Geokomunitný portál vám prináša AMAVET klub č. 962

Ľuboslav Michalík na tlačovej besede prezentoval funkcie webového Mapového klienta ZBGIS

Ľuboslav Michalík na tlačovej besede prezentoval funkcie nového Mapového klienta ZB GIS na interneteNa piatkovej tlačovej besede podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini a predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Mária Frindrichová predstavili novinárom nového Mapového klienta ZB GIS (Základná báza údajov pre geografický informačný systém) a pripravované legislatívne zmeny v rámci iniciatívy Jeden krát a dosť. Jednotlivé funkcie webovej aplikácie prezentoval Ľuboslav Michalík, vedúci Odboru referenčných údajov pre geografické informačné systémy z Geodetického a kartografického ústavu Bratislava.

Program 10. ročníka Fóra mladých geoinformatikov

logo vedeckej konferencie Fórum mladých geoinformatikovV piatok 26. mája 2017 sa na Technickej univerzite vo Zvolene koná jubilejný 10. ročník vedeckej konferencie Fórum mladých geoinformatikov. Je prihlásených 10 odborných príspevkov študentov doktorandského štúdia a mladých vedecko-výskumných pracovníkov so zameraním na geoinformatiku. Program konferencie (aktualizované 2.6.2017) obsahuje aj workshop o mapovaní neobjavených miest tzv. Missing Maps mapathon.

S aplikáciou Parcela máš kataster a ZBGIS v mobile

parcela-web-aplikacia Na slovenskom internete som objavil novú webovú aplikáciu Parcela, ktorá zobrazuje informácie z katastra nehnuteľností a základnej bázy údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS) nielen na počítači, ale aj v tablete a v mobile. Stačí mať zapnuté GPS a priamo v mape uvidíš svoju polohu, detail parcely, informácie o pozemku, vlastníkovi, liste vlastníctva alebo pohľad StreetView. Umožňuje aj jednoduché meranie vzdialenosti a plochy alebo sledovanie vlastnej pozície (mobilné zariadenia).

Augustové dizertačné práce z geografie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave

geografia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v BratislaveZajtra 19. septembra 2016 sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave otvára akademický rok 2016/2017. Študentom opäť začína vyučovanie a niektorým doktorandom už v auguste skončili vysokoškolské povinnosti. Chronologicky som spracoval zoznam 14 dizertačiek: fyzická (6 prác), humánna (4) a regionálna geografia (4). Najvyťaženejším školiteľom bol prof. Jozef Minár (3) a oponentami prof. Viliam Lauko (2), prof. Róbert Ištók (2).

12