• Freemap.sk má novú outdoorovú mapu s označenými vrstevnicami
  Novinkou na stránke Freemap.sk je vrstva mapy s názvom Nová Outdoorová. Zobrazuje hneď niekoľko trás naraz. Turista tu môže nájsť turistickú, cyklistickú, bežkársku ale dokonca aj lyžiarsku trasu, čo predstavuje značné vylepšenie oproti minulosti.Nová Outdoorová Nová Outdoorová vrstva pokrýva celé územie Slovenska, Česka, Maďarska a časti Poľska, Rakúska a Ukrajiny. Martin Ždila, tajomník občianskeho združenia Freemap Slovakia sa vyjadril: „Nové turistické mapy umožnia krajší zážitok nielen na Slovensku, ale aj v okolí“.Novinkou v novom mapovom podklade je aj väčšie množstvo označených vrstevníc s kótami, ktoré slúžia na rýchlejšie zistenie prevýšenia. Takisto sa zobrazujú aj výšky vrchov (kóty) pri oddialení mapy. Takéto informácie môžu lepšie pomôcť k správnej orientácii turistu v slovenských horách a dolinách. Freemap Slovakia Projekt Freemap.sk z dielne Freemap Slovakia funguje už od roku 2006 a poskytuje turistom cenné informácie o lokalite a orientuje ich v teréne. Podklady sa neustále aktualizujú, a preto zostávajú stále atraktívnou pomôckou pre turistov. Táto turistická mapa čerpá z údajov OpenStreetMap a aj vy sa môžete podieľať na jej tvorbe. Svoju aktuálnosť dokazuje aj svojím HD rozlíšením a množstvom informácii, ktoré využíva každý turista od obchodov, pohostinstiev, chát, ubytovacích zariadení po miestne názvy, nadmorskú výšku a GPS súradnice. Príspevok Freemap.sk má novú outdoorovú mapu s označenými vrstevnicami zobrazený najskôr GeoCommunity.sk. Read more »
 • GKÚ Prešov hľadá spolupracovníkov pre letecké laserové skenovanie
  Prešovská pobočka Geodetického a kartografického ústavu Bratislava (GKÚ) hľadá spolupracovníkov pre tím „LIDAR“. Pracovnou náplňou bude spracovanie, analýza, správa, kontrola a vyhodnocovanie údajov leteckého laserového skenovania.Miesto výkonu práce Geodetický a kartografický ústav Bratislava – pracovisko Prešov, Suvorovova 2a, Prešov Pracovný pomertrvalý pracovný pomerFinančné ohodnoteniepodľa Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, príloha č. 3, doplnený zákonom č.318/2018 Z.z. platným od 1.1.2019Pracovná náplňspracovanie, analýza a správa údajov leteckého laserového skenovania kontrola a vyhodnocovanie údajov z leteckého laserového skenovania pracuje sa prevažne s ArcGIS Pro, LP360Požiadavky na zamestnancaukončené vysokoškolské vzdelanie zamerané na geodéziu, kartografiu, GIS výhodou technické myslenie zodpovedný a aktívny prístup k práci, schopnosť pracovať aj samostatneKontaktná osobaživotopisy posielať na klaudia.zrelakova(zavinac)skgeodesy.skPracovný pohovorpohovory s vybranými záujemcami sa budú konať 26. 07. 2019 na pracovisku v Prešove (čas bude upresnený)Zdroj: GKÚ Prešov Príspevok GKÚ Prešov hľadá spolupracovníkov pre letecké laserové skenovanie zobrazený najskôr GeoCommunity.sk. Read more »
 • Európsky učiteľ 21. storočia
  Európsky učiteľ 21. storočia V dňoch 2. - 4. 7. 2019 zorganizovalo Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave v spolupráci s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Teach for All, konferenciu Európsky učiteľ 21. storočia. Zúčastnilo sa jej vyše 300 učiteľov všetkých stupňov vzdelávania z celého Slovenska. Konferenciu otvorila ministerka školstva JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. Na konferencii vystúpili analytici OECD s témami ako napríklad využívanie technológií a sociálnych médií v triede, použitie hodnotenia na podporu zručností 21. storočia, profesionálna spolupráca medzi učiteľmi a dôležitosť spätnej väzby. Horlivo bol však diskutovaný príspevok o zmenách v oblasti profesijného rozvoja učiteľov, ktorý prináša Zákon 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch od 1. septembra 2019. Predstavená bola nová koncepcia profesijného rozvoja, druhy vzdelávania pedagogických zamestnancov a spôsob získavania atestácií. Atestácia sa po novom skladá z odovzdania atestačného portfólia, jeho obhajoby a atestačnej skúšky. Konferencia mala zdarný priebeh, vytvorila priestor pre učiteľov na výmenu skúseností, kontaktov a získanie nových poznatkov.Foto: Ústav geografie na konferencii zastúpila Dr. Stela Csachová.   Read more »
 • Náš výskum zaujal RTVS
  Náš výskum zaujal RTVS Vždy nás poteší, keď naše aktivity zaujmú komerčnú sféru, verejnosť či médiá. Tentoraz ste sa o projekte Tokajgis mohli dozvedieť v správach RTVS. Ak ste to zmeškali, pozrite si reportáž v archíve so začiatkom v čase 0:37:10. Read more »
 • Doktorandi na letnej škole pre geoinformácie
  Naši doktorandi Mgr. Katarína Rišová a Mgr. Ján Výbošťok sa v dňoch 24. až 30. júna 2019 zúčastnili 3. ročníka Geospatial Summer School na Katedre viac » Read more »
 • Vyšlo druhé číslo 71. ročníka Geografického časopisu
  Geografický časopis Ročník 71, 2019, Číslo 2 Obsah: Fraštia, M. – Liščák, P. – Žilka, A. – Pauditš, P. – Bobáľ, P. – Hronček, S. viac » Read more »
 • Záverečné obhajoby učiteľov v projekte IT Akadémia
