• Život v Južnej Afrike z prvej ruky
  Pozvánka na prednášku
  Na Ústave matematických vied UPJŠ hosťuje postdoktorand Moroli z Lesotha, ktorý v rámci série prednášok Košickej pobočky Slovenskej geografickej spoločnosti 14.5.2018 o 15:00 v miestnosti VKM (Jesenná 5, 1.poschodie) porozpráva "z prvej ruky" o bežnom živote na juhu Afriky.
  poster_Living_in_South_Africa_vs3-2.jpg
  Read more »
 • Spolupráca s firmou Hrdlička Slovakia, s.r.o.

  Spolupráca s f. Hrdlička Slovakia, s.r.o.

  Na Ústave geografie PF UPJŠ prebehlo stretnutie so zástupcom f. Hrdlička Slovakia, s.r.o. ohľadom možnosti odbronej praxe a brigádnickej práce.

  Od budúceho akademického roka budú mať naši študenti geografie a geoinformatiky možnosť absolvovať odbornú prax vo f. Hrdlička. Využijú tak svoje GIS zručnosti v riešení úloh pre prax.

  Zároveň firma hľadá brigádnikov na obdobie máj 2018 - júl 2018 za účelom aktualizácie, zberu a vypĺňania údajov v GIS prostredí. Náplňou je tak práca v teréne ako aj v kancelárii. Ide o výbornú možnosť nadobudnúť skúsenosti z praxe a popritom si aj zarobiť.

  V prípade záujmu a doplnenia ďalších informácii kontaktujte priamo, poprípade posielajte svoje životopisy na uvedené mailové adresy na:

  Tomáš Štefanič,

  tomas.stefanic@hrdlicka.sk, tomas.stefanic@gmail.com, mobil: 0905430485

  hrdlicka_sro.jpg

  Read more »
 • Zoznam príspevkov 11. ročníka Fóra mladých geoinformatikov vo Zvolene

  logo vedeckej konferencie Fórum mladých geoinformatikovV piatok 25. mája 2018 sa na Technickej univerzite vo Zvolene uskutoční 11. ročník vedeckej konferencie Fórum mladých geoinformatikov s medzinárodnou účasťou. Predbežne je prihlásených desať odborných prednášok a jeden poster od študentov doktorandského štúdia a mladých vedecko-výskumných pracovníkov so zameraním na geoinformatiku.

  Fórum mladých geoinformatikov 2018 organizujú doktorandi a mladí vedecko-výskumní pracovníci z Katedry hospodárskej úpravy lesov a geodézie na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene. Medzi partnermi je aj združenie AMAVET klub č. 962, ktoré prinieslo fotogalériu z minulého ročníka konferencie a zorganizovalo prvý zvolenský Missing maps mapathon.

  Základným výstupom vedeckej konferencie bude recenzovaný online zborník a vybrané príspevky budú uverejnené v recenzovaných odborných časopisoch Kartografické listy a Geodetický a kartografický obzor.

  Prihlásené príspevky
  • Jaroslava Čermáková, Martin Boltižiar (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre): Vzťah zmien krajinnej štruktúry a pôdnych druhov na príklade okresu Nitra
  • Andrea Procházková, Petr Hrůza, Tomáš Mikita, Nataliya Tyagur, Zdenek Krejza, Miloš Cibulka, Zdeněk Patočka (Mendelova univerzita v Brne): Srovnání různých bezkontaktních metod pro monitoring poškození vozovek lesních cest
  • Martin Slavík (Česká zemědělská univerzita v Praze): Využití dronů pro získávání doplňujících inventarizačních dat na úrovni porostu
  • Ladislav Andrášik (Technická univerzita vo Zvolene): Hodnotenie ekosystémových služieb vo vybranej časti Rimavskej kotliny
  • Filip Pružinec, Tomáš Štefanička (Slovenská technická univerzita v Bratislave): GIS inteligentného verejného osvetlenia – poster
  • Martin Zápotocký, Stanislava Vranová (Technická univerzita vo Zvolene): Geo-questionnaire application for forest tourism management: A case study for Slovakia
  • Abdelrahman Eltahhan, Sangey Pasang (Masarykova Univerzita v Brne, Damanhour University): Comparison and analysis of landscape ecology in Bílovice nad Svitavou Czech Republic
  • Radovan Pondelík (Technická univerzita vo Zvolene): Možnosti využitia GIS pri hodnotení ekosystémových služieb
  • Daniel Paluba, Přemysl Štych, Josef Laštovička (Univerzita Karlova Praha): Porovnanie klasifikačných algoritmov Maximum Likelihood a Support Vector Machine nad Landsat 8 a Sentinel-2 dátami: prípadová štúdia na mapovanie krajinnej pokrývky bývalých vojenských obvodov Ralsko a Brdy
  • Momo Amadu Alhasan, Miloslav Hub, Aga G. M. (Univerzita Pardubice): GIS and digital property addressing system to formalize Ghana’s urban growth
  • Martin Václav Marek (České Dráhy): Využití geoinformačního systémů při správě majetku ve společnosti České dráhy, a.s.
  Informácie pre autorov

  Uzávierka pre odoslanie recenzovaných príspevkov (šablona) v slovenskom/českom alebo anglickom jazyku je 6. máj. Rozsah príspevku v kategórii postery je max. 8 strán a pre prezentácie max. 10 strán. Pre prezentáciu príspevku bude na konferencii autorom (prehlásenie) vyhradený čas max. 15 minút v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

  Prihlasovanie účastníkov

  Vďaka podpore partnerov podujatia, autori príspevkov vložné neplatia. Prezentujúci autor má zdarma obed a občerstvenie počas prestávok. Odborná verejnosť je na podujatí vítaná. V prípade záujmu o pasívnu účasť prosím vyplňte prihlášku a uhraďte vložné vo výške 10 eur. Pre študentov je pasívna účasť bezplatná. V prípade záujmu o ubytovanie je cena ubytovania 12€ (internát) alebo 15€ (nadštandartná časť internátu).

