskumné témy je možné detailnejšie konkretizovať pri osobnej konzultácii. Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium je 31. máj 2017.

  Ústav krajinnej ekológie SAV
  Štefánikova 3
  814 99 Bratislava
  e-mail: directorile(zavinac)savba.sk

  Príspevok Doktorandské štúdium s využitím DPZ na Ústave krajinnej ekológie SAV zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Víťazi súťaže „Detská mapa sveta 2017“
  Víťazi súťaže „Detská mapa sveta 2017“   I. kategória miesto: Adela Polčicová, 5 r. ZUŠ Istrijská Bratislava   II. kategória miesto: Soňa Čandíková, 7 r., viac » Read more »
 • Aký bude 10. ročník Fóra mladých geoinformatikov?

  logo vedeckej konferencie Fórum mladých geoinformatikovFórum mladých geoinformatikov je vedecká konferencia, určená pre interných a externých študentov doktorandského štúdia a mladých vedecko-výskumných pracovníkov s odborným zameraním na geoinformatiku, kartografiu, diaľkový prieskum Zeme a príbuzné disciplíny. Jej jubilejný 10. ročník sa uskutoční od 25. do 26. mája na Technickej univerzite vo Zvolene.

  Pre autorov

  Príspevok je potrebné poslať do 15. mája 2017 v slovenskom/českom alebo anglickom jazyku. Rozsah príspevku v kategórii postery je max. 8 strán a pre prezentácie max. 10 strán. Pre prezentáciu príspevku bude na konferencii vyhradený čas max. 15 minút v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Výstupom podujatia bude recenzovaný online zborník a vybrané príspevky budú uverejnené v recenzovaných odborných časopisoch Kartografické listy a Geodetický a kartografický obzor.

  Seminár

  Súčasťou Fóra mladých geoinformatikov 2017 bude aj seminár s názvom Geoinformatika – súčasné trendy a výzvy, zameraný na aktuálne témy využitia geografických informačných systémov vo vede, výskume, výučbe a praxi ako aj nové výzvy pre najbližšie obdobie v rôznych oblastiach spoločenského života. Ústrednou myšlienkou seminára je oboznámiť prítomných aktérov vedeckej konferencie o súčasných projektoch, progresívnych technológiách, perspektívnych metódach, postupoch v oblastiach vedy, výskumu, výučby a ich aplikáciou v praxi.

  Garant konferencie:

  • prof. Ing. Ján Tuček, CSc.

  Organizačný výbor:

  • Ing. Michal Antal
  • Ing. Juraj Čerňava
  • Ing. et Ing. Šimon Saloň
  • Ing. Zuzana Slatkovská
  • Ing. Martin Zápotocký

  Dôležité termíny:

  • 01.05.2017 zaslanie predbežných prihlášok vrátane abstraktov
  • 15.05.2017 uzávierka pre odoslanie recenzovaných príspevkov
  • 25.-26.05. Fórum mladých geoinformatikov 2017
  Registrácia

  Vďaka podpore partnerov podujatia, autori príspevkov vložné neplatia. Prezentujúci autor má zdarma obed a občerstvenie počas prestávok. Odborná verejnosť je na podujatí vítaná. V prípade záujmu pasívnej účasti je potrebné uhradiť vložné vo výške 15 eur, pre študentov je pasívna účasť bezplatná. Ak sa chcete zúčastniť, vyplňte prosím registračný formulár a záujem môžete vyjadriť aj kliknutím na facebook udalosť.

  Neopakovateľný zážitok

  Aký bude 10. ročník Fóra mladých geoinformatikov? Na túto otázku dostaneme odpoveď, keď bude známy program s témami príspevkov, ktoré pritiahnu pozornosť ľudí. Touto cestou povzbudzujem každého mladého geoinformatika na Slovensku a v Čechách k aktívnej účasti. Je to skvelá príležitosť predstaviť ostatným študentom, kolegom a odborníkom z praxe výsledky svojej práce a súčasne sa zlepšovať vo verejných prejavoch a diskusiách. Spomínam si na 1. ročník tejto konferencie v roku 2005 a bol to pre mňa neopakovateľný zážitok, na ktorý spomínam doteraz.

  Miloslav Ofúkaný, vedúci AMAVET klubu č. 962

  Príspevok Aký bude 10. ročník Fóra mladých geoinformatikov? zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Kapitola J. Feranca o zmenách využitia krajiny a krajinnej pokrývky v štátoch východnej Európy publikovaná v monografii vydavateľstva Springer
  Feranec J., Soukup T., Taff N. G., Štych P., Bičík I.: Overview of changes in land use and land cover in Eastern Europe in: GUTMAN viac » Read more »
 • Príďte na Leica Tour vyskúšať si technológie a riešenia pre GEO aplikácie

  GEOTECH Bratislava, s.r.o. je výhradný zástupca popredného švajčiarskeho výrobcu Leica Geosystems v Slovenskej republike.Spoločnosť GEOTECH Bratislava, s.r.o., ako výhradný zástupca popredného švajčiarskeho výrobcu Leica Geosystems, si vás dovoľuje srdečne pozvať na svoju každoročnú prezentačnú akciu Leica Tour, ktorá sa bude konať v dňoch 5. až 7. apríla 2017. Príďte si pozrieť najnovšie technológie a riešenia pre vaše GEO aplikácie!