  Záverečné obhajoby učiteľov v projekte IT Akadémia V období od konca mája do polovice júna 2019 sa na Ústave geografie konali záverečné obhajoby učiteľov základných a stredných škôl, ktorí absolvovali aktualizačné vzdelávanie v rámci projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Vzdelávanie bolo venované vyučovaniu geografie so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti, obsahovalo osvojenie si aktuálnych poznatkov a nadobudnutie nových zručností, ktoré učiteľom pomôžu modernizovať a inovovať vyučovacie hodiny geografie. Učitelia pred komisiou zloženou z pracovníkov Ústavu geografie prezentovali návrhy na inovácie vo vyučovaní geografie na svojich základných a stredných školách. Vyslovili veľkú spokojnosť s obsahom, priebehom a organizáciou vzdelávania. Mnohých to podľa ich vlastných slov výrazne pozitívne ovplyvnilo a počas vzdelávania získali podnety a motiváciu pre inováciu obsahu vzdelávania geografia. Odnášajú si nielen poznatky z nových tém školskej geografie, skúsenosti s prácou s modernými geopriestorovými technológiami, ale aj zorientovanie sa v aktuálnych zdrojoch s geografickou tematikou a vzájomné inšpirácie. Read more »
 • KARIÉRA: vedecký pracovník / vedecká pracovníčka
  Geografický ústav SAV prijme do pracovného pomeru vedeckého pracovníka/vedeckú pracovníčku. Požadované kvalifikačné predpoklady:> ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v niektorom zo študijných odborov fyzická geografia viac » Read more »
 • Ponuka práce: Majetkovoprávne vzťahy so znalosťou GIS
  Slovenská správa ciest hľadá s okamžitým nástupom zamestnanca pre prácu s popisnými/geodetickými údajmi katastra nehnuteľností a správu informačného systému ESID System, ktorý slúži na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov s ostatnými vlastníkmi a správcami cestných komunikácií.Organizácia Slovenská správa ciest (SSC), Miletičova 19, 826 19 Bratislava Pracovná pozícia Hlavný odborný zamestnanec pre majetkovoprávne vzťahy Druh pracovného pomeru hlavný pracovný pomer – zastupovanie za zamestnanca na materskej dovolenke Náplň práceudržiavanie, správa a rozvoj vnútroorganizačného systému popisných a geodetických údajov poskytnutých katastrom nehnuteľností administrátorský prístup k informačnému systému ESID System, správa informačného systému, koordinácia oprávnených používateľov, aktualizácie, kompatibilita s prepojenými informačnými systémami SSC metodické usmerňovanie užívateľov informačného systému ESID System výkonná činnosť v oblasti zabezpečenia spolupráce za technické činnosti v zmysle cestného zákona delegované z Ministerstva dopravy a výstavby SR na SSC, medzi SSC a ostatnými vlastníkmi a správcami cestných komunikácií (Národná diaľničná spoločnosť, samosprávne kraje, Slovenský pozemkový fond, obce a mestá, správcovské organizácie) príprava procesu uzatvárania zmluvných vzťahov medzi SSC a vyššie uvedenými subjektmi zameraných na spoluprácu v oblasti technických činností SSC spolupráca pri koordinácii činností v právnej oblasti zameraných na majetkovoprávne vysporiadavanie pozemkov pod cestami v správe SSC na pracoviskách investičnej výstavby a správy ciest s cieľom zabezpečiť centrálnu evidenciu a riadenie týchto činností analýza a identifikácia majetkovoprávne nevysporiadaných pozemkov pod cestnými komunikáciami na strane štátu realizácia spolupráce s Ministerstvom dopravy a výstavby SR a ostatnými orgánmi štátnej správy na príprave podkladov pre tvorbu legislatívnych predpisov pre oblasť technickej a majetkovoprávnej problematiky SSCKvalifikačné predpokladyvysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického príp. humanitného smeru prax nie je podmienkouOsobnostné predpokladyužívateľská znalosť GIS, Microsoft Office – Excel, Word, Powerpoint, internet záujem o znalosti o nových informačných systémov, komunikatívnosť a tímová spolupráca pri riešení úloh dôslednosť, precíznosť, procesné myslenie, samostatnosť, zmysel pre povinnosti a zodpovednosť občianska a morálna bezúhonnosť znalosť anglického jazyka vítanáVýhodymožnosť profesionálneho a odborného rastu pružná pracovná doba dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a práceneschopnosti každé dva mesiace 1 deň voľna na regeneráciu pracovnej silyPlatové podmienkypodľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení nástupný funkčný plat je cca od 800 € (uchádzač bez praxe) a cca od 900€ (uchádzač s praxou)Miesto výkonu práce Bratislava Termín nástupu ihneď KontaktyIng. Monika Máťušová, +421 911 536 222, monika.matusova(zavinac)ssc.sk Ing. Ján Bobko, +421 911 536 220, jan.bobko(zavinac)ssc.skV prípade záujmu o uvedené pracovné miesto je potrebné zaslať profesijný životopis na vyššie uvedené kontakty. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje (ochrana), ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu. Kontaktovaní budú iba uchádzači, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor. Príspevok Ponuka práce: Majetkovoprávne vzťahy so znalosťou GIS zobrazený najskôr GeoCommunity.sk. Read more »
 • Spolupráca s organizáciou Civita Center
  Spolupráca s organizáciou Civita Center Civita Center je občianske združenie, ktoré sa zamierava na podporu behaviorálnej politiky na komunálnej úrovni. Na základe memoranda o spolupráci bude Ústav geografie participovať na výskume transformácie miest, rurálnych a suburbánnych štruktúr, tvorbe populačných analýz a prognóz s dôrazom na migráciu obyvateľstva. Read more »
 • Pozvánka na stretnutie Klubu učiteľov geografie 10. 5. 2019
  Pozvánka na stretnutie Klubu učiteľov geografie Ústav geografie Vás pozýva na stretnutie Klubu učiteľov geografie, ktoré sa uskutoční 10. 5. 2019. Aj tentoraz sme si pre Vás pripravili zaujímavé prednášky a tešíme sa na Vašu účasť. Viac informácií nájdete na plagátiku.   Read more »
 • Metodický deň učiteľov základných škôl mesta Košice
  Ústav geografie PF UPJŠ v Košiciach Vás srdečne pozýva na Metodický deň učiteľov základných škôl mesta Košice Read more »
 • Summer school on exploring the landscape with dynamic visualization, tangible interaction, and UAV-lidar.