  Svoj záujem/nezáujem o účasť na konferencii môžete vyjadriť aj vo facebook udalosti.

  Príspevok Zoznam príspevkov 11. ročníka Fóra mladých geoinformatikov vo Zvolene zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Stretnutie projektového tímu BIO-LOK v Bořeticiach

  Stretnutie projektového tímu BIO-LOK v Bořeticiach (južná Morava)

  V dňoch 3. - 4. apríla 2018 sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie medznárodného riešiteľského tímu projektu Interreg CZ-SK „Bioplynové stanice a ich vplyv na miestny rozvoj v česko-slovenskom pohraničí“. Rokovanie prebiehalo v konferenčných priestoroch hotela Kraví hora vo vinohradníckej obci Bořetice na juhu Moravy. Zúčastnili sa ho riešiteľské kolektívy z Ústavu geoniky AV ČR z Ostravy, Ústavu regionálního rozvoje a veřejné správy Mendelovy univerzity v Brně a Ústavu geografie UPJŠ v Košiciach. Košickú geografiu zastupovali Dr. Kulla, Dr. Novotný a Mgr. Pregi. Hlavným cieľom stretnutia bolo stanovenie cieľov a výskumných otázok vzťahujúcich sa k plánovaným behaviorálnym výskumom, ktoré budú v blízkej budúcnosti realizované vo vybraných obciach s bioplynovou stanicou v česko-slovenskom pohraničí. Súčasťou pracovného stretnutia bola aj exkurzia v bioplynovej stanici v Bořeticiach.

  boretice1

  Obr. 1. Zástupcovia Ústavu geografie pred komplexom hotela Kraví Hora, kde rokovanie prebiehalo

   

  boretice2

  Obr. 2. Počas rokovania

   

  Boretice3

  Obr. 3. Časť účastníkov počas exkurzie v Bořeticiach

   

  Read more »
 • Vyšla Rozšírená legenda Urban Atlas 2012
  Szatmári, D., Kopecká, M., Feranec, J., Sviček, M. ROZŠÍRENÁ LEGENDA URBAN ATLAS 2012. Geografický ústav SAV, 2018, 48 s. Fulltext   Rozšírená legenda Urban Atlas viac » Read more »
 • Pozývam Vás na konferenciu zameranú na problémy súvisiace so starnutím
  V dňoch 27.-28. júna 2018 sa v Bratislave na Univerzite Komenského, Šafárikovo námestie 6, uskutoční medzinárodná interdisciplinárna konferencia Knowledge for Ageing Society – Contextualising Ageing, viac » Read more »
 • 2. kolo výberu tém bakalárskych prác na akademický rok 2018/2019

  2. kolo výberu tém bakalárskych prác
  s predpokladanou obhajobou v akademickom roku 2018/2019.

  Prihlasovanie na témy v 2. kole prebieha 15. 3. 2018 - 22. 3. 2018. Viac informácii v sekcii Bakalárske štúdium.

  Read more »
 • Klub učiteľov geografie aj s Petrom Farárikom (Lepšia geografia)

  Klub učiteľov geografie aj s Petrom Farárikom

  Pozývame Vás na ďalšie stretnutie Klubu učiteľov geografie, ktoré sa uskutoční v utorok 27. 3. 2018. Okrem členov Ústavu geografie s príspevkom vystúpi aj Mgr. Peter Farárik, autor metodického portálu Lepšia geografia. Viac informácií v pozvánke.

   

  Read more »
 • Výsledky 1. kola výberu tém bakalárskych prác

  Výsledky 1. kola výberu tém bakalárskych prác

  V sekcii Bakalárske štúdium sme zverejnili výsledky 1. kola výberu tém bakalárskych prác na akademický rok 2018/2019. Priebežne tam pribudne aj info o druhom kole výberu.

   

  Read more »
 • GEOTECH Bratislava pozýva geodetických nadšencov na Leica Tour 2018

  GEOTECH Bratislava, s.r.o. je výhradný zástupca popredného švajčiarskeho výrobcu Leica Geosystems v Slovenskej republike.Spoločnosť GEOTECH Bratislava, s.r.o., ako výhradný zástupca popredného švajčiarskeho výrobcu Leica Geosystems, si vás dovoľuje srdečne pozvať na svoju každoročnú prezentačnú akciu Leica Tour, ktorá sa bude konať v dňoch 4. až 6. apríla 2018. Príďte si pozrieť najnovšie technológie a riešenia pre vaše GEO aplikácie!

  Lokality

  Leica Tour 2017 odštartuje v stredu 4. 4. v košickom Hoteli Yasmin, vo štvrtok 5. 4. pokračuje v martinskom Hoteli Turiec a v piatok 6. 4. má finále v bratislavskom Hoteli Chopin. Program začína každý deň o 8:30 a končí o 15:00.

  Spoločnosť GEOTECH Bratislava, s.r.o. organizuje od 4. do 6. apríla 2018 v troch slovenských mestách bezplatnú prezentáciu výrobného programu značky Leica Geosystems, zdroj: GEOTECH Bratislava
  Spoločnosť GEOTECH Bratislava, s.r.o. organizuje od 4. do 6. apríla 2018 v troch slovenských mestách bezplatnú prezentáciu výrobného programu značky Leica Geosystems.
  Program Leica Tour
  • 08:30 – 09:00 Registrácia
  • 09:00 – 09:30 Aktuálny výrobný program Leica
  • 09:30 – 10:00 Totálne stanice, novinky, servis a podpora
  • 10:00 – 10:30 Prestávka, káva
  • 10:30 – 11:30 GNSS
  • 11:30 – 11:50 Prezentácia GIS
  • 11:50 – 12:20 Laserové skenovanie
  • 12:20 – 15:00 Občerstvenie, diskusia, ukážky v teréne

  Jednotlivé prezentácie budú obohatené o skúsenosti a postrehy užívateľov prístrojov Leica Geosystems. Občerstvenie bude formou švédskych stolov a podávať sa budú nealko nápoje, káva. Traja vylosovaní účastníci získajú hodnotné darčeky. Na vyžiadanie organizátor vydá potvrdenie o školení pre Komoru geodetov a kartografov.

