Predstavenie sa

Názov firmy: GeoCommunity s. r. o.
Dátum založenia: 1.10.2009 (Mgr. Miloslav Ofúkaný – GeoCommunity)
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 68151/B

Sídlo a korešpondenčná adresa: Rovniankova 1666/12, 851 02 Bratislava
IČO: 45886458
DIČ: 2023124323
IČ DPH: SK2023124323 (podľa podľa § 7a Zákona o dani z pridanej hodnoty)

Bankové spojenie pre platby v EUR

Banka: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2700577985 / 8330
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
IBAN: SK69 8330 0000 0027 0057 7985

Bankové spojenie pre platby v CZK

Banka: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2300577986 / 2010

Účet vo VÚB (SK88 0200 0000 0028 1400 4253) bol zrušený k 15.5.2014.

Konateľ: RNDr. Ľubica Ofúkaná
Telefón: +421 911 253 419
E-mail: ofukana [at] geocommunity.sk

Prevádzka webstránok:

Obchodné zameranie:

 • Administratívne služby
 • Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • Fotografické služby
 • Počítačové služby
 • Prieskum trhu a verejnej mienky
 • Reklamné a marketingové služby
 • Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
 • Vydavateľská činnosť
 • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

Referencie:

 • 3D model s.r.o.
 • ArcGEO Information Systems spol. s r.o.
 • CEDA Slovakia, s.r.o.
 • Effectix.com, s. r. o.
 • EPL s.r.o. (predtým Ing. Eva Jankovičová – Geo-servis)
 • ESPRIT spol. s r.o.
 • EWOX, s.r.o.
 • EXAM testing, spol. s r.o.
 • G-BASE s.r.o.
 • Geotronics Slovakia, s.r.o.
 • GISTA s. r. o.
 • GIS Services, s.r.o.
 • Goldmann Systems, a.s.
 • Ing. Štefan Kondáš, CSc. – IDENT
 • iNGs spol. s r.o.
 • Kongres STUDIO, spol. s r.o.
 • MAPA Slovakia Digital s. r. o.
 • MAPA Slovakia Plus s. r. o.
 • Mgr. Pavol Zimermann – CHEMPAL
 • Partnerstvá pre prosperitu, o.z.
 • PINSOURCE Slovakia, s.r.o.
 • PRISMA solutions EDV-Dienstleistungen GmbH
 • Rodičovské združenie pri Materskej škole Ševčenkova 35, 851 01 Bratislava
 • SGS Holding a.s.
 • Slovenská asociácia pre geoinformatiku, o.z.
 • SmartGIS s.r.o.
 • Softplan Slovakia, s.r.o.
 • Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Rovniankova 12, 851 02 Bratislava
 • T-MAPY spol. s r.o.
 • Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť Technická univerzita Zvolen
 • YMS a.s.
 • Základná škola Vazovova 4, 811 07 Bratislava
 • Zymestic Solutions, s.r.o.
 • a ďalšie