  Summer school on exploring the landscape with dynamic visualization, tangible interaction, and UAV-lidar.ABOUTThe Summer school will be held at Pavol Jozef Šafárik University in Košice (UPJS) in the period of 15-18 July 2019. The event is organized by the Institute of Geography, Faculty of Science. The school is preferably dedicated to Master level students and doctoral students, but also post-doc researchers and participants from geospatial business or governmental organizations are invited. The number of participants is limited to 24. We expect 10 participants from the home university (UPJS) and other 14 domestic or foreign participants. The activity will be organized as lectures, practicals and demonstration of the technology in the field. Practical hands-on training will be held in a computer lab with 24 desktop PCs and required software. No personal laptops are needed.LECTURES & SCHEDULE15 July 2019 Jaroslav Hofierka (UPJS): Geospatial modelling in high resolution Helena Mitášová (North Carolina State University, USA): Exploring changing landscapes with dynamic visualizations and tangible interaction in GRASS GIS and with Tangible landscape. (Lecture and hands-on training). Annotation. 16 July 2019 Ján Kaňuk, Michal Gallay, Eduard Dvorný (UPJS): Lidar-data collection and processing with the UAV helicopter Scout B1-100 by Aeroscout GmbH: theory and demonstration of the system in the field (Lecture and demonstration) Case study 17 July 2019 Martin Isenburg (rapidlasso GmbH): Processing UAV-lidar data in LAStools (Hands-on training). Annotation 18 July 2019 Exploring the taste of the Tokaj wine region (Field trip) – to be specified soon, expected to be in the Tokaj Wine region, Malá Tŕňa, including wine tasting (price 25 EUR)VENUEThe Summer school will be held in the premises of the Faculty of Science, P.J. Šafárik University in Košice, Jesenná 5 (street), 04001 Košice, Slovakia. GPS: 48°43'43.57"N, 21°14'53.80"E;  on the mapCOSTSParticipating at the event is free of charge. Lunches on 15 - 17 July 2019 can be provided for 3.60 EUR in the University canteen if required. Accommodation is not included, but we can assist with booking. Recommended  options for students: Tourist hotel accommodation of the Technical University in Košice (10 min walking distance) Tourist hotel accommodation of the P.J.Šafárik University in Košice (20 min walking distance)REGISTRATIONWe have reached the acceptable number of participants therefore the registration is closed. Thank you for your interest.CONTACTMichal Gallay, michal.gallay@upjs.sk, Tel: +421 55 234 2452, Institute of GeographyFaculty of SciencePavol Jozef Šafárik Univeristy in KošiceJesenná 5 04001 KošiceSlovakia Read more »
 • Výsledky súťaže Detská mapa sveta 2019
  Geografický ústav SAV a Kartografická spoločnosť SR vyhlasujú výsledky súťaže Detská mapa sveta 2019. Read more »
 • Dr. Aleš Nováček: Stredná Európa - vnímanie a vymedzenie
  Dr. Aleš Nováček: Stredná Európa - vnímanie a vymedzenie Ústav geografie PF UPJŠ v Košiciach a Košická pobočka Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV Vás pozývajú na prednášku Dr. Aleša Nováčeka o vnímaní a vymedzovaní Strednej Európy. Read more »
 • Mapping the in-between - Summer school 2019
  Mapping the in-between - International summer school 2019 S radosťou dávame do pozornosti letnú školu v Košiciach, ktorú organizuje združenie Spolka. Prihlášky do 5. 5. 2019.  Viac info nájdete tu Read more »
 • 3D tlač v rukách geoinformatika alebo návrat k fyzickým modelom krajiny
  viac informácií o prednáške Read more »
 • Vyšlo prvé číslo 71. ročníka Geografického časopisu
  Geografický časopis Ročník 71, 2019, Číslo 1 Obsah: Murgaš, F.Can Easterlin’s paradox be applied to the development of satisfaction with life or does the explanation viac » Read more »
 • Úrad geodézie kartografie a katastra oslavuje Svetový deň geodetov a kartografov
  Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) organizuje 21. marca 2019 stretnutie pri príležitosti Svetového dňa geodetov a kartografov.Cieľ Cieľom stretnutia je informovať verejnosť o mapových podkladoch, údajoch a službách, ktoré je možné získať z rezortu geodézie, kartografie a katastra. Z prezentácií získate odpovede napríklad aj na tieto otázky:Bojíte sa o svoju nehnuteľnosť? Ponúkneme Vám riešenie. Kedy potrebujete geometrický plán? Vysvetlíme vám. Chcete si overiť vlastníka nejakej nehnuteľnosti? Ukážeme Vám, ako na to. Potrebujete základné mapové podklady? Povieme Vám, ako ich získať. Ktorý názov je oficiálny: Žiarska dolina alebo Smrečianska dolina? Vysvetlíme Vám, kde nájsť odpoveď. Chcete vedieť, ako geodeti určujú priestorovú polohu bodov v reálnom čase s centimetrovou presnosťou? Môžete si to s nami aj vyskúšať. Viete, že geodeti prispievajú aj do predpovedí počasia. Nie? Tak my Vám to vysvetlíme.História Svetový deň geodetov a kartografov bol oficiálne ustanovený minulý rok z iniciatívy Rady európskych geodetov (CLGE – Comité de Liaison des Géometres Européens, združuje najväčšie geodetické organizácie 38 štátov Európy) po dohode s Medzinárodnou federáciou geodetov (FIG – Fédération Internationale des Géometres, združuje vyše 100 národných profesijných geodetických organizácií a asociácií z 90 štátov sveta) a s Národnou spoločnosťou profesionálnych geodetov USA (NSPS – National Society of Professional Surveyors). Za tento deň bol dohodnutý 21. marec. Prvýkrát bol Svetový deň geodetov a kartografov spoločne oslávený všetkými tromi organizáciami v sídle Svetovej banky vo Washingtone 21.3.2018. Čas a miesto Stretnutie geodetov a kartografov je bezplatné a uskutoční sa vo štvrtok 21.3.2019 v čase 09:00 – 12:00 v zasadačke ÚGKK SR na 3. poschodí, Chlumeckého 2, Bratislava. Registrácia Vašu účasť nahláste najneskôr do 13. marca 2019 na matus.fojtl(zavinac)skgeodesy.sk. Zdroj: ÚGKK SR, teraz.sk Príspevok Úrad geodézie kartografie a katastra oslavuje Svetový deň geodetov a kartografov zobrazený najskôr GeoCommunity.sk. Read more »