  Registrácia

  Vstup je pre všetkých akreditovaných účastníkov bezplatný, navyše traja vylosovaní účastníci získajú v tombole hodnotné darčeky. Stačí sa včas zaregistrovať. Pretože kapacita konferenčných miestností je obmedzená, budeme zaregistrovaným záujemcom posielať akreditácie.

  Tešíme sa na stretnutie s vami na Leica Tour 2018,

  Ing. Erik Frohmann, PhD.
  GEOTECH Bratislava s.r.o.
  Černyševského 26
  851 01 Bratislava

  Príspevok GEOTECH Bratislava pozýva geodetických nadšencov na Leica Tour 2018 zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Začína prihlasovanie na témy bakalárskych prác

  Prihlasovanie na témy bakalárskych prác na akademický rok 2018/2019

   

  V pondelok 26. 2. 2018 začína prvé kolo výberu tém bakalárskych prác na akademický rok 2018/2019. Bližšie informácie o postupe a samotných témach nájdete už teraz v sekcii Bakalárske štúdium.

  Zároveň dávame do pozornosti aktuálne pokyny k odovzdávaniu bakalárskych a diplomových prác v aktuálnom akademickom roku 2017/2018.

  Read more »
 • Prednáška o formovaní dejín mesta a kultúrnej geografii
  Prednáška: Weawing the Urban Pasts from Myths, Memories, Narratives and Politics. On Cultural Geographies of Urban Histories.
  Prednášajúci: prof. UG dr hab. Mariusz Czepczynski

  Čas a dátum: 14:00 - 15:30, 14. marec 2018

  Miesto: Šrobárova 2, UPJŠ Košice

  plagat_CZEPCZYNSKI-page-001.jpg
  Read more »
 • Náš výskum na TV Markíza

  Náš výskum na TV Markíza

  Výskum realizovaný Ústavom geografie zaujal TV Markíza natoľko, že informáciu o ňom zaradila do hlavnej spravodajskej relácie. Viac informácii nájdete v archíve TV Markíza, v reportáži S laserom do jaskyne.

   

  markiza1

  markiza2

  markiza3

  markiza4

  markiza5

   

  Read more »
 • 42. konferencia Medzinárodnej asociácie pre výskum Dunaja v Kongresovom centre Smolenice
  V dňoch 2.-6. júla 2018 sa v kongresovom centre na Smolenickom zámku uskutoční 42. konferencia Medzinárodnej asociácie pre výskum Dunaja (IAD – International Association for viac » Read more »
 • Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. získal Rad Ľudovíta Štúra I. triedy
  Dňa 1. januára 2018 prezident Andrej Kiska pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky udelil štátne vyznamenania 25 osobnostiam spoločenského a kultúrneho života. Prof. RNDr. viac » Read more »
 • Koho stretnete na 11. ročníku Fóra mladých geoinformatikov vo Zvolene?

  logo vedeckej konferencie Fórum mladých geoinformatikovFórum mladých geoinformatikov je vedecká konferencia, určená pre interných a externých študentov doktorandského štúdia a mladých vedecko-výskumných pracovníkov s odborným zameraním na geoinformatiku, kartografiu, diaľkový prieskum Zeme a príbuzné disciplíny. Jej 11. ročník sa uskutoční v piatok 25. mája 2018 na Technickej univerzite vo Zvolene.

  Fórum mladých geoinformatikov 2018 organizujú doktorandi a mladí vedecko-výskumní pracovníci z Katedry hospodárskej úpravy lesov a geodézie na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene. Základným výstupom podujatia bude recenzovaný online zborník a vybrané príspevky budú uverejnené v recenzovaných odborných časopisoch Kartografické listy a Geodetický a kartografický obzor.

  Pre autorov

  Do 1. apríla je potrebné poslať prihlášku vrátane abstraktu. Uzávierka pre odoslanie recenzovaných príspevkov v slovenskom/českom alebo anglickom jazyku je 6. máj. Rozsah príspevku v kategórii postery je max. 8 strán a pre prezentácie max. 10 strán. Pre prezentáciu príspevku bude na konferencii vyhradený čas max. 15 minút v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

  Garant konferencie:

  • prof. Ing. Ján Tuček, CSc.

  Organizačný výbor:

  • Ing. Michal Antal
  • Ing. Alžbeta Grznárová
  • Ing. Milan Hunčaga
  • Ing. Zuzana Slatkovská
  • Ing. Martin Zápotocký

  Dôležité termíny:

  • 01. 04. 2018 zaslanie predbežných prihlášok vrátane abstraktov
  • 06. 05. 2018 uzávierka pre odoslanie recenzovaných príspevkov
  • 25. 05. 2018 Fórum mladých geoinformatikov 2018
  Registrácia geoinformatikov

  Registrácia bude sprístupnená od 15. februára 2018. Vďaka podpore partnerov podujatia, autori príspevkov vložné neplatia. Prezentujúci autor má zdarma obed a občerstvenie počas prestávok. Odborná verejnosť je na podujatí vítaná. V prípade záujmu pasívnej účasti je potrebné uhradiť vložné vo výške 10 eur, pre študentov je pasívna účasť bezplatná. V prípade záujmu o ubytovanie bude cena ubytovania 12€ (internát) alebo 15€ (nadštandartná časť internátu).

  Medzinárodný charakter vedeckej konferencie

  Koho stretnete na 11. ročníku Fóra mladých geoinformatikov? Na túto otázku nepoznám momentálne odpoveď, avšak minulý rok som sa vo Zvolene stretol so zhruba 30 účastníkmi (pozri program 10. ročníka a fotogalériu), ktorí zastupovali okrem domácej univerzity tieto ďalšie organizácie: Mendelova univerzita Brno, Slovenská agentúra životného prostredia, Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, Univerzita Pardubice, VŠB-TU Ostrava, YMS, Žilinská univerzita.