  Lokality

  Leica Tour 2017 odštartuje v stredu 5. 4. v košickom Hoteli Yasmin, vo štvrtok 6. 4. pokračuje v martinskom Hoteli Victoria a v piatok 7. 4. má finále v bratislavskom Hoteli Chopin. Program začína každý deň o 8:30 a končí o 15:00.

  Spoločnosť GEOTECH Bratislava, s.r.o. organizuje Leica Tour od 5. do 7. apríla 2017 v troch slovenských mestách bezplatnú prezentáciu výrobného programu značky Leica Geosystems, zdroj: GEOTECH Bratislava
  Spoločnosť GEOTECH Bratislava, s.r.o. organizuje od 5. do 7. apríla 2017 v troch slovenských mestách bezplatnú prezentáciu výrobného programu značky Leica Geosystems.
  Program Leica Tour
  • 08:30 – 09:00 Registrácia
  • 09:00 – 09:30 Aktuálny výrobný program Leica
  • 09:30 – 10:00 Totálne stanice, novinky, servis a podpora
  • 10:00 – 10:30 Prestávka, káva
  • 10:30 – 11:30 GNSS
  • 11:30 – 11:50 Prezentácia GIS
  • 11:50 – 12:20 Laserové skenovanie
  • 12:20 – 15:00 Občerstvenie, diskusia, ukážky v teréne

  Jednotlivé prezentácie budú obohatené o skúsenosti a postrehy užívateľov prístrojov Leica Geosystems. Občerstvenie bude formou švédskych stolov a podávať sa budú nealko nápoje, káva. Traja vylosovaní účastníci získajú hodnotné darčeky. Na vyžiadanie organizátor vydá potvrdenie o školení pre Komoru geodetov a kartografov.

  Registrácia

  Vstup je pre všetkých akreditovaných účastníkov bezplatný, navyše traja vylosovaní účastníci získajú v tombole hodnotné darčeky. Stačí sa včas zaregistrovať. Pretože kapacita konferenčných miestností je obmedzená, budeme zaregistrovaným záujemcom posielať akreditácie.

  Tešíme sa na stretnutie s vami na Leica Tour 2017,

  Ing. Erik Frohmann, PhD.
  GEOTECH Bratislava s.r.o.
  Černyševského 26
  851 01 Bratislava

  Príspevok Príďte na Leica Tour vyskúšať si technológie a riešenia pre GEO aplikácie zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Areálová transformácia geografických dát a jej princípy v novom čísle Geografie Slovaca
  Sládeková Madajová, M. Hurbánek, P. AREÁLOVÁ TRANSFORMÁCIA GEOGRAFICKÝCH DÁT: PRINCÍPY, METÓDY A APLIKÁCIA. Geografický ústav, 2016, 112 s. Read more »
 • Vyšlo nové číslo Geografie Slovaca venované priestorovej dezagregácií
  Rosina, K. Hurbánek, P. PRIESTOROVÁ DEZAGREGÁCIA HUSTOTY ZAĽUDNENIA VYUŽITÍM MÁP KRAJINNEJ POKRÝVKY A ÚDAJOV DIAĽKOVÉHO PRIESKUMU ZEME. Geografický ústav, 2016, 81 s. Fulltext   V viac » Read more »
 • Pracovná ponuka
  Geografický ústav SAV prijme do pracovného pomeru vedeckého pracovníka/vedeckú pracovníčku Viac informácii nájdete tu. Read more »
 • Geomorfologické procesy a zmeny krajiny – 9. vedecká konferencia ASG pri SAV
  Uplynuli dva roky a slovenskí geomorfológovia sa opäť stretli, spolu s kolegami z blízkych krajín na vedeckej konferencii ASG pri SAV. Po stretnutí v Snine (6. – 8. 10. viac » Read more »
 • Detská mapa sveta 2017
  Geografický ústav SAV a Kartografická spoločnosť SR vyhlasujú súťaž Detská mapa sveta 2017. Viacej info nájdete tu. Read more »
 • Vyšlo tretie číslo 68. ročníka Geografického časopisu
  Obsah vydania: Szabó, B. – Tátrai, P. Regional and social cleavages in the Slovak elections after the change of the regime. In Geografický časopis. Vol. viac » Read more »
 • Na detskej univerzite prednášal Vladimír Ira
  Počas tohtoročnej detskej univerzity Komenského prof. Vladimír Ira prednášal v divadle Aréna detským poslucháčom na tému: Prečo sa orientujeme v priestore a zároveň v čase viac » Read more »