 • Príďte si na Leica Tour 2019 pozrieť najnovšie GNSS a GIS technológie
  Spoločnosť GEOTECH Bratislava, s.r.o., ako výhradný zástupca popredného švajčiarskeho výrobcu Leica Geosystems, si vás dovoľuje srdečne pozvať na svoju každoročnú prezentačnú akciu Leica Tour, ktorá sa bude konať v dňoch 19. až 21. marca 2019. Príďte si pozrieť najnovšie technológie a riešenia pre vaše GEO aplikácie!Lokality Leica Tour 2019 odštartuje v utorok 19. 3. v košickom Hoteli Yasmin, v stredu 20. 3. pokračuje v martinskom Hoteli Victoria a vo štvrtok 21. 3. má finále v seneckom Hoteli Senec. Program začína každý deň o 8:30 a končí o 15:00. Spoločnosť GEOTECH Bratislava, s.r.o. organizuje od 19. do 21. marca 2019 v troch slovenských mestách bezplatnú prezentáciu výrobného programu značky Leica Geosystems. Program Leica Tour08:30 – 09:00 Registrácia 09:00 – 09:15 Leica a Geotech aktuálne – Marián Blaško 09:15 – 09:45 Aktuálna ponuka UMS – Miroslav Kováč 09:45 – 10:15 Softvérové novinky a podpora pre TPS – Andrej Vágo 10:15 – 11:00 Geodetické GNSS prístroje a SmartNet – Erik Frohmann 11:00 – 11:30 Prestávka, káva 11:30 – 12:10 GIS / mapovanie, UAV / drony – Erik Frohmann 12:10 – 12:45 Lidaretto, mobilné skenovanie – Erik Frohmann 12:45 – 13:45 Laserové skenovanie Leica Geosystems – Miroslav Kováč 13:45 – 15:00 Losovanie o ceny, diskusia, ukážky v teréne, občerstvenieJednotlivé prezentácie budú obohatené o skúsenosti a postrehy užívateľov prístrojov Leica Geosystems. Občerstvenie bude formou švédskych stolov a podávať sa budú nealko nápoje, káva. Traja vylosovaní účastníci získajú hodnotné darčeky. Na vyžiadanie organizátor vydá potvrdenie o školení pre Komoru geodetov a kartografov. Registrácia Vstup je pre všetkých akreditovaných účastníkov bezplatný, navyše traja vylosovaní účastníci získajú v tombole hodnotné darčeky. Stačí sa včas zaregistrovať. Pretože kapacita konferenčných miestností je obmedzená, budeme zaregistrovaným záujemcom posielať akreditácie. Tešíme sa na stretnutie s vami na Leica Tour 2019, Ing. Erik Frohmann, PhD. GEOTECH Bratislava s.r.o. Černyševského 26 851 01 Bratislava Príspevok Príďte si na Leica Tour 2019 pozrieť najnovšie GNSS a GIS technológie zobrazený najskôr GeoCommunity.sk. Read more »
 • Pozvánka na konferenciu o využiteľnosti datasetov CORINE Land Cover
  Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v spolupráci s mediálnym partnerom AMAVET 962 vás pozýva na konferenciu CORINE Land Cover 2018: metodika, spracovanie, výstupy. Odborné podujatie sa uskutoční 28. marca 2019 v Banskej Bystrici.Konferencia je určená nielen pre odborníkov v oblasti geoinformatiky, diaľkového prieskumu Zeme a mapovania krajinnej pokrývky, ale aj pre akademickú obec a zástupcov z vedeckých inštitúcií. CORINE Land Cover je súčasťou Pan-Európskeho komponentu aktivity COPERNICUS. Jednou z úloh je mapovať stav a zmeny krajinnej pokrývky krajín Európy pomocou materiálov diaľkového prieskumu Zeme – z družicových snímok. Aktivity koordinuje Európska environmentálna agentúra. SAŽP koordinuje mapovanie krajinnej pokrývky na národnej úrovni. Projekt CORINE Land Cover bol realizovaný v roku 2018.Konferencia sa uskutoční v sídle SAŽP (Tajovského 28, Banská Bystrica) vo štvrtok 28.3.2019 od 10. hodiny. Program konferencie 10:00 Úvodný príhovor a otvorenie konferencie 10:00 – 10:30 Post-production verification of High Resolution Layers (HRL) for the 2015 reference year: Tree Cover Density, Dominant Leaf TypeNárodné lesnícke centrum: Ing. Maroš Sedliak, PhD. 10:30 – 11:00 Post-production verification of HRL for the 2015 reference year: GrasslandNárodné poľnohospodárske a potravinárske centrum: Ing. Michal Sviček, CSc., Ing. Pavol Bezák, RNDr. Boris Pálka, PhD. 11:00 – 11:30 Post-production verification of HRL for the 2015 reference year: Water and Wetness, ImperviousnessSAŽP: RNDr. Matej Masný, PhD., RNDr. Karol Weis, PhD., Ing. Jakub Fuska, PhD., RNDr. Daniel Kubinský, PhD. 11:30 – 11:45 Krátka prestávka na občerstvenie 11:45 – 12:45 CORINE Land Cover – metodika, spracovanie, referenčná vrstva 2018, využiteľnosť datasetov pre vedeckovýskumné a vzdelávacie účelySAŽP: Mgr. Ľuboš Balážovič, PhD., RNDr. Matej Masný, PhD., RNDr. Karol Weis, PhD., Ing. Jakub Fuska, PhD., Ing. Veronika Fusková, PhD., Mgr. Jozef Drugda, RNDr. Peter Koleda, PhD., RNDr. Daniel Kubinský, PhD. 12:45 – 13:15 Verifikácia a kvalitatívne hodnotenie vrstiev Urban AtlasSlovenská akadémia vied: Ing. Daniel Szatmári, PhD., RNDr. Monika Kopecká, PhD., RNDr. Ján Feranec, DrSc. 13:15 – 13:45 Urban Atlas EnrichmentSAŽP: Mgr. Richard Pouš, PhD., Mgr. Ľuboš Balážovič, PhD. 14:00 Ukončenie konferencie  Príspevok Pozvánka na konferenciu o využiteľnosti datasetov CORINE Land Cover zobrazený najskôr GeoCommunity.sk. Read more »