  Miloslav Ofúkaný, vedúci AMAVET klubu č. 962

  Príspevok Koho stretnete na 11. ročníku Fóra mladých geoinformatikov vo Zvolene? zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Vyšlo tretie číslo 69. ročníka Geografického časopisu
  Obsah: Oťaheľ, J. – Feranec, J. – Kopecká, M. – Falťan, V. Modifikácia metódy CORINE Land Cover a legenda pre identfiIkáciu a zaznamenávanie tried krajinnej viac » Read more »
 • E-shop BezPilotne.sk ponúka drony a geotechniku

  Spoločnosť SGS Holding a.s.Spoločnosť SGS Holding a.s. pridala do svojho portfólia služieb nový e-shop BezPilotne.sk, ktorý ponúka techniku, príslušenstvo a náhradné diely pre geodetov, GIS odborníkov, stavebníkov a záujemcov o profesionálne drony.

  Čo vás čaká?

  BezPilotne.sk sa zameriava na výrobky od popredných svetových výrobcov Trimble, senseFly, Seco, Stonex či Spectra Precision. V ponuke sú kompletné sady pripravené na okamžité meranie pre geodetov, prístrojové vybavenie pre poľnohospodárov, lesníkov, GIS špecialistov, lasery pre stavebníkov, či príslušenstvo a spotrebný materiál ku všetkým prístrojom. Čerešničkou sú špičkové drony od profesionálov zo švajčiarskeho senseFly. SGS Holding spolupracuje s akademickou obcou na výskumných projektoch, výsledkom čoho sú nové postupy, ktoré aplikuje do praxe.

  Každodenné akcie

  V e-shope nájdete každý deň akciové produkty so zľavami, ktoré v bežnom predaji nedostanete. Web prináša nové technológie priamo k používateľom za dostupné ceny a pomáha zákazníkom využiť modernú techniku na zvýšenie produktivity.

  E-shop BezPilotne.sk ponúka drony a geotechniku
  BezPilotne.sk je e-shop s geotechnikou od popredných výrobcov
  Servis a technická podpora

  Spoločnosť SGS Holding si uvedomuje, že predajom výrobku sa pre nich obchodný vzťah nekončí. V prípade odstránenia akýchkoľvek chýb spolupracuje priamo s autorizovanými servismi. Jej pracovníci poskytujú kalibrácie, overený a cenovo výhodný servis nielen počas záručnej doby ale aj po jej skončení. Určite oceníte ich telefonickú a e-mailovú technickú podporu, keď počas merania budete potrebovať vyriešiť problém.

  Príspevok E-shop BezPilotne.sk ponúka drony a geotechniku zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Historické mapy a Kelti na Bratislavskom hrade

  Historické mapy organizuje Kartografická spoločnosť SRMedzinárodná konferencia Historické mapy sa uskutoční 23. novembra 2017 v priestoroch Bratislavského hradu. Sprievodnou akciou bude výstava Kelti z Bratislavy. aktualizovaný PROGRAM …

  Konferencia sa koná pravidelne v štvorročných cykloch od roku 1983. Bývajú na nej prezentované témy, týkajúce sa historických máp – od opisu stavu a problémov ich archivovania, digitalizácie, vyhotovenia, analýzy, hodnotenia ich obsahu, využívania a publikovania, až po informácie o ich tvorcoch, vydavateľoch a zberateľoch.

  Historické mapy 2017 organizuje Kartografická spoločnosť SR (KS SR) v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Historické múzeum a Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (SvF STU Bratislava).

  Programový výbor:
  Organizačný výbor:
  • Ing. Róbert Fencík, PhD. (SvF STU Bratislava)
  • Mgr. Miroslav Kožuch, PhD. (Prírodovedecká fakulta UK Bratislava)
  • Mgr. Robert Peschl (SvF STU Bratislava)
  • Mgr. Peter Barta (SNM – Historické múzeum)
  • Mgr. Slavomír Pjatek (SNM – Historické múzeum)

  Termín prihlásenia abstraktu na konferenciu bol do 10. septembra. Autori majú do 10. októbra poslať buď príspevok do recenzovaného elektronického zborníka alebo článok do recenzovaného časopisu Kartografické listy.

  Predbežný program:

  08:00 – 09:00 registrácia

  09:00 – 09:15 otvorenie konferencie

  09:15 – 10:30 1. blok referátov

  • Ľubomír Jankovič: Slovensko, Európa a svet na starých mapách a v grafických vyobrazeniach historických tlačí 15. – 18. storočia z fondov a zbierok Slovenskej národnej knižnice v Martine
  • Janka Hričovská: Zbierka pálfiovských máp a plánov
  • Štefan Káčer: Stredoeurópske geologické a banské mapové dedičstvo
  • Mária Mihoková, Juraj Michelík: Historické banské mapy vo fondoch Slovenského banského archívu
  • Jiří Drozda, Šárka Steinová, Filip Paulus: (Ne)zapomenuté mapy

  10:30 – 11:00 prestávka na občerstvenie

  11:00 – 12:15 2. blok referátov

  • Peter Pišút, Juraj Procházka: Váh pri Váhovciach a Šoporni na pláne J. N. Vizera (príspevok k poznaniu geomorfologických účinkov katastrofálnej povodne z roku 1813)
  • Tomáš Burda: Využití starých map při procesu vytváření správních a turistických regionů – Kraj Vysočina a Kladské pomezí
  • Robin Ambrož, Jiří Drozda, Šárka Steinová: Mapy obor – specializované lesnické mapy jako užité umění
  • Václav Čada: Některé dosud nepřekonané vlastnosti mapování stabilního katastru v českých zemích
  • Ľubica Hudecová: Geometrické plány – historický prehľad

  12:15 – 13:15 obed

  13:15 – 14:30 3. blok referátov

  • Jan D. Bláha, Jitka Močičková: Český historický atlas: rešerše a analýza vybraných dějepisných atlasů
  • Josef Paták: Digitální mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
  • Milan Talich: Mapy stabilního katastru včetně jejich předchůdců, pracovních otisků a odvozenin ve virtuální mapové sbírce Chartae-antiquae.cz
  • Miroslav Kožuch, Dominik Kollár: Historické cestné prechody cez rieku Váh od Žiliny po Komárno spracovávané nástrojmi GIS
  • Dagmar Kusendová: Digitálna evidencia a prezentácia starých máp

  14:30 – 14:45 prestávka na občerstvenie

  14:45 – 16:00 4. blok referátov

  • Gabriela Šuleková, Alexandra Benová: Analýza mapových znakov pre komunikácie, detaily na komunikáciách a mosty na mapách tretieho vojenského mapovania z hľadiska mapového jazyka
  • Martin Zeman: Osud pôvodných mapových listov III. vojenského mapovania z územia Slovenska
  • Róbert Fencík, Tibor Lieskovský, Barbora Kačmárová: Model cestnej siete máp II. vojenského mapovania
  • Miroslav Kardoš, Ján Tuček, Zuzana Slatkovská, Julián Tomaštík: Databáza historickej ortofotomapy SR – analýza polohovej presnosti a jej aplikácie v lesníctve
  • Martin Zápotocký, Zuzana Slatkovská, Milan Koreň: Identifikácia dynamiky lesa prostredníctvom ortofotosnímok z rôznych časových období

  16:00 – 16:15 diskusia a ukončenie konferencie

  16:15 – 17:15 výstava Kelti z Bratislavy v priestoroch Bratislavského hradu

  1. informácia Historické mapy 2017
  2. informácia Historické mapy 2017
  Výška účastníckeho poplatku:
  • 30 eur – členovia KS SR, pracovníci štátnych archívov a múzeí, autori príspevkov (iba jeden z kolektívu autorov)
  • 40 eur – nečlenovia KS SR
  • 15 eur – študenti 1. a 2. stupňa vysokej školy (bez servisu)
  • 10 eur – čestní členovia KS SR
  • v cene sú zahrnuté náklady na organizovanie konferencie, občerstvenie počas rokovania, vydanie zborníka príspevkov
  • v cene nie sú zahrnuté doprava, ubytovanie, obed (možné priobjednať v sume 5 eur)

  Prihlásenie účastníkov prebieha do 15. novembra 2017 elektronicky prostredníctvom konferenčného systému.

  Príspevok Historické mapy a Kelti na Bratislavskom hrade zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Veľký úspech mladých slovenských geografov na IGEO 2017 v Srbsku

  Filip Prášil, Michal Vitkovič, Ján Maťufka, Pavol Draganovský na 3. mieste, foto: Ladislav TolmáčiV srbskom Belehrade sa pred mesiacom uskutočnila v poradí už štrnásta Medzinárodná geografická olympiáda (International Geography Olympiad – IGEO). Je to súťaž mladých geografov a geografiek vo veku od 16 do 19 rokov. Naši reprezentanti získali zlato a bronz.

  International Geography Olympiad

  IGEO sa pravidelne zúčastňuje viac ako 40 krajín a počet súťažiacich býva okolo 200. Slovensko je pravidelným účastníkom olympiády. Naši reprezentanti sa vyberajú na základe úspešnosti v národnej – celoslovenskej geografickej olympiáde a nadväzných sústredení pred IGEO. Súťaž pozostáva z troch častí: písomný test, multimediálny test a praktický – terénny test s analytickým výstupom.

  Reprezentačný tím Slovenska v Belehrade, foto: Ladislav Tolmáči
  Reprezentačný tím Slovenska v Belehrade
  Súťažné pravidlá

  Mladých geografov hodnotí medzinárodná porota (delegáti). Pravidlom je, že vlastných reprezentantov nemôžu hodnotiť porotcovia z tej istej krajiny. Každú úlohu hodnotia nezávisle dvaja posudzovatelia, ktorí musia pri nezhode bodovania daný test hodnotiť spoločne. Súťaží sa aj v družstvách na zadanú tému (postery s obhajobou). Prezentácie hodnotia všetci delegáti aj reprezentanti jednotlivých krajín formou konsenzu.

  Michal Vitkovič na 1. mieste, foto: Ladislav Tolmáči
  Michal Vitkovič na 1. mieste
  Slovenská reprezentácia geografov

  V Belehrade nás od 2. do 8. augusta 2017 reprezentovala štvorica súťažiacich Pavol Draganovský, Ján Maťufka, Filip Prášil, Michal Vitkovič plus dvaja delegáti a súčasne vedúci našej malej výpravy Gabriel Zubriczký, Ladislav Tolmáči. Naši geografi dosiahli skvelý výsledok. Medzi jednotlivcami spomedzi 174 účastníkov získal prvé miesto Michal Vitkovič a družstvo obsadilo v prezentácii a propagácii Slovenska (tohtoročná téma: Potenciál cestovného ruchu v reprezentovanej krajine) tretie miesto zo 43 zúčastnených štátov.

  Filip Prášil, Michal Vitkovič, Ján Maťufka, Pavol Draganovský na 3. mieste, foto: Ladislav Tolmáči
  Filip Prášil, Michal Vitkovič, Ján Maťufka, Pavol Draganovský na 3. mieste
  Sprievodný program

  Okrem samotnej súťaže, ktorá má samozrejme aj prípravnú časť v podobe spoznávania regiónu terénneho cvičenia, organizátori IGEO 2017 pripravili pekné uvítanie, kultúrne programy a exkurzie po Belehrade ako aj priľahlých zaujímavých lokalitách: Nový Sad, televízna veža Avala pri Belehrade, mestečko Kovačica ai. Krátke vystúpenie pre ostatné družstvá si pripravila každá reprezentácia. Naši boli opäť výborní. Vyhlásenie výsledkov bolo slávnostné a pre nás veľmi radostné.

  Reprezentačný tím nad Dunajom v Novom Sade, foto: Ladislav Tolmáči
  Reprezentačný tím nad Dunajom v Novom Sade

  Poďakovanie patrí nielen reprezentantom ale aj prípravnému odbornému tímu z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a organizátorom pod vedením Dr. Romana Lehotského z IUVENTY.