 • Nová monografia o krajinnej pokrývke
  Feranec, J., Oťahel, J., Kopecká, M., Nováček, J., Pazúr, R. (aut.) / Petrovič, J., Kolář, J. (ed.) KRAJINNÁ POKRÝVKA SLOVENSKA A JEJ ZMENY V OBDOBÍ viac » Read more »
 • Nová učebnica o aktuálnych trendoch vo výskume krajinnej pokrývky
  Falťan, V., Oťaheľ, J., Gábor, M., Ružek, I. METÓDY VÝSKUMU KRAJINNEJ POKRÝVKY Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, 123 s. V období intenzívneho ekonomického rozvoja sa viac » Read more »
 • Pozvánka na prezentáciu publikácie autorov z Geografického ústavu SAV
  VEDA, vydavateľstvo SAV, Ústav krajinnej ekológie SAV a Geografický ústav SAV, Vás pozývajú na prezentáciu publikácií Využívanie vysokohorskej krajiny a jeho dôsledky na zmenu prostredia viac » Read more »
 • Doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. získal ocenenie SAV za špičkovú publikáciu
  Na pôde Kongresového centra SAV na zámku v Smoleniciach sa 3. júla 2018 uskutočnilo slávnostné oceňovanie vedeckých osobností SAV. Jeho súčasťou bolo aj oceňovanie autorov viac » Read more »
 • Vyšlo nové číslo Geografie Slovaca o transformácií a ochrane historickej kultúrnej krajiny
  Ira, V., Hanušin, J. (editori) PREMENY A OCHRANA HISTORICKEJ KULTÚRNEJ KRAJINY NA SLOVENSKU Geografický ústav SAV, 2017, 138 s. Jednotiacou témou siedmich príspevkov je problematika viac » Read more »
 • ArcGIS Indoors – Interiérové mapovanie od ESRI
  Esri, americký líder v oblasti GIS, pred niekoľkými dňami ohlásil sprístupnenie novej platformy ArcGIS Indoors, ktorá umožňuje interaktívne mapovanie interiérov korporátnych priestorov, polyfunkčných objektov, letísk, nemocníc či univerzít.Podľa stanoviska Esri, nová platforma integruje najmodernejšiu priestorovú technológiu, ktorá umožňuje používateľom získavať a následne zdieľať informácie polohe jednotlivých miestností, zariadení, núdzových východov, či konkrétnych kancelárií. ArcGIS Indoors prináša spracovanie dátových tokov v reálnom čase a priestorové nástroje, ktoré majú korporáciám a organizáciám pomôcť účelnejšie navrhovať svoj interiér. Systém ponúka správcom a vedeniu aktuálne spravodajstvo o stave objektov a zároveň umožňuje návštevníkom a zamestnancom získavať praktické informácie o budovách, v ktorých sa nachádzajú. Okrem toho umožňuje platforma aj správu a zobrazenie kľúčových bezpečnostných informácií ako napríklad umiestnenie a stav hasiacich zariadení spolu s dátumom ich poslednej kontroly.Podľa posledných správ by mala byť platforma ArcGIS Indoors publikovaná do konca roka 2018, pričom jej beta verzia bola sprístupnená od 9. do 13. júla 2018 počas 37. ročníka konferencie užívateľov Esri v americkom San Diegu. Príspevok ArcGIS Indoors – Interiérové mapovanie od ESRI zobrazený najskôr GeoCommunity.sk. Read more »
 • Program sekcie OpenGIS & OpenData na OSSConf 2018
  V rámci 10. ročníka žilinskej konferencie OSSConf sa v stredu 4. júla 2018 uskutočnia prednášky o otvorených geografických informačných systémoch (OpenGIS) a otvorených údajoch (OpenData). Po skončení sekcie bude nasledovať praktický seminár, venovaný mapovaniu polohopisu zo satelitných snímok pre potreby humanitárnej organizácie Lekári bez hraníc (Missing Maps mapathon). Prinášame časový plán sekcie a abstrakty prihlásených prednášok.Od pondelka 2. júla do stredy 4. júla 2018 sa v Žiline uskutoční 10. ročník konferencie OSSConf, ktorú organizuje Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. Spoluorganizátormi podujatia sú Česko-slovenské združenie užívateľov TeXu (garant sekcie TeX a jeho priatelia) a AMAVET 962 (garant sekcie OpenGIS & OpenData). Môžete si prečítať súhrnné informácie o konferencii OSSConf 2018. Predbežný časový plán sekcie 08:30 Registrácia účastníkov 09:00 Privítanie účastníkov a predstavenie programu 1. blok OpenGIS – moderuje Adam Mydla09:15 Alžbeta Gardoňová (OpenGeoLabs): QGIS pre dennú GIS prax 09:45 Peter Márton (Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita): Prvý rok s QGIS a otvoreným softvérom pre GIS vo vyučovaní 10:15 Miloslav Ofúkaný (AMAVET 962): Ako mi pomáha QGIS pri práci s komunitami10:30 – 10:45 prestávka10:45 Jan Růžička (Hornicko-geologická fakulta, VŠB – Technická univerzita Ostrava): Zapojení studentů VŠB-TUO do projektu PÁTRAČ 11:15 Adam Mydla (AMAVET 962): OpenStreetMap ako nástroj humanitárnej pomoci11:45 – 12:45 obedová prestávka 2. blok OpenData – moderuje Miloslav Ofúkaný13:00 Mariana Hurná (Mesto Prešov): Ako dať mestským dátam nový rozmer, katalóg OPEN DATA a OPEN geo DATA mesta Prešov (príbeh o poskytovaní údajov z databáz mesta prostredníctvom on-line dátových služieb, viac ako 60 datasetov) 13:45 Miloš Korenčiak (Solargis): Rastrové meteodáta v Pythone. Efektívne14:30 – 14:45 prestávka14:45 Martin Kalivoda (ÚGKK SR): Nový digitálny model reliéfu SR 15:15 Miroslav Ševčík (Geodetický a kartografický ústav Bratislava): Aktualizácia priestorových údajov v rezorte Úradu geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky 15:45 Tomáš Dekan (Geodetický a kartografický ústav Bratislava): Webové aplikácie a