  Autor textu a fotiek: Ladislav Tolmáči

  Príspevok Veľký úspech mladých slovenských geografov na IGEO 2017 v Srbsku zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Ľuboslav Michalík na tlačovej besede prezentoval funkcie webového Mapového klienta ZBGIS

  Ľuboslav Michalík na tlačovej besede prezentoval funkcie nového Mapového klienta ZB GIS na interneteNa piatkovej tlačovej besede podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini a predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Mária Frindrichová predstavili novinárom nového Mapového klienta ZB GIS (Základná báza údajov pre geografický informačný systém) a pripravované legislatívne zmeny v rámci iniciatívy Jeden krát a dosť. Jednotlivé funkcie webovej aplikácie prezentoval Ľuboslav Michalík, vedúci Odboru referenčných údajov pre geografické informačné systémy z Geodetického a kartografického ústavu Bratislava.

  Testovacia prevádzka Mapového klienta ZB GIS

  Dňa 30. júna 2017 sprístupnil rezort geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky cez internetovú stránku zbgis.sk (pozn. registrácia domény 3. júna 2017) testovaciu prevádzku novej webovej aplikácie Mapový klient ZBGIS, ktorá je funkčne zameraná na zobrazovanie a interaktívnu prácu s digitálnymi údajmi katastra nehnuteľností, ZB GIS a registra adries, referenčnými geodetickými bodmi, rastrovými mapami z archívu, digitálnym modelom terénu, geografickými názvami.

  Testovacia prevádzka webovej aplikácie Mapový klient ZBGIS od 30. júna 2017
  Testovacia prevádzka webovej aplikácie Mapový klient ZB GIS od 30. júna 2017

  Tieto údaje sú integrované do jedného celku, čo umožňuje používateľom získať komplexnejšie informácie o konkrétnom území nielen z pohľadu aktuálnych vlastníckych vzťahov ale aj z hľadiska topografie (vlastnosti objektov, výšková členitosť terénu a iné). Mapový klient ZBGIS je navrhnutý a realizovaný tak, aby používateľom ponúkal čo najväčší komfort pri práci s mapou – využíva čo najväčšiu časť mapového okna a moderné prvky dizajnu, taktiež prispôsobuje aj dostupnosť funkcionality podľa témy a obsahu mapy (tzv. task-oriented prístup). Aplikácia je platformovo nezávislá, používateľovi postačuje internetové pripojenie v desktopovom počítači alebo v mobilnom zariadení (tablete, smartfóne) a internetový prehliadač (napr. Google Chrome 51+, Mozilla Firefox 48+, Opera 15+, Safari 6+, Microsoft Edge, Internet Explorer 11+).

  Tlačová beseda (video)

  Peter Pellegrini na tlačovej besede povedal, že nová aplikácia nahrádza a rozširuje funkčnosť aplikácie MAPKA, ktorá bola dočasným riešením.

  Mária Frindrichová uviedla, že Mapový klient ZBGIS vznikol integráciou dvoch ukončených projektov Elektronické služby Katastra nehnuteľností a Elektronické služby Katastra nehnuteľností ZB GIS. Doplnila, že v 2016 bola ukončená viac ako 20 ročná úloha – konanie ROEP (Registra obnovenej evidencie pozemkov) vo viac ako 3500 katastrálnych územiach.

  Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu vysvetlil, že iniciatíva Jeden krát a dosť súvisí s odstránením povinnosti pre občanov a firmy prinášať na úrady v rôznych konaniach výpisy z listov vlastníctva a snímky z katastrálnych máp, čo je zakotvené v 14 zákonoch, 12 vyhláškach, 12 interných dokumentoch. Všetky tieto predpisy budú novelizované tak, aby úrady priamo overovali údaje v informačných systémoch rezortu geodézie, kartografie a katastra.

  Prezentácia Ľuboslava Michalíka (video od 13:05 do 20:54)
  Ľuboslav Michalík na tlačovej besede prezentoval funkcie nového Mapového klienta ZB GIS na internete
  Ľuboslav Michalík na tlačovej besede prezentoval funkcie nového Mapového klienta ZB GIS na internete

  Ľuboslav Michalík novinárom ukázal šesť základných tém Mapového klienta ZB GIS (Základná mapa, Kataster nehnuteľností, Terén, Geodetické základy, Archív, Geografické názvoslovie – vo vývoji, zatiaľ sú tam iba štandardizované názvy štátov). Na podklade katastrálnej mapy prezentoval ukážku lokalizácie, zobrazenie adresných bodov (aktualizácia na dennej báze) a informácie o súradniciach (zemepisná šírka a dĺžka, národné súradnice, výška terénu). Ukázal základné informácie o parcele a rýchle vygenerovanie výpisu z listu vlastníctva, ktorý zatiaľ nie je použiteľný na právne úkony.

  Vedúci Odboru referenčných údajov pre GIS prezentuje aj ďalšie funkcionality (pozri používateľský manuál Mapový portál ZBGIS):

  • zapínanie a vypínanie vrstiev
  • zobrazenie orientácie pozemkov voči svetovým stranám a príprava tlačovej zostavy (výstup je v PDF)
  • pridávanie vlastných vektorových vrstiev (DGN V7, DGN V8, DXF/DWG, GML, GPX, Shapefile) a online mapových služieb
  • možnosť merania vzdialeností (zobrazí sa aj výškový profil vypočítaný z DMT)
  • zdieľanie máp na sociálnych sieťach
  Otázky novinárov (video od 21:00 do 32:30)