mapové služby v rezorte Úradu geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky16:15 Ukončenie sekcie prednášok 16:30 – 20:00 Missing Maps mapathon Prvý Missing Maps mapathonon v Žiline bude prebiehať na Katedre matematických metód a operačnej analýzy v miestnosti RA012. Ak máte záujem podporiť mapovanie polohopisu zo satelitných snímok pre potreby humanitárnej organizácie Lekári bez hraníc/Médecins Sans Frontieres, potom si stiahnite plagát a vyveste ho na vašom pracovisku, v škole alebo pošlite elektronicky ďalším ľuďom. Záujemcov o účasť prosíme o registráciu. Ak chce ešte niekto prezentovať výsledky svojej práce na konferencii OSSConf 2018, potom nech do nedele 24. júna kontaktuje organizátora sekcie Mila Ofúkaného. V takom prípade abstakt pošle záujemca do štvrtka 28. júna. Abstrakty prihlásených prednášok Jáchym Čepický, Martin Landa, Oto Kaláb, Alžbeta Gardoňová: QGIS pre dennú GIS prax QGIS je open source nástroj pre spracovanie priestorových dát. Pripravovaná nová verzia 3.x prináša zmenu technológie a viac optimalizácie. Aj keď ide o komunitný projekt, tak jeho vývoj nie je živelný. Hlavné smerovanie určuje QGIS Project Steering Committee zložená z vývojárov a užívateľov. Proces je riadený pomocou roadmap, čo umožňuje užívateľom pripraviť sa na zmeny. Ďalej predstavíme nástroje pre efektívnejšiu prácu s väčším množstvom dát – grafický modeler, skriptovanie v jazyku Python a osvedčené zásuvné moduly. Ako praktickú časť ukážeme samotný skript, ktorý zreťazí niekoľko typických GIS úloh do jedného kroku. Poslednou časťou je uvedenie možností ako sa lepšie zoznámiť s QGIS a ďalšími otvorenými nástrojmi a zjednodušiť ich nasadenie v dennej praxi. Peter Márton: Prvý rok s QGIS a otvoreným softvérom pre GIS vo vyučovaní Pri vyučovaní predmetov zameraných na geografické informačné systémy má vyučujúci dve možnosti – používať komerčný softvér alebo otvorený softvér. Vyučujúci sa pre komerčný softvér rozhodne niekedy vzhľadom na rozsah dostupnej študijnej literatúry, tutoriálov a zákazníckej podpory, najmä ak nemá predchádzajúce vysokoškolské informatické vzdelanie. Dôležitá je samozrejme aj cena komerčného softvéru. V nedávnej minulosti sa výrazne zvýšila cena licencií balíka ArcGIS. Vzhľadom na to sme sa na Žilinskej univerzite rozhodli prejsť vo vyučovaní na otvorený softvér QGIS. Na Fakulte riadenia a informatiky máme za sebou práve prvý semester používania QGIS. V príspevku budú popísané skúsenosti, potreby a nápady vyučujúceho predmetu Geografické informačného systémy, ktorý je určený študentom študijného programu Inteligentné informačné systémy ako povinný predmet a študijného programu Informačné systémy ako povinne voliteľný predmet. Jan Růžička: Zapojení studentů VŠB-TUO do projektu PÁTRAČ V rámci projektu „Využití vyspělých technologií a čichových schopností psů pro zvýšení efektivity vyhledávání pohřešovaných osob v terénu (PÁTRAČ)“ vzniká geografický informační systém pro podporu pátrání po pohřešované osobě. Projekt je realizován v rámci programu „Bezpečnostní výzkum České republiky 2015 až 2020“. Hlavím řešitelem projektu je doc. Ing. Helena Chaloupková, Ph.D. z České zemědelské univerzity v Praze. Do projektu jsou zapojeni i studenti VŠB-TUO, jmenovitě Hynek Gerlich, Veronika Kocourková, Vendula Sládková a Tomáš Láslop. Cíle projektu jsou: Zvýšení efektivity rozhodovacích a řídících procesů při zahájení a provádění pátracích akcí pomocí nového software spolupracujícího s navigační technikou v terénu. Optimalizace přípravy kynologických pátracích týmů (KPT) podle vlivu způsobu práce KPT na únavu, vyčerpání a stres a tím na spolehlivost psů při pátrání. Využitelnost výsledků pro složky IZS zabývající se pátráním po pohřešovaných osobách v terénu (Policie ČR, Horská služba, Městské policie, HZS, občanská sdružení atd.). Studenti z VŠB-TUO jsou zapojeni do vývoje geografického informačního systému, který sestává z několika dílčích částí. Mezi hlavní části patří: Nástroj pro predikci pravděpodobnosti výskytu pohřešované osoby. Nástroj pro optimalizaci pátracích sektorů. Nástroj pro monitorování pátrání. Nástroj pro správu datového skladu. Za Policii ČR je do projektu zapojeno všech 14 krajů. Adam Mydla: OpenStreetMap ako nástroj humanitárnej pomoci OpenStreetMap je celosvetový projekt získavania a sprístupňovania mapových podkladov na nekomerčnej báze. Od začiatku v roku 2004 prešlo veľa času a projekt bol obohatený o nové technológie, postupy a myšlienky. Vďaka plodnej práci tisícov ľudí je dnes editovanie a využívanie mapy jednoduché až triviálne. Od roku 2014 evidujeme ďalšiu výzvu pre projekt OSM, poskytnutie kvalitných mapových podkladov aj v krajinách tretieho sveta zasiahnutých pohromami a konfliktmi. Ide o oblasti zanedbané komerčnou sférou, kde sa pohybujú pracovníci humanitárnych organizácií. Našťastie OSM túto úlohu zvláda a dnes aspoň z časti uľahčuje fungovanie humanitárnych misií. Mariana Hurná: Ako dať mestským dátam nový rozmer, katalóg OPEN DATA a OPEN geo DATA mesta Prešov (príbeh o poskytovaní údajov z databáz mesta prostredníctvom on-line dátových služieb, viac ako 60 datasetov) Cieľom je na jednom mieste sprístupniť údaje (poskytované už od roku 2011) formou používateľskej webovej aplikácie aj prostredníctvom on-line služieb spolu s popisom, definičnými a validačnými súbormi. Poskytovanie údajov je pre vybranú množinu datasetov bezplatné, nepretržité, neobmedzené a vždy aktuálne. 37 datasetov vo formáte JSON, XML, denne automaticky aktualizované. 25 datasetov vo formáte SHP, KML a geoJSON. Dáta sú prístupné v strojovo spracovateľnej forme s použitím otvorených štandardov a verejných licencií. Použitie je na rôzne prehľady a vizualizácie, porovnania, štatistiky a pod. s dopadom na zvyšovanie občianskej participácie na zlepšovaní otvoreného vládnutia a spravovania vecí verejných. Miloš Korenčiak, Branislav Čief: Rastrové meteodáta v Pythone. Efektívne Ako spracovávame a ukladáme veľké maticové dáta (desiatky TB) pomocou programu Python @Solargis? Meteodata otestoval náš Python backend niekoľkokrát: špeciálna harmonizácia formátu výmeny, tlmený výkon, efektívne ukladanie / čítanie / archivácia početných polí v netCDF4. Prednáška sa zameriava na praktické využitie súborov netCDF4 – ako ich optimalizovať pre rôzne typy čítania / písania, aké sú limity formátu a prečo segmentovať archív. Martin Kalivoda a kol.: Nový digitálny model reliéfu SR Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR) v zmysle zákona NRSR č. 215/1995 o geodézii a kartografii plní úlohy štátu pri zabezpečovaní geodetických a kartografických činností. Zabezpečuje tvorbu, prevádzkovanie a poskytovanie informácií a údajov z informačného systému geodézie, kartografie a katastra (IS GKK). Príspevok má za úlohu oboznámiť verejnosť o stave verejného obstarávania a plánoch poskytovania nového digitálneho modelu reliéfu Slovenskej republiky (DMR 5.0) tvoreného metódou leteckého laserového skenovania. Ďalej sú špecifikované kvalitatívne a iné parametre mračien bodov a z nich vygenerovaného DMR. Mračná bodov zozbierané s hustotou minimálne 5 bodov posledného odrazu na m2, s výškovou strednou chybou mh ≤ 0,15 m, klasifikované do triedy „ground“ so spoľahlivosťou 99,5 % poslúžia na tvorbu kvalitného národného DMR s priestorovým rozlíšením 1 m, ktorý nájde svoje uplatnenie medzi orgánmi štátnej správy a samosprávy, vo výskumnom a súkromnom sektore. Miroslav Ševčík: Aktualizácia priestorových údajov v rezorte Úradu geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky Rezort geodézie kartografie a katastra spravuje tri základné informačné systémy – informačný systém katastra nehnuteľností (ISKN), informačný systém geodetických základov (ISGZ) a základnú bázu údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS). Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ BA) ako podriadená organizácia zabezpečuje aktualizáciu, správu a poskytovanie referenčných priestorových údajov, definovaných katalógom tried objektov ZBGIS, vrátane geografického názvoslovia, administratívneho členenia a geodetických referenčných bodov, súčasťou sú aj ortofotosnímky a digitálny model reliéfu. Vzhľadom na rýchlo sa meniaci vzhľad krajiny predovšetkým vplyvom ľudskej činnosti, je potrebné zbierať a aktualizovať priestorové údaje takými metódami, ktoré sú vysoko efektívne, výkonné a rýchle. Úlohou aktualizácie je preveriť existenciu a správnosť všetkých objektov a ich atribútov získaných k danému časovému horizontu a zaznamenať zmeny, ako je vznik nového objektu, zmena vlastností existujúceho objektu alebo zánik objektu. Tomáš Dekan: Webové aplikácie a mapové služby v rezorte Úradu geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky V roku 2017 bola uvedená do prevádzky nová verzia webovej mapovej aplikácie Mapový klient ZBGIS, ktorá umožňuje vizualizáciu a interaktívnu prácu s údajmi ZBGIS, digitálnymi údajmi katastra nehnuteľností, registra adries, referenčnými geodetickými bodmi, rastrovými mapami ako aj s digitálnym modelom reliéfu, ortofotosnímkami a geografickými názvami. Ďalšou formou poskytovania údajov ZBGIS a katastra nehnuteľností sú webové mapové služby publikované podľa OGC štandardov (WMS, WMTS, WFS, WCS). V roku 2017 boli tiež spustené nové verzie Konverznej služby poskytujúcej konverziu údajov priestorových informácií medzi vybranými formátmi a Rezortnej transformačnej služby, ktorá vykonáva autorizovanú transformáciu súradníc bodov medzi vybranými geodetickými referenčnými systémami prostredníctvom internetového portálu. Oproti predchádzajúcej verzii sú vylepšené o nové funkcie, formáty, súradnicové systémy a transformácie. Ďalšou dôležitou aplikáciou je Vyhľadávacia služba, ktorá slúži na vyhľadávanie a prezeranie metaúdajových záznamov o dátových sadách a službách rezortu ÚGKK SR. Organizovanie konferencie OSSConf 2018 a Prvého Missing Maps mapathonu v Žiline bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Príspevok Program sekcie OpenGIS & OpenData na OSSConf 2018 zobrazený najskôr GeoCommunity.sk. Read more »
 • Zoznam príspevkov 11. ročníka Fóra mladých geoinformatikov vo Zvolene