  • Je potrebne inštalovať nejaké doplnky na používanie mapového klienta? M. Fridrichová: Nie stačí mobilné zariadenie alebo desktop počítač, pripojenie na internet a webový prehliadač.
  • Kto vyvíjal túto aplikáciu? M. Fridrichová: Na rozvojovú a servisnú zmluvu to bola firma Sevitech v spolupráci so zamestnanci rezortu.
  • Koľko aplikácia stála? M. Fridrichová: Zo štátneho rozpočtu SR išlo na analýzu a rozvoj projektu 150 000 eur.
  • Je to už jedna aj so služieb Online kataster z obývačky? M. Fridrichová: So svojim mobilom sa postavíte na nehnuteľnosť a získate online informácie z katastra.
  • Koľko z tých všetkých služieb dnes funguje? M. Fridrichová: V októbri 2015 bolo publikovaných 15 služieb, tento rok sa snažíme vypublikovať ďalšie služby. P. Pellegrini: Projekt bude ukončený v roku 2018.
  • Ako si majú občania vysvetliť 6 ročné meškanie tohto projektu? M. Fridrichová: Kataster nehnuteľností je jeden z najväčších informačných systémov – 4,5 mil. listov vlastníctva, 8 mil. parciel registra C, 8 mil. aj niečo parciel registra E, každý deň využíva tento softvér 2,5 tis. zamestnancov, aktualizácia na dennej báze, každé 3 minúty (pozn. v úvode tlačovky uviedla 3 sekundy) jedna číselná parcela, každých 9 sekúnd príde nový záznam a nová zmena v katastri, overí sa denne viac ako 250 geometrických plánov, teraz riešime backoffice.
  • Koľko má byt celkovo služieb? M. Fridrichová: 45 služieb.
  • Kde je vyvodenie zodpovednosti za meškanie projektu? P. Pellegrini: …

  Príspevok Ľuboslav Michalík na tlačovej besede prezentoval funkcie webového Mapového klienta ZBGIS zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Nové doktorandské štúdium v odbore geoinformatika na UPJŠ v Košiciach

  Logo Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  Od akademického roku 2017/2018 sa na Ústave geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach otvára nový doktorandský študijný program Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme, ktorý je zameraný na mapovanie a výskum krajiny pomocou geografických informačných systémov a metód diaľkového prieskumu Zeme.

  Štúdium

  Študenti tohto doktorandského študijného programu budú mať možnosť počas 4-ročného štúdia (5-ročného v externej forme) oboznámiť sa s najnovšími geopriestorovými technológiami a využívať ich vo vlastnom výskume krajiny. Doktorandi budú tiež aktívne zapojení do širokej palety zahraničných a domácich vedeckých projektov riešených na Ústave geografie. Tento študijný program je na Slovensku jediný v danom študijnom odbore. Štúdium je otvorené aj pre absolventov príbuzných študijných odborov so záujmom o geoinformatiku a diaľkový prieskum Zeme.

  Na Ústave geografie sú zriadené v súčasnosti štyri špecializované laboratóriá.

  Projekty

  Ústav geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa odborne profiluje najmä na využitie technológie laserového skenovania, bezpilotných leteckých zariadení, spracovanie družicových dát a modelovanie krajiny v geografickom informačnom systéme. V súčasnosti rieši viacero zaujímavých výskumných projektov, medzi nimi sú aj zahraničné projekty pre Európsku vesmírnu agentúru, Horizont 2020 a INTERREG. Ústav geografie je tiež jediným zástupcom Slovenska v medzinárodnom zoskupení pracovísk podporujúcich geovedné vzdelávanie na báze voľne šíriteľných softvérových aplikácií pre spracovanie a analýzu geografických dát Geo4All.

  Príspevok Nové doktorandské štúdium v odbore geoinformatika na UPJŠ v Košiciach zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Stretnutie projektu Visegrad CON@SK.PL Transboundary ecological connectivity – modelling landscapes and ecological flows 26. -27.6. 2017, Stará Lesná
  V termíne od 26.6 do 27.6. 2017 sa v Starej Lesnej stretnú účastníci projektu Visegrad CON@SK.PL Transboundary ecological connectivity Viac informácií nájdete tu. Read more »
 • Vyšlo druhé číslo 69. ročníka Geografického časopisu
  Obsah: Ondoš, S. – Miláčková, M. – Belušák, L. – Rusnák, J. – Kusendová, D. Spatial development of residential market in Bratislava region. In Geografický časopis. viac » Read more »
 • Výnimočný RTK GNSS prijímač Leica Zeno GG04 umožňuje maximálnu slobodu výberu

  Výnimočný RTK GNSS prijímač Leica Zeno GG04 umožňuje maximálnu slobodu výberuSpoločnosť GEOTECH Bratislava zaradila do svojej ponuky nový externý RTK GNSS prijímač Leica Zeno GG04. Je ideálny pre všetkých, ktorí potrebujú dosiahnuť veľmi presné meranie aj vo veľmi náročných podmienkach a pritom chcú použiť svoj vlastný smartfón alebo tablet s vhodnou aplikáciou pre meranie.

  Vlastnosti

  Základom Leica Zeno GG04 je presný trojfrekvenčný GNSS prijímač s 555 kanálmi a podporou všetkých súčasných aj budúcich signálov GPS (L1, L2, L2C, L5), GLONASS (L1, L2), BEIDOU (B1, B2, B3) a GALILEO (E1, E5a, E5b, Alt-BOC, E6). Leica GG04 vyniká odolnosťou IP68 a výkonným RTK meraním aj v náročných podmienkach s okolitými prekážkami. Prijímač pritom ostáva ergonomický, ľahký (len 0,8 kg vrátane batérie) a kompaktný. Vymeniteľná batéria umožňuje celodenné meranie.

  Výnimočný RTK GNSS prijímač Leica Zeno GG04 umožňuje maximálnu slobodu výberu
  Výnimočný RTK GNSS prijímač Leica Zeno GG04 umožňuje maximálnu slobodu výberu
  Možnosti výberu

  Ako ovládacie zariadenie si geodet môže vybrať z viacerých riešení. Okrem svojho mobilu alebo tabletu si môže vybrať z ponuky ultra odolných ručných počítačov alebo tabletov značky Handheld. K nim sa dajú dokúpiť výborné mapovacie aplikácie MAPUJ (pre Android) alebo topoXplore (pre Windows).

  Dodávateľ

  Viac informácii o novom RTK prijímači Leica Zeno GG04 získate u výhradného distribútora Leica Geosystems na Slovensku, firmy GEOTECH Bratislava s.r.o. na tel. čísle 0903 443 981, alebo na gps(zavinac)geotech.sk.

  Príspevok Výnimočný RTK GNSS prijímač Leica Zeno GG04 umožňuje maximálnu slobodu výberu zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Program 10. ročníka Fóra mladých geoinformatikov

  logo vedeckej konferencie Fórum mladých geoinformatikovV piatok 26. mája 2017 sa na Technickej univerzite vo Zvolene koná jubilejný 10. ročník vedeckej konferencie Fórum mladých geoinformatikov. Je prihlásených 10 odborných príspevkov študentov doktorandského štúdia a mladých vedecko-výskumných pracovníkov so zameraním na geoinformatiku. Program konferencie (aktualizované 2.6.2017) obsahuje aj workshop o mapovaní neobjavených miest tzv. Missing Maps mapathon.

  Program

  08:30 – 09:30 Registrácia účastníkov

  09:30 – 10:00 Úvod a príhovory garanta konferencie prof. Ing. Jána Tučeka, CSc. a dekana Lesníckej fakulty prof. Dr. Ing. Viliama Pichlera

  Prvý blok príspevkov

  • 10:00 – 10:20 Martin Zápotocký (Technická univerzita vo Zvolene): Komplexný návrh participatívneho GIS Arboréta Borová hora
  • 10:20 – 10:40 Martin Lofaj, Zuzana Slatkovská (Technická univerzita vo Zvolene): Identifikácia mŕtveho dreva, prales Badín

  10:40 – 11:15 Prestávka

  Druhý blok príspevkov

  • 11:15 – 11:35 Zdeněk Patočka, Kateřina Novosadová, Tomáš Mikita (Mendelova univerzita v Brne): Comparing of different approaches for modelling of leaf area index using airborne laser scanning data
  • 11:35 – 11:55 Jakub Chromčák, Tomáš Cesnek (Žilinská univerzita v Žiline): Toponomastická mapa Vysokých Tatier
  • 11:55 – 12:15 Martin Zápotocký, Stanislava Vranová, Jana Oráviková (Technická univerzita vo Zvolene): Využitie webových služieb pre podporu lesoturistiky na Slovensku

  12:15 – 13:30 Obedná prestávka

  Tretí blok príspevkov

  • 13:30 – 13:50 Momo Amadu Alhassan, Miloslav Hub, Jitka Komárková (Univerzita Pardubice): The Role of Geographical Information Systems in Urban and Inner Cities Development in Ghana
  • 13:50 – 14:10 Radovan Pondelík (Technická univerzita vo Zvolene): Využitie GIS pri navrhovaní projektov miestnych územných systémov ekologickej stability
  • 14:10 – 14:30 Alžbeta Grznárová (Technická univerzita vo Zvolene): Porovnanie presnosti bodových mračien vytvorených v rôznych softvérových prostrediach

  14:30 – 14:45 Prestávka

  Štvrtý blok príspevkov

  • 14:45 – 15:05 Jakub Kočica, Marcel Kliment, Michaela Bulíková (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre): Analýza presnosti priestorových dát získaných nízkonákladovou UAS technológiou
  • 15:05 – 15:25 Michal Antal (Technická univerzita vo Zvolene): Využitie SDSS v terénnej a technologickej typizácii
  • 15:25 – 15:45 Juraj Čerňava (Technická univerzita vo Zvolene): Mobilné mapovanie lesa

  15:45 – 16:00 Prestávka

  16:00 – 18:00 Workshop Missing Maps Mapathon (učebňa B111, 1. poschodie, blok B)

  18:00 Raut

  Prihlásené a neprezentované príspevky
  • Jaroslava Čermáková, Martin Boltižiar (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre): Model vzťahových súvislostí medzi pôdnymi druhmi a zmenenými plochami krajinnej štruktúry územia okresu Nitra v prostredí ArcGIS
  • Filip Frčka (SPŠ Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica): Zameranie zmien objemu Halčianskeho tajchu a tvorba technických podkladov pre manažment povodí
  • Milan Muňko (Slovenská technická univerzita v Bratislave): Použiteľnosť Konvolučných neurónových sietí pri detekcii zápoja viniča z multispektrálnych snímok
  Missing Maps Mapathon

  Mapathon je stretnutie, počas ktorého sa účastníci venujú digitálnemu mapovaniu napr. neobjavených miest (tzv. Missing maps) na svete. Používajú pritom open source nástroje v online prostredí OpenStreetMap, pomocou ktorých vytvárajú mapové vrstvy budov a ciest na podklade satelitných snímok. Úplní začiatočníci sa môžu naučiť pracovať s mapovým editorom a skúsenejší užívatelia môžu využívať pokročilejšie online nástroje.

  Missing maps mapathony na Slovensku organizuje neziskové združenie AMAVET klub č. 962 pre medzinárodnú humanitárnu organizáciu Lekári bez hraníc/Médecins Sans Frontières. Výstupy z mapathonov pomáhajú lekárskym tímom v oblastiach, ktoré sú najviac ohrozené krízami.

  Ak nemáte skúsenosti s digitálnym mapovaním, tak to vôbec nie je prekážka. Všetko sa naučíte na mieste. Po krátkom úvodnom školení budeme všetci spoločne mapovať. Pokiaľ ešte nemáte účet na OpenStreetMap, prosím vytvorte si ho.

  Mapovanie je prístupné nielen pre účastníkov Fóra mladých geoinformatikov aj pre širokú verejnosť. Prosíme záujemcov o registráciu.

  Príspevok Program 10. ročníka Fóra mladých geoinformatikov zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Víťazi súťaže „Detská mapa sveta 2017“
  Víťazi súťaže „Detská mapa sveta 2017“   I. kategória miesto: Adela Polčicová, 5 r. ZUŠ Istrijská Bratislava   II. kategória miesto: Soňa Čandíková, 7 r., viac » Read more »
 • Kapitola J. Feranca o zmenách využitia krajiny a krajinnej pokrývky v štátoch východnej Európy publikovaná v monografii vydavateľstva Springer
  Feranec J., Soukup T., Taff N. G., Štych P., Bičík I.: Overview of changes in land use and land cover in Eastern Europe in: GUTMAN viac » Read more »