  V piatok 25. mája 2018 sa na Technickej univerzite vo Zvolene uskutoční 11. ročník vedeckej konferencie Fórum mladých geoinformatikov s medzinárodnou účasťou. Predbežne je prihlásených desať odborných prednášok a jeden poster od študentov doktorandského štúdia a mladých vedecko-výskumných pracovníkov so zameraním na geoinformatiku.Fórum mladých geoinformatikov 2018 organizujú doktorandi a mladí vedecko-výskumní pracovníci z Katedry hospodárskej úpravy lesov a geodézie na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene. Medzi partnermi je aj združenie AMAVET klub č. 962, ktoré prinieslo fotogalériu z minulého ročníka konferencie a zorganizovalo prvý zvolenský Missing maps mapathon. Základným výstupom vedeckej konferencie bude recenzovaný online zborník a vybrané príspevky budú uverejnené v recenzovaných odborných časopisoch Kartografické listy a Geodetický a kartografický obzor. Prihlásené príspevkyJaroslava Čermáková, Martin Boltižiar (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre): Vzťah zmien krajinnej štruktúry a pôdnych druhov na príklade okresu Nitra Andrea Procházková, Petr Hrůza, Tomáš Mikita, Nataliya Tyagur, Zdenek Krejza, Miloš Cibulka, Zdeněk Patočka (Mendelova univerzita v Brne): Srovnání různých bezkontaktních metod pro monitoring poškození vozovek lesních cest Martin Slavík (Česká zemědělská univerzita v Praze): Využití dronů pro získávání doplňujících inventarizačních dat na úrovni porostu Ladislav Andrášik (Technická univerzita vo Zvolene): Hodnotenie ekosystémových služieb vo vybranej časti Rimavskej kotliny Filip Pružinec, Tomáš Štefanička (Slovenská technická univerzita v Bratislave): GIS inteligentného verejného osvetlenia – poster Martin Zápotocký, Stanislava Vranová (Technická univerzita vo Zvolene): Geo-questionnaire application for forest tourism management: A case study for Slovakia Abdelrahman Eltahhan, Sangey Pasang (Masarykova Univerzita v Brne, Damanhour University): Comparison and analysis of landscape ecology in Bílovice nad Svitavou Czech Republic Radovan Pondelík (Technická univerzita vo Zvolene): Možnosti využitia GIS pri hodnotení ekosystémových služieb Daniel Paluba, Přemysl Štych, Josef Laštovička (Univerzita Karlova Praha): Porovnanie klasifikačných algoritmov Maximum Likelihood a Support Vector Machine nad Landsat 8 a Sentinel-2 dátami: prípadová štúdia na mapovanie krajinnej pokrývky bývalých vojenských obvodov Ralsko a Brdy Momo Amadu Alhasan, Miloslav Hub, Aga G. M. (Univerzita Pardubice): GIS and digital property addressing system to formalize Ghana’s urban growth Martin Václav Marek (České Dráhy): Využití geoinformačního systémů při správě majetku ve společnosti České dráhy, a.s.Informácie pre autorov Uzávierka pre odoslanie recenzovaných príspevkov (šablona) v slovenskom/českom alebo anglickom jazyku je 6. máj. Rozsah príspevku v kategórii postery je max. 8 strán a pre prezentácie max. 10 strán. Pre prezentáciu príspevku bude na konferencii autorom (prehlásenie) vyhradený čas max. 15 minút v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Prihlasovanie účastníkov Vďaka podpore partnerov podujatia, autori príspevkov vložné neplatia. Prezentujúci autor má zdarma obed a občerstvenie počas prestávok. Odborná verejnosť je na podujatí vítaná. V prípade záujmu o pasívnu účasť prosím vyplňte prihlášku a uhraďte vložné vo výške 10 eur. Pre študentov je pasívna účasť bezplatná. V prípade záujmu o ubytovanie je cena ubytovania 12€ (internát) alebo 15€ (nadštandartná časť internátu). Svoj záujem/nezáujem o účasť na konferencii môžete vyjadriť aj vo facebook udalosti. Príspevok Zoznam príspevkov 11. ročníka Fóra mladých geoinformatikov vo Zvolene zobrazený najskôr GeoCommunity.sk. Read more »
 • GEOTECH Bratislava pozýva geodetických nadšencov na Leica Tour 2018
  Spoločnosť GEOTECH Bratislava, s.r.o., ako výhradný zástupca popredného švajčiarskeho výrobcu Leica Geosystems, si vás dovoľuje srdečne pozvať na svoju každoročnú prezentačnú akciu Leica Tour, ktorá sa bude konať v dňoch 4. až 6. apríla 2018. Príďte si pozrieť najnovšie technológie a riešenia pre vaše GEO aplikácie!Lokality Leica Tour 2018 odštartuje v stredu 4. 4. v košickom Hoteli Yasmin, vo štvrtok 5. 4. pokračuje v martinskom Hoteli Turiec a v piatok 6. 4. má finále v bratislavskom Hoteli Chopin. Program začína každý deň o 8:30 a končí o 15:00. Spoločnosť GEOTECH Bratislava, s.r.o. organizuje od 4. do 6. apríla 2018 v troch slovenských mestách bezplatnú prezentáciu výrobného programu značky Leica Geosystems. Program Leica Tour08:30 – 09:00 Registrácia 09:00 – 09:30 Aktuálny výrobný program Leica 09:30 – 10:00 Totálne stanice, novinky, servis a podpora 10:00 – 10:30 Prestávka, káva 10:30 – 11:30 GNSS 11:30 – 11:50 Prezentácia GIS 11:50 – 12:20 Laserové skenovanie 12:20 – 15:00 Občerstvenie, diskusia, ukážky v teréneJednotlivé prezentácie budú obohatené o skúsenosti a postrehy užívateľov prístrojov Leica Geosystems. Občerstvenie bude formou švédskych stolov a podávať sa budú nealko nápoje, káva. Traja vylosovaní účastníci získajú hodnotné darčeky. Na vyžiadanie organizátor vydá potvrdenie o školení pre Komoru geodetov a kartografov. Registrácia Vstup je pre všetkých akreditovaných účastníkov bezplatný, navyše traja vylosovaní účastníci získajú v tombole hodnotné darčeky. Stačí sa včas zaregistrovať. Pretože kapacita konferenčných miestností je obmedzená, budeme zaregistrovaným záujemcom posielať akreditácie. Tešíme sa na stretnutie s vami na Leica Tour 2018, Ing. Erik Frohmann, PhD. GEOTECH Bratislava s.r.o. Černyševského 26 851 01 Bratislava Príspevok GEOTECH Bratislava pozýva geodetických nadšencov na Leica Tour 2018 zobrazený najskôr GeoCommunity.sk. Read more »